Τοποθέτηση στην Ημερίδα του σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ "Η Ένωση" στην Κοζάνη [19.3.2011]

Η τοποθέτηση μου στην ημερίδα του σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ "Η Ένωση" [20.3.2011] όπου γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων:
για τις "Θέσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας για τα σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επίπτωση αυτών στη Δυτ. Μακεδονία", τεκμηρίωση που το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει δώσει στην τοπική κοινωνία αλλά δεν αξιοποιήθηκε,
για την ανάγκη να υπάρξει μια "δεξαμενή σκέψης" (think tank) για θέματα ενέργειας, δράσεων της περιοχής, ανάπτυξης, κλπ [ακολουθεί video]