Απόφαση για εγγραφή των αποφοίτων τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο ΤΕΕ

Το ΤΕΕ/ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ενέκρινε την εγγραφή των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο ΤΕΕ, κατά την τακτική συνεδρίαση της 12 Ιουλίου 2011.
Υπενθυμίζεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ σε συνεδρίαση της (1η Μαρτίου 2011) είχε αποφασίσει την καταρχήν θετική πρόθεση εγγραφής αποστέλλοντας παράλληλα σχετικά ερωτήματα προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σε συνέχεια, αφού δόθηκαν οι σχετικές διευκρινήσεις από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Μηχανικών» υπήρξε σχετική εισήγηση και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μετά από 2 συνεδριάσεις (23/6/2011 και 12/7/2011).
Σημειώνεται ότι η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Μηχανικών» έκρινε ότι το πρόγραµµα σπουδών ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προτείνοντας την εγγραφή τους στην Ειδικότητα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΕ.

Για το ΤΕΕ/ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης