Απόφαση για εγγραφή των αποφοίτων τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο ΤΕΕ

Το ΤΕΕ/ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ενέκρινε την εγγραφή των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο ΤΕΕ, κατά την τακτική συνεδρίαση της 12 Ιουλίου 2011.
Υπενθυμίζεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ σε συνεδρίαση της (1η Μαρτίου 2011) είχε αποφασίσει την καταρχήν θετική πρόθεση εγγραφής αποστέλλοντας παράλληλα σχετικά ερωτήματα προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σε συνέχεια, αφού δόθηκαν οι σχετικές διευκρινήσεις από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Μηχανικών» υπήρξε σχετική εισήγηση και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μετά από 2 συνεδριάσεις (23/6/2011 και 12/7/2011).
Σημειώνεται ότι η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Μηχανικών» έκρινε ότι το πρόγραµµα σπουδών ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προτείνοντας την εγγραφή τους στην Ειδικότητα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΕ.

Για το ΤΕΕ/ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για συνολικό σχεδιασμό στις παραχωρήσεις εκτάσεων, προβλέψεις περιβαλλοντικών επεισοδίων και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κεντρικής πλατείας Κοζάνης

Για το θέμα των φωτοβολταϊκών πάρκων και της αναγκαιότητας συνολικού σχεδιασμού

Συνάδελφοι, παρόλο που προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα με τα φωτοβολταϊκά, τα παρόντα προτεινόμενα τα ψηφίζω διότι:
·         -πρόκειται για μίσθωση
·         -πρόκειται για χέρσες εκτάσεις – όχι υψηλής παραγωγικότητας
·         -έχουν θετικές εισηγήσεις από τα Τοπικά Συμβούλια

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ . Δυτικής Μακεδονίας για το Τέλος ΑΠΕ, λιγνιτικών σταθμών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων

Σύμφωνα με τον νόμο 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/27.06.2006), θεσπίστηκε το τέλος ΑΠΕ, δηλαδή η επιβάρυνση του σταθμού ΑΠΕ με ειδικό τέλος που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Το ποσό αυτό διανέμεται στους ΟΤΑ της περιοχής, όπως προβλέπεται με τον ανωτέρω νόμο.
Από την καταβολή του ειδικού τέλους απαλλάσσονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ το τέλος αυτό δεν ισχύει για τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα (>15MW), μια και δεν θεωρούνται έργα ΑΠΕ σύμφωνα με τον ίδιο νόμο.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...