Τοποθέτηση - πρόταση στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για την Απασχόληση

Κυρίες και κύριοι,Τα περί μερικής απασχόλησης και Stage δεν χρειάζεται να τονίζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση διότι, ας το ομολογήσουμε, είναι ντροπή για όλους μας. Η ευελιξία που χρειάστηκε ο ιδιωτικός τομέας για να είναι ανταγωνιστικός ας μην «ποτίσει» την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στο κείμενο εργασίας σας αναφέρεται ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διακυβέρνηση και στην αξιοποίηση του κοινωνικού ταμείου.
Εγώ θα θέσω ένα ζήτημα το οποίο θίχτηκε ακροθιγώς στο κείμενο σας προς προβληματισμό:
Τα εργαλεία για την υλοποίηση πραγματικών συμφώνων απασχόλησης και τοπικών πρωτοβουλιών των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών απέχουν πολύ από αυτά που έχουμε εμείς σήμερα (ΟΑΕΔ). Δηλαδή πρακτικά δεν έχουμε εργαλεία σε θεσμικό επίπεδο ως αυτοδιοίκηση. Ο ΟΑΕΔ έχει μπλέξει σε μία γραφειοκρατικού τύπου διαδικασία παρόλο που τα στελέχη του καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να βοηθήσουν την απασχόληση.
Σήμερα οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εάν δεν απέτυχαν, επί της ουσίας τουλάχιστον δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αλλαγή νοοτροπίας, θεσμικό πλαίσιο που αυτοαναιρείται (ξεχωριστές επιδοτήσεις μέσα από τις ΤΠΑ και αυξημένες ανταγωνιστικές από τον ίδιο των ΟΑΕΔ!), κλπ
Θα καταθέσω μία πρόταση αναφορικά με τους άξονες που προδιαγράφονται για την ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης που είναι η δημιουργία πραγματικού παρατηρητηρίου απασχόλησης. Δεν μιλάμε για μία απλή σύζευξη ανέργων και επιχειρήσεων αλλά για δυναμικό εργαλείο, web based, με δυνατότητες ανεύρεσης στοιχείων που να είναι ένα προγραμματικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση.
Προτείνω τη δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας σε επίπεδο ΚΕΔΚΕ όπου οι ΤΕΔΚ θα συνεισφέρουν και θα διαχειρίζονται τα ζητήματα που αναλογούν τα γεωγραφικά όρια του νομού τους και στα οποία είναι πολιτικά υπεύθυνες. Θα έχουν αυτόνομη δυνατότητα παρέμβασης μέσω μίας διαρκούς ομάδας εργασίας σε επίπεδο Νομού. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στις ΤΕΔΚ να συλλέγουν και να τροφοδοτούν με στοιχεία το σύστημα. Ταυτόχρονα η ΚΕΔΚΕ θα το τροφοδοτεί με τα αποτελέσματα αναλύσεων και μελετών σε επίπεδο χώρας.
Σε αυτό το σύστημα τα δημοτικά και κοινοτικά γραφεία ενημέρωσης για την απασχόληση, άρθρο 75 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση κατά παρόμοιο τρόπο με τα ΚΕΠ.
Δηλαδή στην ουσία θα χτίσουμε ένα σύστημα δυναμικό, το οποίο δεν θα είναι στατικό, θα τροφοδοτείται με στοιχεία και θα έχει διττό ρόλο: αφενός μεν την δυνατότητα σύζευξης εργοδοτών και ανέργων - υποαπασχολουμένων και αφετέρου ένα αξιόπιστο εργαλείο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Άρα θα διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ.
Σημειώνω ότι ο ομιλών είχε την τύχη να είναι συντονιστής Τοπικής Πρωτοβουλίας στο Ν. Κοζάνης όπου η ΤΕΔΚ Κοζάνης ήδη σε συνεργασία με τη Ν.Α. Κοζάνης και άλλους φορείς προχωρεί δυναμικά στη δημιουργία της παραπάνω δομής για το νομό Κοζάνης. Στη διάθεση σας για περαιτέρω ανάλυση εάν κρίνετε χρήσιμο. Είμαστε πια στη χρονική φάση όπου τεχνολογία και προγραμματισμός μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε σύγχρονα πρακτικά ζητήματα – προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας.
Μαυροματίδης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για τον Καποδίστρια 2

Κυρίες και κύριοι,

Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την εισήγηση που μας δώσατε ως ΚΕΔΚΕ και στην οποία εξειδικεύετε τις προτάσεις σας για τη διοικητική μεταρρύθμιση.
Για να μην επαναλαμβάνομαι σημειώνω ότι στο κείμενο σας η επιδιωκόμενη αναφερόμενη «σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας των ΟΤΑ ανά ανθρωπογεωγραφική ενότητα» είναι κατουσίαν η εθελούσια συνένωση η οποία επιζητάται από όλους την τελευταία εικοσαετία. Το ερώτημα που γεννάται είναι «τα θεσμικά κριτήρια πότε θα δοθούν για τις εθελούσιες συνενώσεις;»
Σε ένα σημείο του κειμένου σας αναφέρεται ότι το 2014 θα υποδειχθεί η αναγκαστική συνένωση για τους ΟΤΑ οι οποίοι σε προγενέστερο χρόνο δεν θα συμφωνήσουν.

Λοιπόν κύριοι συμφωνώ με όσα λέτε αλλά βάζω ένα «αλλά». Ο ομιλών είναι δημοτικός σύμβουλος μικρού καποδιστριακού δήμου με τη μικρή εμπειρία ενός καποδιστριακού μηχανικού που συμμετείχε σε ορισμένα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ ως παρατηρητής.
Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει γιατί είναι τόσο αυτονόητος ο «Καποδίστριας 2» και μάλιστα κάποιοι να ισχυρίζονται ότι είναι ώριμες οι κοινωνίες να τον αποδεχθούν; Οι κοινωνίες είναι ενήμερες, όχι ώριμες…
Η απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κανείς στο παραπάνω ερώτημα είναι: για την ενδυνάμωση των ΟΤΑ με την ύπαρξη αξιόπιστου μηχανισμού υποστήριξης των Δήμων. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από τη διαδημοτική στήριξη των ΟΤΑ στα επί μέρους θέματα που αναφέρονται στο κείμενο εργασίας; Τους μηχανισμούς τους έχουμε. Τη γνώση για το πώς την έχουμε και τουλάχιστον κάποιοι μπορούν να ανατρέξουν και σε προηγούμενα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ. Θα μπορούσα απλοϊκά να πω ότι όπως προβλέφθηκαν, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ, η δυνατότητα συγκρότησης μηχανισμών υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να προβλεφθούν και οι όποιες δομές οριζόντιας στήριξης των ΟΤΑ. Για τα παραπάνω εάν θέλετε είμαι στη διάθεση σας όποτε απαιτηθεί. Γνώμονας πάντα θα πρέπει να είναι η ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η χρησιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων δομών στήριξης.

Κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα σύστημα σχεδιασμού που θα καταλήγει σε εφαρμόσιμο επιχειρησιακό πρόγραμμα στο οποίο δεν θα συμμετέχουν οι υφιστάμενοι ΟΤΑ και οι ΤΕΔΚ. Οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες. Άλλα τα χαρακτηριστικά των Δήμων με αυτάρκεια και άλλα των προβληματικών. Άλλα των επαρκώς στελεχωμένων με μία κουλτούρα εύρυθμης λειτουργίας και άλλα αυτών που από την πρώτη στιγμή λειτουργίας τους είναι με προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι πρακτικά ήδη έχουμε τη δημιουργία δημοτικής συνείδησης και κουλτούρας μετά από 10 περίπου χρόνια και τώρα πρέπει να τολμήσουμε να πειραματιστούμε για τη δημιουργία νέας δημοτικής συνείδησης ιδιαίτερα των κατοίκων των μικρών ΟΤΑ χωρίς μεγάλα αστικά κέντρα.
Ας μην ξεχνάμε ότι τον πολίτη, δημότη, κάτοικο αυτής της χώρας δεν τον ενδιαφέρει εάν μία δράση ή ένα έργο γίνει από το Δήμο, τη Νομαρχία, την Περιφέρεια ή το κράτος.
Τον ενδιαφέρει απλά να γίνει με το σωστό τρόπο, στο σωστό χρόνο, με τη μέγιστη ωφέλεια.
Ο κοινός στόχος όλων μας είναι μία σύγχρονη διοικητική δομή η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην αυτοδιοίκηση α’ βαθμού. Διαφορετικά θα μπούμε σε περιπέτειες πειραματισμών που θα έχουν ως απώλεια πόρους του ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πάνω από 200 ΣΧΟΟΑΠ, έχουμε σχεδιασμό ΕΣΠΑ με 5 διοικητικές περιφέρειες και ζητήματα που έχουν σχέση με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ζητήσαμε, όσοι λέμε να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό ο «Καποδίστριας 2», να σταματήσουν άμεσα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα περισσότερα από το Θησέα, λόγω της επερχόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης για να μην έχουμε σπατάλη πόρων;
Σχεδιάζουμε με δεδομένα Καποδίστρια α’, μιλάμε για Καποδίστρια β’ και στην ουσία αυξάνουμε άγαρμπα την αβεβαιότητα του συστήματος ιδιαίτερα στους μικρούς, θα μου επιτρέψετε να πω, «υπό απορρόφηση», ΟΤΑ.
Άρα ορθή η 1η προϋπόθεση που τίθεται από την ΚΕΔΚΕ ότι καμιά αποσπασματική μεταρρύθμιση που δεν είναι ενταγμένη σε Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Άρα να εμμένουμε ότι καμιά διαφοροποίηση δεν πρέπει να τολμηθεί εάν αυτή δεν γίνει συνολικά και συγκροτημένα με αναμόρφωση ουσιαστικά του 2ου βαθμού και της αιρετής περιφερειακής διοίκησης. Ας τολμήσουμε να πούμε ως αυτοδιοίκηση και να δείξουμε το ειδικό πολιτικό μας βάρος λέγοντας στην πολιτεία: «σύμφωνοι αλλά ας ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από το 2ο βαθμό και την περιφερειακή αναδιάρθωση της χώρας μας και μετά η Τοπική Αυτοδιοίκηση παράλληλα θα ακολουθήσει».

Η λογική του κόστους οφέλους με κοινωνικές παραμέτρους πρέπει πραγματικά να υπολογισθεί όπως και ο σχεδιασμός για τα νερά που πρέπει να βασίζεται στις ορισμένες από το θεσμικό πλαίσιο (Ν.3199/03) και που συζητείται σε διπλανή αίθουσα για το Περιβάλλον με τις Λεκάνες Απορροής Ποταμού. Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και αυτοί που μπορούν να συνεισφέρουν κυρίως, για να μην τονίσω μόνο, είναι οι έχοντες την εμπειρία στα τοπικά δρώμενα της κάθε περιοχής, και γνωρίζουν καλά οι ΤΕΔΚ.

Συνεπώς προτείνω: συγκεκριμένο πρόγραμμα με ομάδα εργασίας από κάθε ΤΕΔΚ σε συνεργασία με τεχνοκράτες από την ΚΕΔΚΕ, το οποίο σε ορισμένο χρονικό διάστημα θα καταθέσει τις προτάσεις του στα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων σε επίπεδο Νομού (γενική συνέλευση ΤΕΔΚ).
Οι αναγκαστικές συνενώσεις θα ήταν απαραίτητες εάν δεν είχαμε την εμπειρία του Καποδίστρια α’ στην πράξη. Άρα να σταματήσουμε να μιλάμε τουλάχιστον άμεσα για υποχρεωτικές συνενώσεις. Δεν μας τιμά. Ζητούμε το μαστίγιο ή τον «μεγάλο» που πρέπει να μας νουθετήσει;
Ας μην αγωνιούν κάποιοι. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση που αναζητούμε εναγωνίως μεταρρυθμίσεις, εμείς είμαστε αυτοδιοίκηση που χρειαζόμαστε ουσία και αυτή μόνο μέσα από διάλογο μπορεί να προέλθει με συμμετοχή όλων όσων αφορά ο «Καποδίστριας 2» και που είναι οι κάτοικοι των ΟΤΑ μας. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια, είμαστε σίγουροι ότι από πλευράς προσόντων και μηχανισμών μπορούν όλες οι Δημοτικές Αρχές μας να εξασκήσουν project management σε δήμους με πολλά δημοτικά διαμερίσματα; Πολύ φοβάμαι πως όχι…

Κυρίες και κύριοι,

για να προχωρήσουμε στον Καποδίστρια 2 θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τοπικά δημοψηφίσματα, τα οποία προφανώς οι ίδιοι οι ΟΤΑ θα προκαλέσουν, ώστε να υπάρχει ουσιαστική νομιμοποίηση. Τέλος σημειώνω ότι καμιά ομάδα εργασίας με στόχο τον κάθετο σχεδιασμό δεν πρέπει να γίνει εάν δεν είναι οι ΤΕΔΚ υπεύθυνες. Ο ρόλος της ΚΕΔΚΕ σε αυτή τη φάση να περιοριστεί στο ρόλο ενός helpdesk για τις ΤΕΔΚ και τους ΟΤΑ και να φροντίσει για τη χρηματοδότηση των ΤΕΔΚ. Έχουμε πολύ δουλειά εάν θέλουμε να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας και να καταστήσουμε την αυτοδιοίκηση πυλώνα ευημερίας των πολιτών μας. Και σε αυτό το εγχείρημα δεν υπάρχουν μονόδρομοι…
Μαυροματίδης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση στο συνέδριο της ένωσης ΤΕΔΚ 1-11-07 για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 4η Προγραμματική Περίοδο

Κυρίες και κύριοι,

τον Μάϊο του 2007 κατατέθηκε από μέρους μας, πρόταση για την πιστοποίηση όλων των ΟΤΑ α’ βαθμού με οριζόντιο τρόπο, θέμα που συζητήθηκε στην ΤΕΔΚ Κοζάνης τον Ιούλιο του 2007 όπου υπήρξε και η σχετική ομόφωνη απόφαση. Θυμίζω σε όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα της ΤΕΔΚ ότι στην εισήγηση μας ζητήθηκε πέραν της πιστοποίησης και η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης από την ΤΕΔΚ και την ΑΝΚΟ προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού για την ωρίμανση ως προς τις διαδικασίες των προς ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ (4ο ΚΠΣ) με ενδεικτική χρηματοδότηση 500.000€ από το διαδημοτικό Θησέα. Τότε θεωρήθηκε από κάποιους υπερβολικό, ωστόσο το ποσό ψηφίστηκε. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες με θέμα τη «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» προσπαθεί να αντιμετωπίσει, κατά την άποψή μου όχι με ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο τρόπο αυτό το έλλειμμα σχεδιασμού και προγραμματισμού, για το οποίο εμείς ήδη ως ΤΕΔΚ κινηθήκαμε έγκαιρα.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι τον Οκτώβριο του 2000, συμμετείχα σε ομάδα έργου με στελέχη της ΤΕΔΚ και της ΑΝΚΟ όπου και καταθέσαμε επεξεργασμένη πρόταση για τη διαδημοτική συνεργασία με τη δημιουργία Συνδέσμου Τεχνικής Στήριξης (Σ.ΤΕ.Σ.). Στην πρόταση εκείνη προτείναμε την ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης ως φορέα πολιτικού σχεδιασμού και την ΑΝΚΟ Α.Ε. ως επιχειρησιακό μηχανισμό εφαρμογής και υλοποίησης. Στόχος τότε ήταν η δημιουργία του τεχνοκρατικού υποβάθρου που θα υπερβαίνει τις αδυναμίες και ελλείψεις της ΤΥΔΚ (που πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης αλλά της Περιφερειακής Διοίκησης) ώστε οι ΟΤΑ να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες απαιτήσεις που διαμορφωνόταν με το 3ο ΚΠΣ.
Τα παραπάνω τα αναφέρω διότι όλοι μας λίγο πολύ είτε γνωρίζουμε είτε οφείλουμε να γνωρίζουμε την ουσία που είναι η ισότιμη προγραμματική και επιχειρησιακή συμμετοχή των ΟΤΑ της περιφέρειας μας στο ΕΣΠΑ. Οφείλουμε, λοιπόν, με τις πολιτικές μας αποφάσεις να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις προς όφελος της αυτοδιοίκησης.
Εκτίμησή μου είναι ότι με το νέο νομοσχέδιο, παρόλο που είναι πολύπλοκο, δημιουργούνται νέα εργαλεία όπως η δημιουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας (ΑΟΠ), της ΔΗΜΟΣ ΑΕ, η δυνατότητα εκχώρησης σε άλλον φορέα της υλοποίησης έργου, μεταξύ αυτών και αναπτυξιακών εταιρειών καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας από τις ΤΕΔΚ ομάδων υποστήριξης των ΟΤΑ α’ βαθμού.
Καταθέτω λοιπόν τις παρακάτω προτάσεις για να πάρουμε από κοινού αποφάσεις:
 • Δημιουργία από τις ΤΕΔΚ των ομάδων εργασίας για το ΕΣΠΑ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσω των αναπτυξιακών μας εταιρειών όπου θα συμμετέχουν εκτός από στελέχη της ΤΕΔΚ και το απαραίτητο προσωπικό με διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη η ομάδα εργασίας για την πιστοποίηση των ΟΤΑ α’ βαθμού ενεργοποιείται στο Ν. Κοζάνης. Προτείνω να διευρυνθεί η ομάδα εργασίας για την υποστήριξη των ΟΤΑ α’ βαθμού όπως γίνεται με την πρόβλεψη που υπάρχει για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στο άρθρο 27 του προτεινόμενου προς ψήφιση νομοσχεδίου.
 • Τον ορισμό μίας ομάδας συντονισμού των ομάδων των ΤΕΔΚ με ένα στέλεχος από κάθε ομάδα σε επίπεδο νομού, εάν θέλουμε η Ένωση ΤΕΔΚ της Περιφέρειας μας να έχει ουσιαστικό προγραμματικό λόγο και να διαγιγνώσκει άμεσα τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια μας.
 • Να υπάρξει ψήφισμα της ένωσης ΤΕΔΚ που να σταλεί στο ΥΠΟΙΟ, στα κόμματα και στους βουλευτές της περιφέρειάς μας ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων της ΤΕΔΚ από την Τεχνική Στήριξη του ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα και όχι να καλύπτεται μόνο από ιδίους πόρους των ΟΤΑ όπως προβλέπει το τρέχον νομοσχέδιο (που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή).
 • Επειδή το ΕΣΠΑ χρονικά συμπίπτει με το διάλογο για το νέο «Καποδίστρια β’» θα θέλαμε να μάθουμε το οριστικό σχέδιο νόμου και τις προθέσεις της πολιτείας το αργότερο στο ερχόμενο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη διαφορετικά οφείλουμε ως ΟΤΑ να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό με την υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση, διότι στο ΕΣΠΑ έχουμε καθυστέρηση κατά ένα έτος (η υλοποίησή του άρχισε το 2007) και υπάρχει ορατός κίνδυνος να χάσουμε πόρους. Το ενδεχόμενο αυτό επιτείνεται και από την εμπροσθοβαρή κατανομή των πιστώσεων του 4ου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας κυρίως στα πρώτα χρόνια υλοποίησής του. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν οι απαραίτητες συναινέσεις για τον «Καποδίστρια β’» ιδιαίτερα από τους ΟΤΑ που έχουν προγραμματίσει έργα με βάση τα σημερινά διοικητικά τους όρια. Αναφέρω ενδεικτικά έργα ΣΔΙΤ, βιολογικούς καθαρισμούς, κ.ά.

Κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να τρέξουμε. Να δούμε την ουσία. Να αφήσουμε προσωπικές στρατηγικές ή στρατηγικές που αφορούν στενά και μόνο τα συμφέροντα του οίκου μας. Το 3ο ΚΠΣ μας έμαθε πολλά κυρίως στην ανάπτυξη συνεργασιών. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο στοίχημα που είναι η αναβαθμισμένη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι του τόπου μας.


Μαυροματίδης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Κατατιθεμένες απόψεις επί του Τοπικού πόρου Ανάπτυξης στο ΔΣ ΤΕΔΚ 28.09.07

Επισημάνσεις επί του προτεινόμενου σχεδίου του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης 2007~2011

Θα ήθελα να επισημάνω ότι το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να είναι και το τελευταίο με αυτούς τους πόρους εφόσον επαληθευτούν οι φήμες για τον περιορισμό του λιγνίτη ως καύσιμο. Άρα θα πρέπει να δούμε με μία επιπλέον ευθύνη τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ΤΠΑ) και τους στόχους που αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά θέλουμε να προσδώσουμε δεδομένου ότι ο χρόνος και οι πόροι δεν θα είναι πάντα διαθέσιμοι.
Διαβάζοντας το επιχειρησιακό θα περιοριστώ να σας ρωτήσω εάν απαντά στα ερωτήματα της τοπικής κοινωνίας που είναι: προστασία του περιβάλλοντος με ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο με συγκεκριμένα έργα υποδομής και ανάπτυξης. Διότι κατά την άποψή μου αυτός πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος.
Στο άρθρο 4 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης [ΦΕΚ 1370/3-10-05 τεύχος Β’] αναφέρεται ότι ο ΤΠΑ διατίθεται «για πρόσθετα έργα που εξασφαλίζουν την προοπτική της συντήρησης του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών κατά την περίοδο σταδιακής ύφεσης των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ΑΕ». Επίσης αναφέρεται ότι δεν στοχεύει «…στην υποκατάσταση των δυνατοτήτων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Δεν απορρίπτει φαντάζομαι κανείς μας το παρόν Σχέδιο Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για μία βάση συζήτησης. Ωστόσο νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να κάνουμε επισημάνσεις ώστε να ενσωματώσουμε δράσεις για να το καταστήσουμε πραγματικό εργαλείο– οδηγό για το Νομό μας.
Σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση και στο προτεινόμενο σχέδιο Ε.Α.Π. έχουμε τον παρακάτω πίνακα:
Επισημάνσεις επί των αξόνων:
Άξονας 1:

Ο προτεινόμενος άξονας 1 για ολοκλήρωση έργων δεν προβλέπεται πουθενά νομικά παρόλο που το θεωρώ χρήσιμο για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του overbooking (υπερκάλυψη) διαχειριστικά. Θα μπορούσε εναλλακτικά να είναι επιμερισμένος στους προβλεπόμενους άξονες για να περαιωθεί το οικονομικό αντικείμενο των υπαρχουσών δεσμεύσεων με την αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομής τους στο νέο ΕΑΠ.
Άξονας 2:
Στον άξονα 2 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» πρέπει να προστεθούν μέτρα που να προβλέπουν μέριμνα για το περιβάλλον και την υγεία:

 • την ολοκληρωμένη αποτύπωση όλων των επιβαρυμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ενεργειακή λεκάνη
 • την συστηματική παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων που πλήττονται από τη λειτουργία της ΔΕΗ
 • στήριξη προτάσεων - ενεργειών για την προστασία του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν νομικές ενέργειες)
  και μάλιστα να είναι το 40% τουλάχιστον του συνολικού ποσού γι’ αυτό τον άξονα.

Θεωρώ ότι η ενεργοποίηση του ΚΕΠΕ σε συνεργασία με τους υπάρχοντες φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ζητούμενο διότι χρειάζεται ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ από μεριάς των φορέων στον άνισο αγώνα που δίνουν για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων.
Το μέτρο 2.4 «Στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού» πρέπει να απορριφθεί διότι αφενός μεν δεν είναι κατ’ ουσίαν συνυφασμένο με την φιλοσοφία για την οποία θεσμοθετήθηκε ο Τ.Π.Α. και αφετέρου είναι πρόκληση με την πρωτοφανή υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην ενεργειακή λεκάνη Πτολεμαϊδας - Κοζάνης.
Άξονας 3:
Ο άξονας 3 διαφοροποιείται σε σχέση με το νόμο όπου μιλά για συμμετοχή των ΟΤΑ και Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα. Είναι προφανές, κατά την άποψή μου, ότι δεν χρειάζεται η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τον Τ.Π.Α. με τις υπάρχουσες υπερεπαρκείς χρηματοδοτήσεις από το 3ο ΚΠΣ και το αναμενόμενο Ε.Σ.Π.Α.. Κατά την άποψη μου το Μέτρο 3 είναι σε μεγάλο βαθμό εκτός φιλοσοφίας της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης για τον Τ.Π.Α. αλλά και της γενικότερης φιλοσοφίας που πολιτικά θέλουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Θεωρώ ότι πρέπει να μπουν δράσεις που να είναι εστιασμένες στη μεταλιγνιτική περίοδο. Το ενεργειακό – τεχνολογικό πάρκο και άλλες προτάσεις (που δεν χρειάζεται να αναφέρω) θεωρώ ότι πρέπει να ονοματιστούν ως μέτρα (διότι είναι σύνθετες πρωτοβουλίες) και να αφορούν το μεγαλύτερο σύνολο του ποσού.
Άξονας 4:
Ο άξονας 4 πρέπει να στραφεί κυρίως στην υποστήριξη δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την εφαρμοσμένη έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Να αφήνονται ανοικτά τα μέτρα για να υποβάλλουν οι φορείς τις προτάσεις ανάλογα με τον επιμερισμό των χρημάτων που θα γίνεται ανά ΟΤΑ. Τα υπάρχοντα μέτρα μιλούν για ενισχύσεις υποδομών κατάρτισης, εκπαίδευσης, προγράμματα κατάρτισης και βάση (GIS) αναπτυξιακών δεδομένων. Θεωρώ ότι πρέπει στο σύνολο τους να αλλαχθούν .
Άξονας 5:
Ο άξονας 5 μιλά για έργα πολιτισμού με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Το προτεινόμενο μέτρο 5.1. «Ενίσχυση πολιτιστικών θεσμών και θεσμοθετημένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προτείνω να αλλαχθεί σε: «Στήριξη πολιτιστικών δικτύων προς αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος και καταγραφή ης πολιτιστικής μας κληρονομιάς».
Ας αφήσουμε ανοικτό το μέτρο στους φορείς και να μιλήσουμε ουσιαστικά για δίκτυα συνεργασίας φορέων πολιτισμού και αθλητισμού που θα δίνουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή.
Άξονας 6:
Η Τεχνική Στήριξη πρέπει να περιλαμβάνει και μέτρο που να έχει σχέση με τους δείκτες και την αξιολόγηση του προγράμματος τόσο κατά την υλοποίησή του όσο και μετά την περαίωσή του.
Άξονας 7:
Ο άξονας 7 που προβλέπει μελέτες και υπηρεσίες στο ανώτατο ποσοστό του 15% θεωρώ ότι πρέπει να περιέχει και μέτρο για μελέτες μετεγκατάστασης οικισμών σε ποσοστό τουλάχιστον 1/3 του άξονα και να περιληφθεί στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου 2.6 «Στήριξη μετεγκατάστασης οικισμών» και οι οικισμοί Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Το παραπάνω μέτρο (2.6) να δίνει τη δυνατότητα συμπληρωματικής στήριξης του προγράμματος μετεγκαταστάσεων χωρίς μελέτες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο νέο μέτρο του άξονα 7.

Γενικότερες επισημάνσεις κατά την άποψή μου:

 1. Προφανώς, για να συνηγορήσουν οι φορείς στο τελικό επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να αναγραφούν και τα ποσά που θα κατανεμηθούν ανά μέτρο αλλιώς θεωρείται μόνο σχέδιο προς συζήτηση το οποίο θα πρέπει να επανεισαχθεί για συζήτηση. Θεωρώ ότι τώρα ξεκινήσαμε μία ευρύτερη διαδικασία δημοσιοποίησης και συζήτησης για το θέμα του επόμενου Ε.Α.Π..
 2. Τα μέτρα:
  2.3 Μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πόσιμου ύδατος,
  2.5 Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικών Παθήσεων,
  2.7 Στήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού,
  3.3. Κέντρο ταυτοποίησης γουνοφόρων ζώων,
  3.4 Στήριξη
  Euro Info Center,
  3.5 Ολοκλήρωση εδαφολογικών μελετών Ν. Κοζάνης,
  4.4. Βάση (GIS) αναπτυξιακών δεδομένων Ν. Κοζάνης

  είναι έργα και όχι μέτρα που εξειδικεύουν το επιχειρησιακό σχέδιο. Θα μπορούσε π.χ. να υπάρχει μέτρο (το 3.4) με στήριξη οριζόντιων αναπτυξιακών δομών Ν. Κοζάνης και να περιλαμβάνεται στην εξειδίκευση η στήριξη του Euro Info Center, η στήριξη της βάση του GIS, και η στήριξη της λειτουργίας του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου της ΤΕΔΚ και των ΟΤΑ. Αντιστοίχως τα μέτρα 3.3. και 3.5 να ενσωματωθούν στο 3.1 και να γίνουν υποδομές – δομές ανάπτυξης του παραγωγικού περιβάλλοντος. Εάν δεν γίνει αυτό τότε τα έργα – δράσεις θα γίνονται μέτρα στο επιχειρησιακό με μηδενική πρακτικά δυνατότητα από τους φορείς να προτείνουν πιθανόν κάτι ουσιαστικό που να διαφέρει κατά τη διάρκεια υλοποίησής του 3ου ΕΑΠ.
 3. Επί των προϋπολογισθέντων κατανομών σε επίπεδο αξόνων του σχέδιο του 3ου ΕΑΠ είναι: Θεωρώ ότι ο άξονας 2 «περιβάλλον και ποιότητα ζωής» είναι ο σημαντικότερος και ως τέτοιος πρέπει να έχει ποσοστό τουλάχιστον 40% με παράλληλη μείωση του άξονα 3 για την επιχειρηματικότητα. Ακόμη ο άξονας 3 έχει υπερβολικά μεγάλο budget (36ο/ο) για αυτά που αναφέρονται ως προτεινόμενα μέτρα ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού του Σχεδίου για το Κ.Π.Σ. (ΕΠ.ΑΝ.) δίνει κατά κύριο λόγο πόρους σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κλείνοντας θα ήθελα πολιτικά συνοψίζοντας να τονίσω: ας αφήσουμε έξω τις ενισχύσεις πάσης φύσεως συλλόγων, και όσα θεωρούμε ότι δεν είναι πρωτευούσης σημασίας, και να κοιτάξουμε την ουσία που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και το αναπτυξιακό αύριο της περιοχής μας που εισήλθε ήδη στη μεταλιγνιτική περίοδο, διότι πια μιλάμε για την επιβίωση της περιοχής μας. Ο Τ.Π.Α. θα πρέπει αναπτυξιακά να αφήσει κάτι ορατό και μετρήσιμο στην περιοχή μας και όχι να πολυδιασπάται. Εάν κάπου κάνουμε λάθος, εδώ είμαστε για να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας στην πορεία, πάντα καλόπιστα και καλοπροαίρετα.

Κοζάνη 28 Σεπ 09
Μαυροματίδης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για επιχειρούμενη παραχώρηση έκτασης 276 στρεμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την επιχειρούμενη παραχώρηση έκτασης 276 στρεμμάτων στην περιοχή ΚΤΕΝΑΣ του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη


Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στις 11.7.2007, ζητήθηκε από ιδιωτική εταιρεία να της παραχωρηθεί έκταση 276 στρεμμάτων, μεταξύ Σιδερά και Κτενά, 300 μόλις μέτρα από τον Κτενά, με σκοπό την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών.
Είναι δυνατόν, τις μοναδικές καθαρές περιβαλλοντικά περιοχές του Δήμου μας, η παρούσα Δημοτική Αρχή, αβασάνιστα, να σκοπεύει να τις μετατρέψει σε «ηλιακούς θερμοσίφωνες», αποθαρρύνοντας τις όποιες σκέψεις και προοπτικές για πραγματικά αναπτυξιακά έργα; τη στιγμή μάλιστα που τα τελευταία χρόνια αρκετοί, καταγόμενοι από τα χωριά αυτά, επενδύουν εκεί, κτίζοντας καινούργια σπίτια, ακόμη και στον εγκαταλελειμμένο οικισμό του Κτενά, για τον οποίο όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά θέλουν να χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός;
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην παραχώρηση της συγκεκριμένης περιοχής γιατί, όπως καταθέσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Ο Κτενάς ιδιαίτερα, αλλά και τα τοπικά διαμερίσματα Σιδερά – Λιβερών πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία «(Β2). Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού» σύμφωνα με το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2 Μαΐου 2007) για το ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ την ένταξη της οποίας το Περιφερειακό Συμβούλιο πρότεινε ήδη στα συναρμόδια υπουργεία στις 12-7-07 με την υπ. αριθμ. 11/2007 απόφασή του.
2. Πρόθεσή μας είναι η τουριστική και πολιτιστική αναβάθμιση των Κτενά, Σιδερά και Λιβερών. Αυτό έχει άλλωστε τονιστεί από μέρους μας και στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Τέτοιες επενδύσεις δεν αναβαθμίζουν την συγκεκριμένη περιοχή, αντίθετα την δεσμεύουν και μηδενίζουν τα όποια περιθώρια πραγματικής ανάπτυξης. Απόδειξη ότι τα παραπάνω τα υποστηρίζουμε με συνέπεια είναι το ότι από τις 8 Μαρτίου έχουμε καταθέσει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκπόνηση, μέσω του προγράμματος «Θησέας» των παρακάτω μελετών:
· Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στον Κτενά – χαρακτηρισμός του οικισμού ως παραδοσιακού
· Μελέτη για την κατασκευή δημοτικού ξενώνα στα τοπικά διαμερίσματα Σιδερά – Κτενά.
3. Στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια αναφερθήκαμε και συμφωνήσαμε στην μη απόδοση άλλων δημόσιων – δημοτικών εδαφών σε ιδιώτες εάν δεν ολοκληρωθεί το Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη (η ένταξη του οποίου στο πρόγραμμα Θησέας έγινε πρόσφατα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/4/2007).
Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να σταματήσει κάθε διάλογος για την παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης.
Δυστυχώς, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης, χωρίς δεύτερη σκέψη με μια συμπεριφορά που μας δημιουργεί αρκετά ερωτήματα:

 • Η εν λόγω εταιρεία με αίτημα της που υποβλήθηκε από τις 5 Μαΐου 2007 ζητά από τον Δήμο μας την δέσμευση της έκτασης αυτής, για λογαριασμό της, για 2 τουλάχιστον έτη και στη συνέχεια την παραχώρησή της για 28 έτη με δικαίωμα παράτασης για άλλα 8, με αντάλλαγμα για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη ποσοστό (!) 2%, επί των εσόδων από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας, το οποίο υπολογίζεται (από την εταιρεία) στο ποσό των 12.000€ ανά MW και ανά έτος! Από πού προκύπτουν αυτά τα νούμερα και αυτή η διαδικασία;
 • Είναι δυνατόν, να αποτελεί θέμα συζήτησης σε Δημοτικό Συμβούλιο, μια πρόχειρά γραμμένη πρόταση μιάμισης σελίδας, με την οποία ζητείται η παραχώρηση 276 στρεμμάτων χωρίς να παραβρίσκεται κανένας εκπρόσωπος της εταιρείας για να εισηγηθεί την πρότασή της αλλά αντιθέτως την εισηγήθηκε Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας; Και μάλιστα δύο μήνες μετά την υποβολή της, χωρίς να ζητηθούν από τον Δήμο, πρόσθετες γραπτές διευκρινήσεις και τεκμηρίωση για την ορθότητα των ισχυρισμών της; Δεν αποτελεί άλλοθι για την εταιρεία και τη Δημοτική Αρχή ότι ήθελε να ενημερώσει τους αρχηγούς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός διαδικασίας Δημοτικού Συμβουλίου διότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κορυφαίο όργανο του Δήμου και εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις.
 • Είναι δυνατόν, δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι να πείθονται τόσο εύκολα για ένα τόσο σοβαρό θέμα και να ισχυρίζονται με «πάθος» πως θα αυξηθεί η τουριστική κίνηση (!) με την υλοποίηση μίας τέτοιας επένδυσης ή πως θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (!) για τους κατοίκους του Σιδερά; Τα διάβασαν ή τα άκουσαν όλα αυτά;

Πιθανόν κάποιοι να μην ήταν γνώστες όλων των πιθανών συνεπειών από την παραχώρηση της εν λόγω έκτασης ή να μην πληροφορήθηκαν επαρκώς και να συνηγόρησαν θετικά. Δεν είναι ακόμη αργά να αλλάξουν άποψη διότι είναι θέμα που αφορά το μέλλον της περιοχής Κτενά – Σιδερά και του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη συνολικά.
Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι με όσα μέσα διαθέτουμε θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την παραχώρηση αυτή γιατί έτσι όπως δρομολογείται και μεθοδεύεται, αποτελεί ντροπή για το Δήμο μας και μόνο ως συζήτηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη, 6 Αυγούστου 2007
Με εκτίμηση,
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
Μαυροματίδης Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Πρόταση στην ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης για την πιστοποίηση των Ο.Τ.Α. για το 4ο ΚΠΣ (Μαϊος 07)

