TEE Τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Ανοικτή συνεδρίαση για το Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2010

Η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας την 30η Νοεμβρίου 2010 αποφάσισε την στήριξη του Πανεπιστημίου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία .
Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου ειδική ανοικτή συνεδρίαση όπου παρευρέθηκαν Καθηγητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων, στελέχη της ΑΝΚΟ ΑΕ, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΕΠΟΚ, μέλη των αρμοδίων μονίμων επιτροπών Έρευνας – Εκπαίδευσης και Δημοσίων Έργων του Τμήματος και πολλοί συνάδελφοι Μηχανικοί.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την πορεία του πανεπιστημίου και συγκεκριμένα:
Επικαιροποιήθηκε η ανάγκη στήριξης της ύπαρξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με κατεύθυνση την ενίσχυσης της παραγωγής έρευνας και καινοτομίας, ως απαραίτητου όρου για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας.
Τέθηκαν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες για το μέλλον του πανεπιστημίου
Αναλύθηκε η κατάσταση ως προς τις ενέργειες ωρίμανσης των μελετών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης του.
Συζητήθηκε το πρόβλημα εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται συντονισμένες και άμεσες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων μερών για την στήριξη του Πανεπιστημίου.
Το ΤΕΕ Τμ. Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του θεσμοθετημένου του ρόλου, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, αποφάσισε να συνεχίσει την παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υποβοηθώντας τους αρμόδιους φορείς.


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Όχι στην ακύρωση του Πανεπιστημίου και τη συρρίκνωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία

Τις τελευταίες ημέρες, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας απόψεις του (διορισμένου από το Υπουργείο Παιδείας) Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Μανωλόπουλου, με τις οποίες υποστηρίζει την συγχώνευση του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ.

Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας δηλώνει ότι τα φημολογούμενα σενάρια ακύρωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), υπονομεύουν και στην ουσία καταργούν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της περιοχής, δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο σε όλα τα βασικά κείμενα αναπτυξιακού σχεδιασμού και προσανατολισμού, θεωρείται βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία.

Είναι σαφές ότι δεν γίνονται κατανοητοί οι πραγματικοί λόγοι και οι σκοπιμότητες της δημόσιας έκφρασης των απόψεων του Προέδρου και προκύπτουν εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα:

Υπάρχει μελέτη που να προσδιορίζει την αναγκαιότητα και την δυνατότητα, επιστημονικά τεκμηριωμένη, συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων;

Για ποιο λόγο ο κ. Πρόεδρος τοποθετείται τη δεδομένη χρονική στιγμή με δημόσιες δηλώσεις, όταν πρόκειται να αρχίσει η δημόσια διαβούλευση;

Θέλει να προκαταλάβει το αποτέλεσμα αυτής;

Αμφίβολοι πειραματισμοί και παραδοχές, δεν χωρούν για ένα θέμα τόσο καίριας σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ύπαρξη Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, με το σύνολο των απαραίτητων εκπαιδευτικών βαθμίδων επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, που θα συμβάλλει με ουσιαστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, είναι η ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μιας Περιφέρειας που παρουσιάζει διαπιστωμένη αναπτυξιακή υστέρηση, γεγονός που αποδεικνύεται εξάλλου και από τους μακροχρόνιους δείκτες αυξημένης ανεργίας.

Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, θα σταθεί απέναντι σε τέτοιου είδους απόψεις, απ’ όπου κι αν προέρχονται, εμμένοντας σε όλα τα μέχρι τώρα βασικά κείμενα αναπτυξιακού σχεδιασμού. Θα συνεχίσει να συμβάλει θετικά και αποφασιστικά στην προσπάθεια για τριτοβάθμια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στη Δυτική Μακεδονία.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...