Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Διπλ. Μηχανικών στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2017-2019

Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές. Παράλληλα, αποστολή τους είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητας που κάθε μία αναφέρεται, να ενημερώνουν τη Διοικούσα Επιτροπή και να προετοιμάζουν τις απόψεις του Τμήματος για θέματα που αναφύονται.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Αποτελέσματα σύσκεψης για το σοβαρό πρόβλημα που ανέδειξε το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης [video]

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Παρασκευή 27.02.2017 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παρουσία όλων των αυτοδιοικητικών φορέων και των αρμοδίων υπηρεσιών (της Δνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης). Η συζήτηση στράφηκε στην ουσία των ζητημάτων που έθεσε το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας όπως διατυπώθηκε με επιστολή του στους συναρμόδιους φορείς και τους βουλευτές του Ν. Κοζάνης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Προβλήματα με την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Στις 20/01/2017, η Δ/νση Δασών Κοζάνης με το αρ.πρ.7754 έγγραφο της, προχώρησε στην ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των ∆ήµων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυµπιάδος και Περδίκα), στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης ∆ασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας για τη νέα συγκρότηση των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΔΜ [video]


Νέος Πρόεδρος του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι και πάλι από το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Μαυροματίδης, επικεφαλής της παράταξης "Δυναμικό ΤΕΕ".
Ο κ. Μαυροματίδης με την ανάληψη των καθηκόντων του δήλωσε πως θα εισηγηθεί οι συνεδριάσεις των μόνιμων επιτροπών να είναι ανοιχτές σε όλους τους μηχανικούς και πως άμεσα θα ζητηθεί από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ η συγκρότηση και των Νομαρχιακών Επιτροπών.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Επανεξελέγη Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας ο Δημήτρης Μαυροματίδης

Ολοκληρώθηκαν, σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ (17/1/2017), οι αρχαιρεσίες της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Πρόεδρος αναδείχθηκε και πάλι ο επικεφαλής της παράταξης "ΔυναμικόΤΕΕ” Δημήτρης Μαυροματίδης.
Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιώργος Τζίτζικας από τη "Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών" και στη θέση του Γενικού Γραμματέα ο Κωνσταντίνος Ράλλης από την παράταξη "Δυναμικό ΤΕΕ".

κλικ για πλήρη ανάγνωση...