Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για συνάντηση με τη ΔΕΗ για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Από την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης της 21.12.12 για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης:
"Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μου, με την ιδιότητα του υπεύθυνου Δημοτικού Συμβούλου για τα θέματα μετεγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης, με τον Γενικό Διευθυντή Ορυχείων της ΔΕΗ κ. Νικολακάκο και τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο Κοζάνης.
Ειδικότερα προσδιορίστηκε από μέρους μας ότι με βάση το μνημόνιο συνεργασίας  που αποφασίστηκε μεταξύ μας το Μάρτιο του 2010, δεν θα γίνει αποδεκτή η μη τήρηση του αναφορικά με την μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης.Γεγονός που τονίστηκε και με τη σχετική αποστολή επιστολών στη ΔΕΗ για το εν λόγω θέμα.
Δηλαδή ζητήθηκε να επισπευστούν οι διαδικασίες ώστε να τηρηθεί αλλιώς ο Δήμος θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Διότι πιθανή καθυστέρηση θα οφείλεται αποκλειστικά στη ΔΕΗ διότι το ΦΕΚ απαλλοτρίωσης τηςΠοντοκώμης δημοσιεύθηκε από 24 Ιανουαρίου 2012.
Εκ μέρους τη ΔΕΗ αναφέρθηκε ότι αντιλαμβάνονται το ζήτημα και ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε η ΔΕΗ να είναι συνεπής με όσα έχουν συμφωνηθεί [διότι υπήρξε ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο καθυστέρησε τη διαδικασία]. Η ημερομηνία που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τα 1.340 στρέμματα [ΟΠΚ1] είναι σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΗ τέλη Μαρτίου ~ αρχές Απριλίου 2013.
Συμφωνήθηκε ότι η ημερομηνία για τον προσδιορισμό της δικασίμου της απαλλοτρίωσης της Ποντοκώμης πρέπει να προηγηθεί της χρήσης της ΟΠΚ1.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου