Παραδόθηκε η αποτίμηση της κατάστασης των μνημείων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας

Παρoυσιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και παραδόθηκε ακολούθως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών η "Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών" από το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας.
Η λίστα των μνημείων που αποτυπώθηκε και σε διαδραστικό χάρτη είναι:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...