Τοποθέτηση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης [29.6.2011] για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης


Επί του οργανισμού [1ο θέμα] αναφέρω ότι έγινε σημαντική δουλειά δεδομένου ότι είναι το εργαλείο για να υλοποιούνται οι πολιτικές για την ανάπτυξη του Δήμου μας. Απλά θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω:
Γραφείο απασχόλησης που προτείνεται στη Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Το Γραφείο Απασχόλησης είναι θέμα που έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και κατά την άποψη μου πρέπει να είναι στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Το ΤΕΕ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης


Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας , μετά από σχετική ερώτηση δημότη Κοζάνης για τη κατασκευή ή μη αναψυκτηρίου εντός του Δημοτικού Πάρκου Κοζάνης, ασχολήθηκε στην 17η /26-5-2011 συνεδρίασή της με το θέμα της αξιοποίησης του Δημοτικού Πάρκου καλώντας τον μελετητή του έργου κ. Γ. Σαμαρνιώτη και τη Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας – Πολεοδομίας του τμήματος.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...