Επισημάνσεις Δυναμικού ΤΕΕ στη διαβούλευση για τα Εδαφικά Σχέδια

Επισημάνσεις Δυναμικού ΤΕΕ στη διαβούλευση για τα Εδαφικά Σχέδια [τοποθέτηση στη Διευρυμένη Διοικούσα της 12.03.2021 παρουσία του συντονιστή του ΣΔΑΜ]

 Θέσεις απασχόλησης

 Αναφορικά με το έτος  αναφοράς το οποίο προσδιορίζεται το 2019 πιστεύουμε ότι υποεκτιμάται η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία δεδομένου ότι μεταλιγνιτική περίοδος άρχισε σε πολύ πρωθύστερο στάδιο, γεγονός που επισημάνθηκε πολλαπλώς από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας.  Αυτός προκύπτει και από το γεγονός ότι η παγιωμένη σε υψηλά επίπεδα ανεργία των τελευταίων ετών στη Δυτική Μακεδονία ήταν ακριβώς και απόρροια της απολιγνιτοποίησης η οποία έχει ξεκινήσει από το 2002-2003 σύμφωνα με παρέμβαση του ΤΕΕ αλλά με ουσιαστικές επιπτώσεις στην απασχόληση από το 2012-2013.  Δεν είναι ένας απλός στατιστικός δείκτης αλλά ζήτημα ουσιαστικό γιατί καθορίζει το μείγμα και την έκταση των πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν τη Δυτική Μακεδονία. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι οι θέσεις οι οποίες έχουν απολεσθεί από την αποβιομηχάνιση στη βιομηχανία του λιγνίτη είναι πολύ περισσότερες από αυτές οι οποίες αναφέρονται.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...