TEE Τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Ανοικτή συνεδρίαση για το Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2010

Η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας την 30η Νοεμβρίου 2010 αποφάσισε την στήριξη του Πανεπιστημίου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία .
Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου ειδική ανοικτή συνεδρίαση όπου παρευρέθηκαν Καθηγητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων, στελέχη της ΑΝΚΟ ΑΕ, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΕΠΟΚ, μέλη των αρμοδίων μονίμων επιτροπών Έρευνας – Εκπαίδευσης και Δημοσίων Έργων του Τμήματος και πολλοί συνάδελφοι Μηχανικοί.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την πορεία του πανεπιστημίου και συγκεκριμένα:
Επικαιροποιήθηκε η ανάγκη στήριξης της ύπαρξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με κατεύθυνση την ενίσχυσης της παραγωγής έρευνας και καινοτομίας, ως απαραίτητου όρου για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας.
Τέθηκαν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες για το μέλλον του πανεπιστημίου
Αναλύθηκε η κατάσταση ως προς τις ενέργειες ωρίμανσης των μελετών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης του.
Συζητήθηκε το πρόβλημα εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται συντονισμένες και άμεσες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων μερών για την στήριξη του Πανεπιστημίου.
Το ΤΕΕ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του θεσμοθετημένου του ρόλου, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, αποφάσισε να συνεχίσει την παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υποβοηθώντας τους αρμόδιους φορείς.


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Όχι στην ακύρωση του Πανεπιστημίου και τη συρρίκνωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία

Τις τελευταίες ημέρες, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας απόψεις του (διορισμένου από το Υπουργείο Παιδείας) Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Μανωλόπουλου, με τις οποίες υποστηρίζει την συγχώνευση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ.

Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας δηλώνει ότι τα φημολογούμενα σενάρια ακύρωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), υπονομεύουν και στην ουσία καταργούν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της περιοχής, δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο σε όλα τα βασικά κείμενα αναπτυξιακού σχεδιασμού και προσανατολισμού, θεωρείται βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία.

Είναι σαφές ότι δεν γίνονται κατανοητοί οι πραγματικοί λόγοι και οι σκοπιμότητες της δημόσιας έκφρασης των απόψεων του Προέδρου και προκύπτουν εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα:

Υπάρχει μελέτη που να προσδιορίζει την αναγκαιότητα και την δυνατότητα, επιστημονικά τεκμηριωμένη, συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων;

Για ποιο λόγο ο κ. Πρόεδρος τοποθετείται τη δεδομένη χρονική στιγμή με δημόσιες δηλώσεις, όταν πρόκειται να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση;

Θέλει να προκαταλάβει το αποτέλεσμα αυτής;

Αμφίβολοι πειραματισμοί και παραδοχές, δεν χωρούν για ένα θέμα τόσο καίριας σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ύπαρξη Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, με το σύνολο των απαραίτητων εκπαιδευτικών βαθμίδων επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, που θα συμβάλλει με ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, είναι η ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μιας Περιφέρειας που παρουσιάζει διαπιστωμένη αναπτυξιακή υστέρηση, γεγονός που αποδεικνύεται εξάλλου και από τους μακροχρόνιους δείκτες αυξημένης ανεργίας.

Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, θα σταθεί απέναντι σε τέτοιου είδους απόψεις, απ’ όπου κι αν προέρχονται, εμμένοντας σε όλα τα μέχρι τώρα βασικά κείμενα αναπτυξιακού σχεδιασμού. Θα συνεχίσει να συμβάλει θετικά και αποφασιστικά στην προσπάθεια για τριτοβάθμια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στη Δυτική Μακεδονία.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Αποτελέσματα εκλογών Δήμου Κοζάνης συνδυασμού Λ. Μαλούτα

Έντονα μαρκαρισμένα όσοι εκλέγονται στις δημοτικές εκλογές [2010] του Δήμου Κοζάνης με το συνδυασμό του Λάζαρου Μαλούτα σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας: Θέσεις – προβληματισμοί για τα σενάρια απελευθέρωσης ενέργειας και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην περιοχή μας

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ / Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, σε έκτακτη συνεδρίασή της, τοποθετήθηκε στις 6 Αυγούστου 2010 αναφορικά με τα σενάρια πώλησης μέρους των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.
Τονίσαμε τότε, ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι ιδιαίτερα αρνητική – απαγορευτική – για τη Δυτική Μακεδονία, διότι θα επιφέρει δραματικές και πρωτίστως μη προβλέψιμες αλλαγές της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή μας.

Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας διαχρονικά και έμπρακτα, στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ Α.Ε. και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα ενεργειακά δρώμενα της χώρας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι διεθνείς περιβαλλοντικές Οδηγίες και Κανονισμοί, που δεσμεύουν και την Ελλάδα.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα εναλλακτικά σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την αναγκαία τεκμηρίωση, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις στην περιοχή εφαρμογής τους, δηλαδή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Τα ερωτήματα εγείρονται αβίαστα:
Πότε θα ανακοινωθεί το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε. για την επόμενη πενταετία;
Συνεχίζεται ή όχι το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης στη Δυτική Μακεδονία;
Σχεδιάζεται και πώς, η μεταλιγνιτική εποχή στο μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της Ελλάδας;
Τι θα συμβεί με τις θέσεις εργασίας;
Τι θα συμβεί με τις υποχρεωτικές, αλλά και αναμενόμενες περιβαλλοντικές επενδύσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή μας;
Θα δοθεί ικανός χρόνος για την αναγκαία δημόσια διαβούλευση;

Κάθε πιθανό σενάριο εφαρμογής, θα πρέπει απαραιτήτως να αξιολογηθεί με γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική και το έννομο συμφέρον της περιοχής μας. Διαφορετικά, οι εναλλακτικές «ισοδύναμες λύσεις» κινδυνεύουν να επιφέρουν «πολυδύναμα προβλήματα», τα οποία θα εντείνουν δραματικά και ανεξέλεγκτα την αναπτυξιακή ασφυξία ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας και προφανώς του Ενεργειακού της Κέντρου, που τόσο απλόχερα συνεισέφερε στην Εθνική Οικονομία εδώ και 50 χρόνια.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Έχουμε συνυπολογίσει ως περιοχή το κόστος των σεναρίων της απελευθέρωσης της ενέργειας;

Σύμφωνα με την ανοικτή επιστολή της ΠΑΣΚΕ - ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προς τους βουλευτές οι τελευταίες πιέσεις των κυρίων της Τρόικας που εκπροσωπούν τους ιδιώτες είναι:
α) να τους νοικιάσουμε – χαρίσουμε τρείς λιγνιτικές μονάδες (900 Mw) μέχρι το 2027 με πρώτη και καλύτερη τον Άγιο Δημήτριο.
β) Να έχουν δικαίωμα (option),να παρατείνουν και μετά το 2027 για άλλα 5 χρόνια την ενοικίαση τους και
γ) να έχουν επίσης το δικαίωμα εάν μετά το 2013 που θα συνυπολογίζεται το πλήρες κόστος του CO2 οι μονάδες που θα νοικιάσουν, χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, να μας τις επιστρέψουν.

Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά πρέπει και ως σενάρια να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Πρέπει και οφείλουν να απαντηθούν ερωτήματα:
Τι θα συμβεί με τις θέσεις εργασίας;
Τι θα συμβεί με τις αναμενόμενες επενδύσεις της ΔΕΗ στην περιοχή μας;
Θα δοθεί χρόνος για την αναγκαία διαβούλευση;

Διάχυτη η ανησυχία ότι δεν έχουν συνυπολογιστεί τίποτα από τα παραπάνω. Και δυστυχώς δεν έχουμε ως κοινωνία επεξεργαστεί τα διάφορα σενάρια διεκδικήσεων πέραν του ότι "δεν πουλάμε τίποτα και να παραμείνει η σημερινή κατάσταση". Για να είμαστε πειστικοί στις αντιρρήσεις μας και στις διεκδικήσεις μας...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Πώς ψηφίζουμε στο Νέο Δήμο Κοζάνης - Δείγμα ψηφοδελτίου πόλης Κοζάνης


Πώς ψηφίζουμε για δημοτικό συμβούλιο
Πώς ψηφίζουμε για τοπικό συμβούλιο
Πόσους σταυρούς βάζουμε



κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση στην ημερίδα του Σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ "Η Ένωση" 29.10.2010 [+video]

Χαιρετίζω την ημερίδα και ελπίζω σε χρήσιμα συμπεράσματα.
Είμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμι ως περιοχή. Είναι γνωστό ότι το ΤΕΕ διαχρονικά, λόγω και του θεσμικού του ρόλου, συμμετέχει είτε μετά από απαίτηση των φορέων είτε αυτοβούλως σε μια σειρά δράσεων και ενεργειών που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια και την ανάπτυξη της περιοχής μας.
Σημειακά τονίζω ότι:
Έχουμε παρέμβει για το θέμα της πώλησης των μονάδων του ΤΕΕ τόσο ως κεντρικό ΤΕΕ όσο και ως Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.
Για το ρήγμα της Μαυροπηγής ζητήσαμε συντονισμό των φορέων ώστε να μην υπάρξει σύγχυση στην τοπική κοινωνία με πιθανά διαφορετικά επιστημονικά πορίσματα. Μας απάντησε μόνο το ΙΓΜΕ. Επίσης ζητήσαμε από τη ΔΕΗ και το συναρμόδιο υπουργείο να μας κοινοποιήσει το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης της Μαυροπηγής διότι ως ΤΕΕ θα το παρακολουθούμε στενά και μας απάντησε μόλις πριν λίγες ημέρες επισήμως η ΔΕΗ. Την απάντηση προς το ΤΕΕ την καταθέτω για τα πρακτικά της ημερίδας [προβλέπει ΦΕΚ απαλλοτρίωσης σε 2~3 μήνες και συντέλεση απαλλοτρίωσης τέλη 2012 αρχές 2013].
Αντιστοίχως θα παρακολουθήσουμε στενά το θέμα της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ, και θα ανακινήσουμε το θέμα των μετεγκαταστάσεων των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων για τους οποίους υπήρξε πρόσφατα και πολιτική δέσμευση της ΥΠΕΚΑ.
Αναφορικά με τη νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5 ζητούμε τη λειτουργία της και μάλιστα έχουμε υποβάλει και σχετική πρόταση ως ΤΕΕ, η οποία και εγκρίθηκε, για την αξιοποίηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας που αναμένεται για την οικονομία της περιοχής.
Επίσης έχουμε υποβάλει αντιστοίχως πρόταση για την αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας με την δημιουργία τιμολογίου εργασιών και ενσωμάτωσης της στα τιμολόγια εργασιών.
Έχουμε υποβάλει τις παρατηρήσεις μας για όλες τις ΜΠΕ που έχουν υποβληθεί και θεωρούμε ότι δεν μπορούν να είναι αποσπασματικές οι δράσεις αποκατάστασης από τον προοδευτικό προσανατολισμό της περιοχής μας με την αναμενόμενη συρρίκνωση της λιγνιτικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό ζητούμε συμφωνημένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα αγκαλιάζει όλες τις δράσεις αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε το αναθεωρημένο business plan της ΔΕΗ το οποίο καθυστερεί.
Ήδη αποφασίστηκε η συμμετοχή μας σε ένα πρόγραμμα Interreg για τη διασυνοριακή ρύπανση.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εργάζεται με τις μόνιμες επιτροπές που έχει συστήσει με αξιόλογους συναδέλφους οι οποίοι συνεισφέρουν με τις θέσεις και τις απόψεις τους διαχρονικά.

Δημήτρης Μαυροματίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Παρών στην πρόκληση του Καλλικράτη

Αγαπητοί συνδημότες,

Συμμετέχω στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές, ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η ΕΝΟΤΗΤΑ για το νέο Δήμο Κοζάνης με επικεφαλής το Λάζαρο Μαλούτα, μπορεί να ανταποκριθεί ουσιαστικά, ρεαλιστικά, δημιουργικά και αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου.

Δηλώνω παρών στην πρόκληση του «Καλλικράτη» όπως δήλωνα:

Παρών στην πρόκληση του «Καποδίστρια» ως υποψήφιος δήμαρχος και ως δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη, αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης

Παρών στις διαχρονικές προκλήσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης, θέτοντας προβληματισμούς και προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης των νέων δήμων

Παρών στους αγώνες της τοπικής κοινωνίας για ένα καλύτερο περιβάλλον, για μια βιώσιμη συνύπαρξη με τη λιγνιτική βιομηχανία

Παρών στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες ως ενεργός πολίτης, ως μηχανικός, ως αιρετός

Δηλώνω παρών επειδή πιστεύω ότι:

Η πρόκληση της αναδιοργάνωσης του νέου Δήμου Κοζάνης είναι κρίσιμη για τις επόμενες αναπτυξιακές επιλογές

Η εκπόνηση και υλοποίηση ενός βιώσιμου και ρεαλιστικού αναπτυξιακού σχεδίου απαιτεί την κινητοποίηση οικονομικών και ικανών ανθρώπινων πόρων ευρείας κλίμακας

Ο ρόλος του μεγαλύτερου ενεργειακού Δήμου της Χώρας, με τις εντονότατες περιβαλλοντικές πιέσεις, θα είναι καθοριστικός στην επόμενη, ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή μας

Η συνύπαρξη, η συνεργασία, ο σωστός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, η σύνθεση και η ανάληψη πρωτοβουλιών είναι κρίσιμα ζητούμενα στο νέο Δήμο Κοζάνης

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαυροματίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Σημείωση: Στο www.mavromatidis.gr μπορείτε να δείτε θέσεις, απόψεις και προβληματισμούς που έχω κατά καιρούς δημόσια διατυπώσει.


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Απόσπασμα εκπομπής (video διάρκειας 15 λεπ.) στο Top Channel με Άννα Νανοπούλου - Δημήτρη Μαυροματίδη για το νέο Δήμο Κοζάνης


Απόσπασμα από την εκπομπή στο TOP με τον Ζήση Πιτσιάβα με προσκεκλημένους την Άννα Νανοπούλου και τον Δημήτρη Μαυροματίδη. Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2010 (κλικ). Παρατίθεται σύντομο απόσπασμα της εκπομπής για το νέο Δήμο Κοζάνης:



Για το Νέο Δήμο Κοζάνης (από εκπομπή του TOP για τον "Καλλικράτη") from mavromatidis on Vimeo.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Εκπομπή (video διάρκειας 100 λεπ.) στο Top Channel με Άννα Νανοπούλου - Δημήτρη Μαυροματίδη

Εκπομπή στο TOP με τον Ζήση Πιτσιάβα με προσκεκλημένους την Άννα Νανοπούλου και τον Δημήτρη Μαυροματίδη ως μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Κοζάνης. Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2010 και ήταν διάρκειας 100 λεπτών. Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα γινόταν η κατάληψη της Εθνικής Οδού από κατοίκους της Σιάτιστας για το θέμα της ονομασίας και τρεις μέρες πριν η Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Κοζάνης πρότεινε 4 δήμους στο Ν. Κοζάνης. Παρατίθεται το σύνολο της εκπομπής:

Ο Δημήτρης Μαυροματίδης σε εκπομπή του TOP CHANNEL για τον "Καλλικράτη" from mavromatidis on Vimeo.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Συνέντευξη στο West Channel στις 18.10.2010 για το νέο Δήμο Κοζάνης


Συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του West Channel στις 18.10.2010 με θέμα τον Καλλικράτη. Έγινε αναφορά στην αναδιοργάνωση του Δήμου, στις προκλήσεις, σε θέματα καθημερινότητας, λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων, για την ενεργειακή λεκάνη και την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένου σχεδίου, κλπ. Ακολουθεί το video

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Σύντομος αυτοδιοικητικός απολογισμός περιόδου 2006~2010

Το 2006 είχα την τιμή να ηγηθώ ενός ψηφοδελτίου στον Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη που αρχικώς πλειοψήφησε και μετά κατόπιν δικαστικών αποφάσεων (διαδικασία τριών ετών περίπου) οριστήκαμε ως αντιπολίτευση. Τον Απρίλιο του 2007 εκλέχθηκα στο 9μελές Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Κοζάνης. Επιγραμματικά ως αυτοδιοικητικό απολογισμό της παρουσίας μου (πέραν των παρεμβάσεων για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη) καταθέτω τα βασικά σημεία της δραστηριότητας μου (με γραπτά που έχουν κατατεθεί), δεδομένου της υποψηφιότητας μου ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Κοζάνης με το Λάζαρο Μαλούτα:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Συνοπτικός απολογισμός δραστηριότητας για τον Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη περιόδου 2006~2010


Είναι ηθική υποχρέωση, κατά την άποψη μου, η παρουσίαση του απολογισμού των πεπραγμένων των αιρετών ακόμη και εάν εκτελείται από τα έδρανα της αντιπολίτευσης. Για την τετραετία σταχυολόγησα ορισμένα κρίσιμα θέματα τα οποία θίχτηκαν από μέρους μας κατά την τρέχουσα αυτοδιοικητική τετραετία που πρακτικά λήγει. Σημειώνω ότι θα μπορούσαν πιθανόν να γίνουν περισσότερα. Αλλά όσα παραθέτω παρακάτω είναι γραπτά και κατατιθεμένα. Ενδεικτικά:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...