Τοποθέτηση στο ΔΣ 29 Φεβ 08 Δημ Υψηλάντη για μετεγκαταστάσεις

Πριν μπω στην ουσία της κουβέντας μας θέλω να επισημάνω μια αλήθεια:
Όσες φορές οι τοπικές κοινωνίες άφησαν μακριά προσωπικές αντιπάθειες, τοπικιστικές διαφορές, κομματικές αντιπαραθέσεις βγήκαν κερδισμένες. Για να δείξουμε τι μπορούμε να πετύχουμε όταν όλοι είμαστε ενωμένοι και ξεκάθαροι στις θέσεις μας με γνώμονα μόνο το συμφέρον των δημοτών μας παραθέτω συνοπτικά τα γεγονότα όπως καταγράφονται από τα γραπτά:

• Στις 12 Φεβρουαρίου 2007 καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο [πρακτικά Δ.Σ. 12.02.07] την αντίθεσή μας για τη διάνοιξη του ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου (Ποντοκώμης) ζητώντας από το Δήμο να καταθέσει ένσταση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για την υπό έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το οποίο η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν γνώριζε. Στο έκτακτο Δ.Σ. που ζητήσαμε ως αντιπολίτευση να γίνει στην Ποντοκώμη (26.02.07) με θέμα τις εξελίξεις στη ΔΕΗ αναφέραμε μεταξύ άλλων: «Θεωρώντας δεδομένο (ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 12.02.07 ως έκτακτο θέμα) πήραμε απόφαση για την κατάθεση ένστασης ως Δ.Σ. στη Ν.Α. Κοζάνης με το αιτιολογικό ότι εάν η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης να μην γίνει δεκτή καταθέσαμε εγγράφως τις παρακάτω προτάσεις:
• Φεβρουάριος 2007, Δημοτικό Συμβούλιο τοποθέτησή μας: «Θεωρώντας δεδομένο (ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 12.02.07 ως έκτακτο θέμα) πήραμε απόφαση για την κατάθεση ένστασης ως Δ.Σ. στη Ν.Α. Κοζάνης με το αιτιολογικό ότι εάν η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης να μην γίνει δεκτή καταθέσαμε μεταξύ άλλων εγγράφως τις παρακάτω προτάσεις:
1. Προτείνουμε για το Μαυροδένδρι την εκπόνηση πραγματικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα λαμβάνει υπόψη τη σημερινή λειτουργία της ΔΕΗ και την αναμενόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος για το Μαυροδένδρι από τη διάνοιξη του ορυχείου της ΔΕΗ. Η μελέτη αυτή προτείνουμε να γίνει υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με προγραμματική σύμβαση είτε με πανεπιστήμιο` του εσωτερικού είτε του εξωτερικού το οποίο θα εξειδικεύσει τις προτάσεις για παρεμβάσεις - επεμβάσεις. Σε αυτήν τη μελέτη να θεωρείται δεδομένο η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης ως υπόθεση εργασίας.»
2. Η εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή. Η μελέτη αυτή να λάβει υπόψη της όλες τις αντίστοιχες επιμέρους μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για το θέμα

Σε αυτές μας τις προτάσεις εμμένουμε. Διότι είναι προτάσεις οι οποίες προέκυψαν μέσα από ένα ευρύ διάλογο με τους δημότες μας μακριά από σκοπιμότητες.
• Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της 16 Φεβρουαρίου, μετά από μία τεκμηριωμένη εισήγηση του Νομάρχη, η μελέτη επιστράφηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ ομόφωνα με την 25/07 απόφαση του Ν.Σ. όπου ρητά λέει ότι «Θεωρεί αναγκαία την πρόβλεψη στη ΜΠΕ της μετεγκατάστασης του Δ.Δ. Ποντοκώμης, τη λήψη μέτρων για την προστασία των κατοίκων της Ποντοκώμης και του Μαυροδενδρίου (ως όμορο Δημοτικό Διαμέριομα) και την πρόβλεψη μέτρων για την οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση των θιγομένων κατοίκων της περιοχής.»
• Το ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. εγγρ. 106298/1727) στις 24 Απριλίου επιστρέφει τη ΜΠΕ στη ΔΕΗ για επανυποβολή κάνοντας πρακτικά δεκτή την παραπάνω απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου τονίζοντας «μετά την εξέταση των παρατηρήσεων, που αναφέρoνται στην απόφαση αυτή, προβείτε στις σχετικές ενέργειες σας για την επανασύνταξη της σχετικής ΜΠΕ και την υποβολή των νέων στοιχείων το ταχύτερο δυνατόν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. στα συναρμόδια Υπουργεία/φορείς καθώς και στην Υπηρεσία μας.»
• Στο Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ στις 5 Ιουνίου 07 η τοποθέτηση του Νομάρχη: «Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης θεωρεί απολύτως επιβεβλημένη τη συνέχιση της πολιτικής μετεγκαταστάσεων. Για την εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος στην περιοχή Ποντοκώμης αναμένουμε την εκ νέου υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιγνιτωρυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου, που θα πρέπει να σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη της ΔΕΗ Α.Ε. για την περιοχή. Η αρχική Μελέτη που κατατέθηκε ήταν από πάρα πολλές απόψεις μη αποδεκτή.»
• Παράλληλα οργανώθηκαν κινητοποιήσεις των δημοτών, γίνονται γενικές συνελεύσεις, με άξονα την προστασία του περιβάλλοντος με πρωτοβουλίες και του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δημητρίου Υψηλάντη.
• Στις 13 Νοεμβρίου 07 η ΔΕΗ ανακοίνωσε επισήμως με Δελτίο Τύπου μεταξύ άλλων «την κατασκευή μονάδας ισχύος 450 MW, τεχνολογίας ρευστοποιημένης κλίνης, με καύσιμο λιγνίτη, στην περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας……Στα πλαίσια αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων και, μεταξύ άλλων, θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση των απαιτούμενων εδαφών για την εξασφάλιση καυσίμου για τη Μονάδα της περιοχής Κοζάνης Πτολεμαΐδας, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα της Νομαρχίας Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.»

Η απόφαση της μετεγκατάστασης ήταν σημαντική τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα!!!
Τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι πολλά και οι διαδικασίες χρονοβόρες. Επιγραμματικά θα θέσω μερικά ζητήματα:
1. Απαιτούνται άλλες δεσμεύσεις της ΔΕΗ ΑΕ για την μετεγκατάσταση; Θεωρείται την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ δεσμευτική;
2. Προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης του οικισμού Ποντοκώμης, όπως ζητείται από τη ΔΕΗ ΑΕ με χρονικό ορίζοντα το 2015, πρέπει η ΔΕΗ να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών που την αφορούν:
• Περιβαλλοντική μελέτη (που αφορά και το Μαυροδένδρι όπως και όλους τους όμορους οικισμούς οικισμών που μετεγκαθίστανται)
• Κτηματογράφηση Ποντοκώμης
• Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
• Δικαστικό προσδιορισμό αποζημιώσεων
• Ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης με καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους
Ζητούμε σήμερα να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία να αποσταλεί στη ΔΕΗ ΑΕ και κοινοποίηση σε όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με την προετοιμασία άμεσα από μέρους της πρότασης χρονοδιαγράμματος.
3. Ο Δήμος σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια πρέπει να λύσουν προβλήματα που αφορούν την τύχη του Τοπικού Διαμερίσματος. Βήματα που πρέπει να γίνουν:
• Χρηματοδότηση ειδικής μελέτης «περιβαλλοντικής αξιολόγησης» των θέσεων στις οποίες μπορεί να γίνει η μετεγκατάσταση. Δηλαδή με μία διαδικασία όπου θα αξιολογηθούν, με επιστημονικό τρόπο, οι προτεινόμενες τοποθεσίες για μετεγκατάσταση με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση σε συνεργασία με τους δημότες.
• Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης στους δημότες της Ποντοκώμης με πλήρη επιχειρηματολογία των πλεονεκτημάτων κα μειονεκτημάτων, του κόστους των έργων υποδοχής, κλπ.
• Απόφαση των δημοτών της Ποντοκώμης για το νέο χώρο
• Διαδικασίες πολεοδόμησης και παραχώρησης εκτάσεων
• Ανάθεση μελετών για τα έργα υποδομής του νέου οικισμού
• Ανάθεση έργων κατασκευής νέων υποδομών
• Κλήρωση παραχώρησης οικοπέδων και η στήριξη των κατοίκων για την ανέγερση κατοικιών
Τα παραπάνω ως διαδικασία διαρκούν αρκετά από 4,5 έως 9 χρόνια. Μπορώ αν θέλετε παρουσιάσω το σχετικό υπολογισμό και τα βήματα της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης.
Ζητούμε στη σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη σύνταξη μελέτης «περιβαλλοντικής αξιολόγησης» για το Τ.Δ. Ποντοκώμης και η παράλληλη εκκίνηση των διαδικασιών εντός 15 ημερών που να εκκινεί και τυπικά το διάλογο με όλους όσους ενδιαφέρονται να «φιλοξενήσουν» την Ποντοκώμη.
4. Η εξεύρεση πόρων είναι ίσως και το πιο σοβαρό. Η εμπειρία των οικισμών Κλείτου και Κομάνου δείχνουν ότι παρά τις καλές προθέσεις των αρμόδιων φορέων δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι το κυρίαρχο και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τώρα για την εξεύρεση πόρων:
• Διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων του δημοσίου (δρόμων, υποδομών, κλπ) στον οικισμό Ποντοκώμης.
• Ενέργειες απόκτησης ιδιοκτησίας με συνδρομή Ν.Α. και Περιφέρειας ώστε ο Δήμος να εισπράξει τις αποζημιώσεις και όχι το κράτος.
• Διερεύνηση εξωδικαστικού προσδιορισμού των αποζημιώσεων για τα παραπάνω με τη ΔΕΗ ώστε, εάν έγκαιρα καταβληθούν τα χρήματα, να προχωρούν τα έργα υποδομής στο νέο οικισμό ακόμη και πριν τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Πιστεύω ότι μία τέτοια λύση εάν είναι εφικτή θα εξυπηρετούσε όλους.
Εάν δεν μπορεί να γίνει εξωδικαστικός προσδιορισμός (όπως ο κ. Δαβάκος, δντής ΛΚΔΜ εκτιμά ότι δεν μπορεί να γίνει από την εμπειρία του) τα παραπάνω απλά σημαίνουν ότι επιβάλλεται παράλληλα να ξεκινήσουμε άλλες διαδικασίες χωρίς να περιμένουμε την αποζημίωση της ΔΕΗ μετά από τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια (αν όλα κινήσουν ομαλά και γρήγορα) αλλά να προβούμε στις διαδικασίες για την ωρίμανση (προετοιμασία μελετών των έργων δημόσιου χαρακτήρα).
Αυτός είναι και ο λόγος:
• που στις τοποθετήσεις μας τόσο στην τελευταία κατανομή του Τοπικού Πόρου που αναλογούσε στο Δήμο μας καταψηφίσαμε την προτεινόμενη κατανομή της παρούσας δημοτικής αρχής.
• που στην ΤΕΔΚ το Σεπτέμβριο ζήτησα ως μέλος του Δ.Σ. την ενίσχυση του ανάλογου μέτρου για τους υπό μετεγκατάσταση οικισμούς.
• που στο τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο ζητήθηκε και με τοποθέτηση μου η δυνατότητα του Τοπικού Πόρου να χρηματοδοτεί τις μελέτες προετοιμασίας χωρίς να «χαρίζουμε» στη ΔΕΗ ΑΕ τις υποχρεώσεις της. Είναι θετικό που ο Νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ουσιαστικά πλην ελαχίστων Νομαρχιακών Συμβούλων, συμφώνησε να παραμείνει αυτό το μέτρο χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.

Τέλος άφησα ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν.
Η μετεγκατάσταση είναι ένα ζήτημα που για κάθε πολίτη αυτού του τόπου εκλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Όμως στην ουσία η μετεγκατάσταση είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Με το ξερίζωμα του κόσμου από το χωριό (δεύτερη φορά σε έναν αιώνα):
• Διαρρηγνύεται ο κοινωνικός ιστός του οικισμού
• Οικογένειες που ζούσαν με τη γεωργία και διέθεταν εξοπλισμό που αγόρασαν με πολλές στερήσεις τώρα πρέπει να αλλάξουν πιθανά επάγγελμα.
• Δημότες μας που απασχολούνταν με υπηρεσίες τώρα πρέπει να αναζητήσουν αλλού την τύχη τους.
Αυτές και πάρα πολλές άλλες αναφορές μπορούν να γίνουν ώστε να γίνει σε όλους αντιληπτό ότι η ΔΕΗ ΑΕ δεν είναι δυνατόν να βλέπει την Ποντοκώμη ως ακίνητα (σπίτια, χωράφια, κλπ) που από κάτω έχουν λιγνίτη. Ως ένα νούμερο με κάποια μηδενικά. Πρέπει να μην ξεχάσει ότι σε αυτόν τον τόπο ζουν άνθρωποι και έχει την ευθύνη να δει προσεκτικά και αυτή την πλευρά. Όποια και αν είναι!!!
Δεν πρέπει να «ακρινοποιηθεί» το Μαυροδένδρι θεωρώντας μικρής σημασίας την τύχη αυτού του οικισμού θέμα για το οποίο αναφέρθηκα στην αρχή και που είναι κατατιθεμένο στα πρακτικά του Δ.Σ. εδώ και ένα χρόνο.
Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι το στοίχημα της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης και Μαυροπηγής είναι στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί για όλη την περιοχή. Είναι αυτό που δίνει τουλάχιστον μία δεκαετία ακόμη ζωή στη λιγνιτική δραστηριότητα με ότι αυτό σημαίνει για όλο το νομό μας. Και αυτό το στοίχημα προϋποθέτει την συστηματική προσπάθεια όλων με πράξεις, με τεκμηρίωση, με δουλειά.

[Η παραπάνω κατατέθηκε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητρίου Υψηλάντη της 29.02.08]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Καινοτομία στην Ευρώπη...

............................................................................................
Βραβεία RegioStars: επιβράβευση των πιο καινοτόμων περιφερειακών σχεδίων της Ευρώπης
.............................................................................................
Μήπως είναι πολύ μακρινά για εμάς;


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Είναι δυνατόν;;;

Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης… Αντεγκλήσεις, συγκρούσεις, δηλώσεις για το ποιος θα τον διαχειριστεί. Επί της ουσίας μία από τα ίδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη όπου στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξη του κ. Μιχαηλίδη Κυριάκου πρότεινε ως 9ο θέμα και χωρίς εισήγηση (όπως πάντα), «Προτάσεις έργων για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης»!

Στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι πρέπει μέχρι την Παρασκευή (8.2.08) να καταθέσουμε ως Δήμος προτάσεις 1.079.000€ διαφορετικά τα χρήματα που μας αναλογούν χάνονται! Είναι προφανές για τους γνωρίζοντες στοιχειωδώς ότι θέμα απώλειας χρημάτων δεν υφίσταται…

Πέραν όμως τούτου οι προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Μιχαηλίδης ήταν:

1. Πληρωμή οφειλής στη ΔΕΗ Α.Ε. ρεύματος αντλιοστασίων

200.000€

2. Αθλητικές εγκαταστάσεις 5x5 Μαυροδενδρίου

200.000€

3. Δενδροφυτεύσεις Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

600.000€

4. Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στο Μαυροδένδρι

79.000€

Προτείναμε να μην γίνει κατανομή άμεσα (αλλά μετά από 2 μήνες με συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) και τα χρήματα του Τοπικού Πόρου που αναλογούν στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη να κατευθυνθούν μόνο στα θέματα των απαραίτητων μελετών για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και περιβαλλοντικής προστασίας του Μαυροδενδρίου τα οποία θα ξεκαθαρίσουν εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος. Η αναγκαιότητα είναι προφανής. Ο κ. Μιχαηλίδης δεν έκανε δεκτή την πρότασή μας διότι ο Δήμος θα … έχανε τα χρήματα!

Σημειώνουμε ότι:

  1. Ζητεί πληρωμή οφειλών για το ρεύμα όταν του ζητήσαμε [Δ.Σ. 15.01.08] να γίνει τεκμηρίωση με σύγκριση των παλαιότερων καταναλώσεων των τοπικών διαμερισμάτων Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου με τις σημερινές όπου και θα καταδεικνύεται η αναγκαιότητα για άντληση από μεγαλύτερο βάθος πόσιμου νερού συνεπώς και η υπευθυνότητα της ΔΕΗ για το παραπάνω. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε!
  2. Ζητεί κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 5x5 για ένα Δήμο με τρεις αθλητικές εγκαταστάσεις και καμιά αθλητική ομάδα ποδοσφαίρου.
  3. Ζητεί δενδροφυτεύσεις, (δεν σχολιάζω εάν μπορεί να ενταχθεί σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα) χωρίς να έχει μελέτη εφαρμογής …

Εμείς τονίζουμε ότι η διατύπωση προθέσεων με δημόσιες δηλώσεις σε εφημερίδες και τηλεοράσεις δεν αρκούν. Χρειάζονται πράξεις.

Εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν:

  • Όταν δηλώνεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι προσωπικά πρωτοστατείς για την αποχώρηση από το Σύμφωνο Συνεργασίας για τη ΔΕΗ με αφορμή τη διαχείριση του Τοπικού Πόρου συζητάς την ίδια ημέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για την κατανομή του;
  • Όταν έχεις κατατεθειμένες προτάσεις από μέρους μας για το συνολικό πλαίσιο για τη ΔΕΗ, ομόφωνα ψηφισμένες από το Φεβρουάριο του 2007 (πριν ακριβώς ένα χρόνο) για την εξέλιξη των πραγμάτων στην περιοχή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων μας ιδιαίτερα για τα Τοπικά Διαμερίσματα Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης γιατί δεν πράττεις επί της ουσίας τίποτα;
  • Όταν καταλαβαίνεις ως πολιτικό πρόσωπο ότι κάνεις λάθος σιωπάς ή ζητάς συγνώμη και δεν τοποθετείσαι σε συμβούλια Δημοτικά, ΤΕΔΚ, Νομαρχιακά, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για να γίνεσαι αρεστός ανάλογα με το ακροατήριο... Ποιες είναι τελικά οι πραγματικές θέσεις του κ. Μιχαηλίδη; Διότι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να τις στηρίζει δεν υπάρχει …

Εμείς ποτέ δεν δηλώσαμε ότι θα «κατεβάσουμε» στους δρόμους τους κατοίκους για να διαμαρτυρηθούμε για την Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης όπως δήλωνε ο κ. Μιχαηλίδης στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ, ούτε ανοίγαμε μπουκάλια με κονιάκ λέγοντας ότι «έχουμε μνημόσυνο» για την παραπάνω απόφαση! Εμείς ωστόσο ήμασταν αυτοί οι οποίοι ζητήσαμε να κατατεθεί ένσταση για τη διάνοιξη του νέου ορυχείου πριν από ένα χρόνο… όταν κάποιοι δήλωναν έκπληκτοι. Τολμήσαμε να καταθέσουμε τις επισημάνσεις μας για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης στην ΤΕΔΚ*, για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε ως αυτοδιοίκηση*, γιατί θέλουμε να δούμε την ουσία του Τοπικού Πόρου επιτέλους για το Δήμο μας και την περιοχή μας πράγμα που ο ίδιος δεν έπραξε...

Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να μπορεί ο Δήμος μας να είναι σοβαρός και ουσιαστικός και να αντιμετωπίζει τις εξελίξεις προλαμβάνοντας και όχι να τρέχει πίσω από αυτές. Και μπορεί να είμαστε άτυχοι από την παρούσα δημοτική αρχή αλλά τυχεροί από τον πλούτο των ιδεών των δημοτών μας…

Μαυροματίδης Δημήτρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δ. Δημ. Υψηλάντη

* Είναι αναρτημένα και στο www.mavromatidis.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση...