Τοποθέτηση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας [30.07.2012]

Κωδικοποιημένα οι επισημάνσεις μας για τα πρακτικά της συνάντησης για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέργεια 30.07.2012:
Βασικοί στόχοι
Πρέπει να περιληφθεί στους βασικούς στόχους η Εκπαίδευση και η Έρευνα.
Πρέπει να αντιπαρέλθουμε σε επίπεδο περιφέρειας την πίεση που ασκείται για κλείσιμο σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια μας. Να μπει σε πρώτο πλάνο η αναφορά τους στο επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας. 
Ως ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας έχουμε τοποθετηθεί ότι «Πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει την αναγκαιότητα ύπαρξης Πανεπιστημίου ΤΕΙ και ενός ερευνητικού ινστιτούτου. Η ύπαρξη Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και ερευνητικού Ινστιτούτου θα συμβάλλει με ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, είναι η ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μιας Περιφέρειας που παρουσιάζει διαπιστωμένη αναπτυξιακή υστέρηση, γεγονός που αποδεικνύεται εξάλλου και από τους μακροχρόνιους δείκτες αυξημένης ανεργίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Καλλικράτη με δεδομένα εκπαιδευτικά αλλά παραγωγικά – αυτοδιοικητικά.»
Μετεγκαταστάσεις
«1.7.1 Ολοκλήρωση προγραμμάτων μετεγκατάστασης οικισμών και οικιστικής οργάνωσης» να τροποποιηθεί σε «Ολοκλήρωση προγραμμάτων μετεγκατάστασης οικισμών και οικιστικής οργάνωσης αξιοποιώντας τη δυνατότητα της εκ του μηδενός κατασκευής τους ως σύγχρονους με ειδικό θεματικό περιεχόμενο οικισμούς.»
Πολιτισμός
Πρέπει να υπάρξει ειδική αναφορά για τη βιομηχανική κληρονομιά (προσθήκη στο 1.7.2)
Οικονομικά - Ενέργεια
Με βάση τις επιπτώσεις πρέπει να μπει στους στόχους (προσθήκη στο 1.7.4):
 «Διεκδίκηση ποσοστού των δικαιωμάτων των ρύπων σε ποσοστό ανάλογο των ΑΠΕ για τη στήριξη της Περιφέρειας μας με βάση της σχεδιαζόμενες πολιτικές αποφάσεις»
«Ενιαία αποτύπωση των συμφωνημένων περιβαλλοντικών επενδύσεων μεταξύ ΔΕΗ – ενεργειακών επιχειρήσεων και τοπικής κοινωνίας. Αποκαταστάσεις εδαφών, επενδύσεις σε περιβαλλοντικές μονάδες, μετεγκαταστάσεις οικισμών»

Κρίσιμα κείμενα αναφορικά με την ενέργεια και το περιβάλλον 

Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, στα πλαίσια του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, που ανέλυε την ανάγκη μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και της προοπτικής του μεγαλύτερου ενεργειακού κέντρου της χώρας. (Μάρτιος 2010)
  
Θέσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Μακεδονίας για τα σενάρια απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επίπτωση αυτών στη Δυτ. Μακεδονία (Νοέμβριος 2010) 

Θέσεις του ΤΕΕ/Τμ . Δυτικής Μακεδονίας για το Τέλος ΑΠΕ, λιγνιτικών σταθμών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων (Ιούλιος 2011)  

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου (Σεπτέμβριος 2011)       

Θέσεις ΤΕΕ/ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το Διαδριατικό Αγωγό (Trans Adriatic Pipeline, TAP) μεταφοράς φυσικού αερίου, πρωτοβουλίες και  ενέργειες τοπικών φορέων για την αξιοποίηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας των συνθηκών που θα προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου (Νοέμβριος 2011)    

Προτάσεις ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα (Ιούλιος 2012) 

Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής
Με το τελευταίο να αποτυπώνει ποσοτικά και ποιοτικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να είναι οδηγός για το σύνολο του σχεδιασμού διότι αποτυπώνει την αναμενόμενη υστέρηση της Περιφέρειας μας.

Κοζάνη 30.07.12
Δημήτρης Μαυροματίδης
Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΜ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου