Οι επισημάνσεις του ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας κοινοποιεί τις Παρατηρήσεις επί του προσχεδίου «Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κοζάνης (Ε.Σ.Σ.Β.Α.Α.)» όπως εστάλησαν στη διαβούλευση του Δήμου Κοζάνης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...