Τοποθέτηση στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ παρουσία του Προεδρείου της ΚΕΔΕ [24.08.12]

Χρειάζεται ένα σχέδιο αποτύπωσης των αναγκών των Δήμων με τις προτεραιότητες που δίνονται από την κυβέρνηση. Με απλά λόγια: Ζητούμε από το κεντρικό κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του με την υποχρέωση  να κοστολογήσει το ίδιο και να ιεραρχήσει τις απαραίτητες δομές και τις ανελαστικές δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διότι τα ερωτήματα τίθενται ευθέως:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας [30.07.2012]

Κωδικοποιημένα οι επισημάνσεις μας για τα πρακτικά της συνάντησης για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέργεια 30.07.2012:
Βασικοί στόχοι
Πρέπει να περιληφθεί στους βασικούς στόχους η Εκπαίδευση και η Έρευνα.
Πρέπει να αντιπαρέλθουμε σε επίπεδο περιφέρειας την πίεση που ασκείται για κλείσιμο σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια μας. Να μπει σε πρώτο πλάνο η αναφορά τους στο επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας. 

κλικ για πλήρη ανάγνωση...