Τοποθέτηση στην Ημερίδα του σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ "Η Ένωση" στην Κοζάνη [19.3.2011]

Η τοποθέτηση μου στην ημερίδα του σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ "Η Ένωση" [20.3.2011] όπου γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων:
για τις "Θέσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας για τα σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επίπτωση αυτών στη Δυτ. Μακεδονία", τεκμηρίωση που το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει δώσει στην τοπική κοινωνία αλλά δεν αξιοποιήθηκε,
για την ανάγκη να υπάρξει μια "δεξαμενή σκέψης" (think tank) για θέματα ενέργειας, δράσεων της περιοχής, ανάπτυξης, κλπ [ακολουθεί video]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

ΤΕΕ: Απόφαση για καταρχήν εγγραφή αποφοίτων τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

H Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίαση της Τρίτης 1 Μαρτίου 2011, αναφορικά με το θέμα της εγγραφής των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε την καταρχήν εγγραφή των αποφοίτων του εν λόγω τμήματος στο ΤΕΕ, εφόσον πρώτα απαντηθούν σχετικά ερωτήματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.
Η παραπάνω διαδικασία επιλέχθηκε για την αποφυγή πρόσθετων καθυστερήσεων στην εγγραφή των αποφοίτων του εν λόγω τμήματος στο ΤΕΕ, όπως ειπώθηκε και κατά την τελευταία συνάντηση στην Αθήνα των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη, του ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Μακεδονίας κ. Δ. Μαυροματίδη και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Ι. Μανωλόπουλου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...