Είναι πρόδηλο σε όλους ότι το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (επιχειρησιακά προγράμματα 2007~2013) είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μας και ειδικότερα των ΟΤΑ του Νομού μας. Κοινή διαπίστωση είναι ότι ειδικά για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουμε και πολλά χρονικά περιθώρια επιλογής για να μη χαθεί η τελευταία ουσιαστικά ευκαιρία του νομού μας για δράσεις και έργα ανάπτυξης.
Αφενός, λοιπόν, έχουμε την πρόκληση της δημιουργίας ενός εφικτού οράματος και αφετέρου την κάλυψη των ελάχιστων τυπικά χαρακτηριστικών για τη δυνατότητα των ΟΤΑ να είναι τελικοί δικαιούχοι.
Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη:

πρέπει σε επίπεδο Νομού να λάβουμε μία οριζόντια πρωτοβουλία για την επίτευξη των παραπάνω.
Η μέχρι σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση – σχεδιασμός αναφέρει ότι με βάση τη «πιστοποιημένη διαχειριστική επάρκεια» των τελικών δικαιούχων θα αναπτυχθεί Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων που θα υλοποιήσουν συγχρηματοδοτούμενα έργα κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013। Το πρότυπο εκτιμάται ότι θα είναι δυνατό να εφαρμοστεί από 1।1।2009। Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΟΙΚΟ1 μέχρι την ανάπτυξη του Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων και των μηχανισμών για την πιστοποίηση των φορέων, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα παρέχεται από την οικεία Διαχειριστική Αρχή ή από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης εάν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:

 1. Εφ’ όσον ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει πιστοποίηση σε ισχύ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
 2. Έχει ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, γεγονός που τεκμηριώνεται από την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και την ολοκλήρωση της εκπόνησης των εγχειριδίων διαδικασιών।

Σημειώνεται ότι οι μη επαρκείς δικαιούχοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν έργα αλλά με προγραμματική σύμβαση από άλλο φορέα.
Είναι προφανές ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η πιστοποίηση των ΟΤΑ, ιδιαίτερα όσων δεν έχουν επαρκώς στελεχωμένες υπηρεσίες. Προτείνω λοιπόν την εφαρμογή ενός οριζόντιου επιχειρησιακού σχεδίου επακριβώς προσδιορισμένου χρονικά ώστε να μπορούν οι ΟΤΑ και η ΤΕΔΚ να λάβουν διαχειριστική επάρκεια. Συνέργειες αυτού του επιχειρησιακού θα είναι η αναβάθμιση του ρόλου της λειτουργίας της ΤΕΔΚ ώστε να μπορεί να υλοποιεί προγραμματικά μέσω των μελών της σύνθετες πράξεις που θα περιλαμβάνουν περισσότερες τους ενός ΟΤΑ (π.χ. ΟΠΑΑΧ, Δράσεις Απασχόλησης, Θεματικά πάρκα, Περιβαλλοντικές δράσεις,κλπ)
Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΟΙΚΟ1 η λειτουργία του φορέα θα τεκμηριώνεται από κατάλληλο εγχειρίδιο διαδικασιών, το οποίο σε γενικές γραμμές και ανάλογα με το είδος του φορέα θα πρέπει να καλύπτει τις εξής λειτουργίες:
1. Προγραμματισμό έργων/ενεργειών
2. Σχεδιασμό και ωρίμανση έργου (εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης, αδειοδοτήσεις, κλπ)
3. Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση και διαχείριση σύμβασης ή κατά περίπτωση επιλογή ωφελούμενων
4. Παρακολούθηση και διαχείριση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
5. Οικονομική διαχείριση έργου.
Ενώ οριζόντια για το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών θα πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες που αφορούν στα εξής:
6. Εσωτερικό έλεγχο
7. Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας.
Βασικός στόχος είναι ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των έργων των ΟΤΑ στο Ν. Κοζάνης να είναι δική τους αρμοδιότητα και ευθύνη.
Ποιο συγκεκριμένα προτείνεται:

 • Ο προγραμματισμός των έργων-ενεργειών να γίνεται από τα Γραφεία Προγραμματισμού των ΟΤΑ
 • Ο Σχεδιασμός για την ωρίμανση του έργου σε ειδικό έντυπο να συμπληρώνεται από κοινού με τον Τεχνικό Σύμβουλο
 • Η διενέργεια του διαγωνισμού να πραγματοποιείται από την ΤΥΔΚ και τους ΟΤΑ
 • Η παρακολούθηση και διαχείριση του έργου να γίνεται από την ΤΥΔΚ
 • Η οικονομική διαχείριση του έργου από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ή τις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ
 • Ο εσωτερικός έλεγχος και η νομικού χαρακτήρα υποστήριξη να γίνουν με τη δημιουργία ενός γραφείου συνεργαζόμενων νομικών (ενδεικτικά 3 νομικών) από την ΤΕΔΚ οριζόντια
 • Ρόλο Τεχνικού Συμβούλου θα μπορούσε να έχει η ΑΝΚΟ ΑΕ η οποία θα στηρίξει την όλη προσπάθεια δεδομένης της τεχνογνωσίας που έχει ήδη αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια με την πιστοποίηση της για την 4η προγραμματική περίοδο।
  Σημειώνεται ότι όλοι οι ΟΤΑ του Ν. Κοζάνης πλην των Δήμων Κοζάνης και Πτολεμαϊδας χαρακτηρίζονται ως κατηγορίας Β’
  [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του 1469/4-5-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΚΟ «Κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007~2013] । Οι ΟΤΑ που έχουν έλλειμμα στελεχών σε κάποια από τα παραπάνω θα καλύπτονται από το Τεχνικό Σύμβουλο.

Προτείνεται λοιπόν η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με συμμετέχοντες φορείς για την προγραμματική σύμβαση:

 • ΟΤΑ Ν. Κοζάνης
 • ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης
 • ΤΥΔΚ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
 • ΑΝΚΟ ΑΕ

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλυφθεί μέσα από το Διαδημοτικό Πρόγραμμα «Θησέας». Το κόστος για την οριζόντια δράση εκτιμάται καταρχάς στα 500.000€ έως το τέλος του 2008 οπότε και θα επανακαθοριστεί ανάλογα και με τις οριστικές σε επίπεδο χώρας πολιτικές για την εναρμόνιση με την Τεχνική Προδιαγραφή Διαχείρισης Έργων.
Στόχος της ΤΕΔΚ Ν। Κοζάνης πρέπει να είναι κυρίως η κατηγορία Β’ (Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων) σε πρώτη φάση ώστε να έχουν την τυποποίηση κατά ISO και σε επόμενη φάση την τυποποίηση κατά ΕΛΟΤ.
Στόχος 1: Τυποποίηση κατά ISO OTA N। Κοζάνης για πιστοποίηση Διαχειριστικής επάρκειας προγραμμάτων 4ης προγραμματικής περιόδου

1η ενέργεια: Καταγραφή της παρούσας κατάστασης των ΟΤΑ
Ανά ΟΤΑ θα γίνει η καταγραφή του οργανογράμματος και ολοκλήρωση του πλάνου λειτουργίας για την πιστοποίηση των ΟΤΑ. Το πλάνο λειτουργίας:
θα προσδιορίσει τα υπεύθυνα στελέχη των ΟΤΑ που θα εμπλακούν στην προσπάθεια,
θα προγραμματίσει χρονικά τις ενέργειες ανά ΟΤΑ,
θα προσδιορίσει την επιτελική ομάδα (τεχνική γραμματεία) που θα παρακολουθήσει το όλο εγχείρημα.
Επίσης θα προσδιοριστούν με βάση τα παραπάνω το τελικό κόστος των ενεργειών για την προετοιμασία της προγραμματικής σύμβασης।

2η ενέργεια: Προγραμματική Σύμβαση
Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και παράλληλη οριστική ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
3η ενέργεια: Οργάνωση – Δημοσιότητα
Λειτουργία της Τεχνικής Γραμματείας που θα ελέγχει και θα συντονίζει τις ενέργειες
Ενημέρωση στελεχών των ΟΤΑ και των φορέων
Ενέργειες δημοσιότητας
4η ενέργεια: Υλοποίηση
Εκκίνηση πιστοποίησης των φορέων για συμμετοχή τους στα επιχειρησιακά προγράμματα της 4ης προγραμματικής περιόδου
5η ενέργεια: Προετοιμασία εναρμόνισης ΟΤΑ με πρότυπο ΕΛΟΤ
Έκδοση πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης.
Προετοιμασία για τα αναμενόμενο πρότυπο ΕΛΟΤ και προδιαγραφές για την ανανέωση – επέκταση της εν ενεργεία προγραμματικής σύμβασης.

Χρήσιμες επισημάνσεις:

 • Οι Δήμοι Κοζάνης και Πτολεμαϊδας μπορούν να συμπεριληφθούν εάν επιθυμούν
 • Όσοι από τους ΟΤΑ επιθυμούν στο Νομό Κοζάνης μπορούν τελικώς να μην πιστοποιηθούν εάν δε θελήσουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην πιστοποίηση τους।
 • Πιθανή διαφοροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να γίνει σε επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες εάν αυτό απαιτηθεί

Η παρούσα πρόταση μπορεί να γίνει πιο αναλυτική εφόσον απαιτηθεί με τη δημιουργία μίας ομάδας έργου εφόσον αρχικώς αποφασιστεί θετικά η οποία μπορεί να είναι και η Τεχνική Γραμματεία.

Στόχος 2: Υλοποίηση οραματικών στόχων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης στην 4η προγραμματική περίοδο

Θεωρούμε δεδομένο ως κατάκτηση των φορέων της περιοχής μας: ότι στο Νομό Κοζάνης έχουμε μάθει να συζητούμε και να συμφωνούμε σε στρατηγικές πολιτικές για την ανάπτυξη του Νομού μας
Σύνθετα θέματα και έργα, με άξονα το πιστοποιημένο δίκτυο των ΟΤΑ του νομού μας, μπορούν να καταγραφούν ως όραμα και να υλοποιηθούν συνολικά.
Ενδεικτικά θέματα είναι όπως:


 • έργα προστασίας του περιβάλλοντος
 • αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού
 • τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών,
 • η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με καινοτόμες ενέργειες,
 • η αφομοίωση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο χώρο της αυτοδιοίκησης και του περιβάλλοντος,
 • η ενιαία προσπάθεια στους άξονες πολιτισμού - τουρισμούη ανάπτυξη και αξιοποίηση του Πανεπιστημίου και των Τ।Ε.Ι.,
 • ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα, κ.α.

προτείνω σε επόμενο συνέδριο της ΤΕΔΚ (τακτικό ή έκτακτο) να γίνει με αντικείμενο τους στρατηγικούς στόχους και το προσδιορισμό του αναπτυξιακού οράματος που πρέπει να τεθούν ώστε να μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα τους υλοποιήσουμε

[Δόθηκε χρονοδιάγραμμα ενεργειών...]। Η παρουσίαση έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης στις 12/07/07

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Aπόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (από 06/12/06)κατόπιν προσφυγής του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) κατά της Ελλάδας για τη ρύπανση από μονάδες της ΔΕΗ

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Σχέσεις ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόταση στο Δ.Σ. ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης 30/05/07)

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με τη ΔΕΗ είναι πρωταρχικός. Επειδή το θέμα δεν προσφέρεται για αποσπασματικές τοποθετήσεις χωρίς συντονισμό προτείνω τη δημιουργία ενός θεματικού συνεδρίου για τη ΔΕΗ με εισηγήσεις τόσο από ειδικούς του χώρου όσο και από τους τοπικούς φορείς. Στο τέλος του κάθε θεματικού κύκλου θα υπάρχει στρογγυλή τράπεζα για την δημιουργία ενός συμφωνημένου οδηγού πολιτικής της αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη ΔΕΗ. Το Συνέδριο προτείνω να οργανωθεί με χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης και να δοθεί ευρεία δημοσιοποίηση στο γεγονός. Διοργανωτές θα είναι η ΤΕΔΚ και η Ν.Α. Κοζάνης όπου θα κληθεί να συμμετάσχει και η ΔΕΗ ΑΕ πέραν των άλλων φορέων.

Οι προτεινόμενοι άξονες του Συνεδρίου:

Περιβάλλον

 • Αποκαταστάσεις εδαφών
 • Υπόγειος υδροφορέας
 • Εναέριοι ρύποι
 • Μηχανισμοί ελέγχου ρύπων

Υγεία

 • Παρούσα κατάσταση
 • Δράσεις πρόληψης – αντιμετώπισης ασθενειών

Μετεγκαταστάσεις οικισμών


 • Αναγκαιότητα
 • Χρονοπρογραμματισμός

Απασχόληση

 • Ειδικότητες όρια ηλικίας, προσλήψεις
 • Απόδοση εδαφών
 • Έρευνα – καινοτομία στο χώρο της ενέργειας
 • Αστική – εξωαστική χρήση τηλεθέρμανσης
 • Κοινές επιχειρήσεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Ιπτάμενη τέφρα, Βιομηχανικό – Τεχνολογικό Πάρκο)

Λιγνίτης – εκσυγχρονισμός μονάδων

 • Το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα και την ΕΕ
 • Δημιουργία ή μη νέων μονάδων

Μεταλιγνιτική περίοδος

 • Βιομηχανική κληρονομιά
 • Green Economy
 • Προοδευτική αναδιάρθρωση οικονομίας
 • Αποτύπωση αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή
 • Χρονοπρογραμματισμός δράσεων μεγάλης κλίμακας με προστιθέμενη αξία στην περιοχή

Ακόμη επιγραμματικά πολιτικά:
1. Την απαίτηση των πολιτών:

 • Να εφαρμόζονται επακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Να ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της ατμόσφαιρας
 • Να ενταθούν οι προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των νέων εδαφών στα ορυχεία.
 • Τη δημιουργία οργάνου (π.χ. με ουσιαστική ενεργοποίηση του ΚΕΠΕ) για την παρακολούθηση των δεικτών περιβαλλοντικής ρύπανσης

2. Μετεγκατάσταση οικισμών που πλήττονται βάναυσα από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ
3. Την αύξηση των θέσεων εργασίας στις παραγωγικές μονάδες της περιοχής.
4. Την αξιοποίηση 800 MW στην περιοχή για αντικατάσταση παλαιών μονάδων με νέες σύγχρονες μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρέπει να συνυπολογιστεί και η άποψη όλων των φορέων).
5. Την εξωαστική χρήση της τηλεθέρμανσης και επέκταση της αστικής χρήσης.
6. Την επιστροφή και αξιοποίηση των νέων εδαφών που προκύπτουν μετά την αποκατάσταση από τα ορυχεία για αναπτυξιακές δράσεις και στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
7. Την αξιοποίηση των νερών που διαχειρίζεται η ΔΕΗ, ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα.
8. Την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου με ήπιες παρεμβάσεις
9. Την από κοινού πρόταση για δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου και τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ της περιοχής με την παραγωγική δραστηριότητα της ΔΕΗ.
10. Την αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας

[η εισήγηση έγινε δεκτή και αποφασίστηκε η διοργάνωση συνεδρίου με περαιτέρω επεξεργασία στις θεματικές ενότητες]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Δελτίο Τύπου για πρόσληψη ειδ. συνεργάτη Δημ Υψηλάντη (Μάρτιος 07)

Με την παρούσα επιστολή δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην προσπάθεια υποβάθμισης της λειτουργίας του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη με την προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου με αντικείμενο «για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων» και απαιτούμενο πτυχίο που να συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτικής εκπαίδευσης!
Γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα για τους δημότες του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη με την εν λόγω προκήρυξη:

 1. Είναι απαραίτητη η πρόσληψη ειδικού συνεργάτη με «τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης τουλάχιστον» σε ένα Δήμο 3.000 κατοίκων με 4 μόνιμα στελέχη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;
 2. Είναι απαραίτητη αυτή η πρόσληψη όταν υπάρχει ήδη ένας ειδικός συνεργάτης σε ένα Δήμο με περιορισμένα τακτικά έσοδα;
 3. Είναι δυνατόν να προκηρύσσει ο Δήμαρχος θέση ειδικού συνεργάτη για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων και όχι επιστημονικού συμβούλου για θέματα περιβάλλοντος όταν ως Δήμος έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επιβίωση των κατοίκων του Δήμου, που είναι τα θέματα περιβάλλοντος και μεταξύ αυτών είναι και η επιχειρούμενη από τη ΔΕΗ Α.Ε. διάνοιξη του νέου ορυχείου Ποντοκώμης;
Εάν θέλετε κύριε Δήμαρχε θέση ειδικού συμβούλου είναι προτιμότερο να είναι για θέματα περιβάλλοντος, ασφαλώς με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να υπάρχει από πλευράς Δήμου μία ουσιαστικότερη παρακολούθηση και πάλη για τα εν λόγω θέματα. Η κοινωνία μας χρειάζεται αγώνα για λύσεις ουσιαστικές και όχι μόνο για μικροεξυπηρετήσεις…

Δημήτρης Μαυροματίδης
Επικεφαλής Συνδυασμού «Ισχυρός & Ανθρώπινος Δήμος»
Δημητρίου Υψηλάντη

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Άρθρο "Σοβαρός διάλογος για τη ΔΕΗ τώρα!" 29/01/07

Η περιοχή μας και ιδιαίτερα ο ενεργειακός άξονας ανέμενε εδώ και αρκετά χρόνια την προκήρυξη της ΔΕΗ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού πέραν των λίγων θέσεων που κατά καιρούς προκηρύσσονταν.
Ωστόσο με την τρέχουσα προκήρυξη της ΔΕΗ υπάρχει ένα μούδιασμα το οποίο θα γίνει εντονότερο και θα γίνει λαϊκή δυσαρέσκεια όταν συνειδητοποιήσουμε ότι:
Είναι λίγες οι θέσεις συγκριτικά με το προσωπικό που απασχολείται με υπεργολαβίες. Δεν μπορεί να απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα 3.000 ~ 5.000 άτομα με υπεργολαβική σχέση εργασίας και η ΔΕΗ ως επιχείρηση (με δημόσιο management!) να προκηρύσσει 425 θέσεις για την περιοχή (που καλύπτει πάνω από το 50% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια) και μάλιστα σε ένα διαγωνισμό 2.035 θέσεων για όλη την Ελλάδα!
Έχουνε θεσπιστεί όρια ηλικίας τόσο για το επιστημονικό (40 έτη) όσο και για το μη επιστημονικό προσωπικό (35 έτη). Δηλαδή η γενιά που ήταν 30 ετών το 1993 και αναμένει μία μεγάλη προκήρυξη για τη ΔΕΗ έχασε (!) το δικαίωμα να υποβάλει τα χαρτιά της. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι σε όλο αυτό το διάστημα είδε την αποκρατικοποίηση, την απελευθέρωση της ενέργειας, την πίεση για αντικατάσταση του λιγνίτη προοδευτικά από άλλες πηγές ενέργειας, τις επεκτάσεις των ορυχείων, τις πιθανές μετεγκαταστάσεις οικισμών, την αλλαγή κυβερνήσεων, υπουργών και διευθύνοντων συμβούλων, την επιβολή προστίμων για παράβαση ρύπων, κ.ά. Δεν μπορεί να έχεις θεσπισμένο το θεσμό των διμήνων (φθηνά εργατικά χέρια) για να δίνουμε «ασπιρίνες» και και να χρωστάμε χάρη για το αυτονόητο. Διότι το αυτονόητο που είναι η μόνιμη απασχόληση του τοπικού πληθυσμού σε μία επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για την χώρα, που γεωγραφικά σημαίνει Νομός Κοζάνης, έγινε εντέχνως ζητούμενο.
Έχουμε παντελή έλλειψη ζήτησης εργατών (Υ.Ε. και Δ.Ε. χωρίς ειδικότητα) που πρέπει να μας προβληματίζει. Δεν θα έπρεπε η ΔΕΗ να μεριμνήσει όπως κάποτε για την κατάρτιση και ενσωμάτωση αυτού του μέρους του πληθυσμού, που σημειωτέον είναι και πιο δύσκολο να απορροφηθεί από την αγορά εργασίας; Και εάν δεν μπορούσε, αφού τόσα χρόνια ετοιμάζει αυτήν την προκήρυξη, γιατί δεν ειδοποίησε τους φορείς για τις ειδικότητες τις οποίες πιθανόν θα χρειαστεί; Μήπως η Νο1 εταιρεία στη χώρα δεν έχει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό προσλήψεων ή μήπως καλύπτεται από την ιδιότητα της είτε ως Δημόσιο είτε ως Ιδιώτης ανάλογα με το τι την βολεύει; Π.χ. δημόσιο όταν πρόκειται για την περιβαλλοντική επιβάρυνση και ιδιώτης όταν πρόκειται για τη μη απόδοση των αποκατεστημένων εδαφών (αλλά ενοικίαση μέρους αυτών).
Η εντοπιότητα εκτός από μία κατάκτηση των φορέων της περιοχής ήταν μάλλον παράλληλα και μία κίνηση αποκοίμισης του κόσμου. Διότι τελικά όπως αποδείχτηκε ο πληθυσμός και οι φορείς της περιοχής, με την ελπίδα της μόνιμης απασχόλησης στη ΔΕΗ περίμεναν λίγο παραπάνω για την ίδια την προκήρυξη και δικαιολογούσαν ταυτόχρονα τη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση τη ΔΕΗ αποκαλώντας την μάλιστα ως «αναγκαίο κακό»! Ακόμη εντοπιότητα και μοριοδότηση από συνέντευξη θα ήταν αποδεκτή εάν κάλυπτε το μεγαλύτερο σύνολο των ανέργων της περιοχής και όχι ορισμένες θέσεις πολλές από αυτές δυσεύρετες (όπως π.χ. της Τ3/Η που θέλει πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και άδεια Γ΄ Τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού!). Δηλαδή με αυτήν την προκήρυξη δημιουργούμε «εξαρτήσεις» διότι, δυστυχώς κύριοι της ΔΕΗ, με τη συνέντευξη αυξάνετε τις πιθανές «εξαρτήσεις» και δεν τις μειώνετε - και εύχομαι ειλικρινά να με διαψεύσετε.
Η αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται ως «φτωχός συγγενής» από τη ΔΕΗ. Πρέπει όλοι να πούμε φτάνει πια! Να ενεργοποιηθούν άμεσα όλοι και να είναι σίγουροι ότι πολιτικό κόστος δεν θα έχουν αυτοί που θα παρέμβουν αλλά αυτοί που δεν θα παρέμβουν ουσιαστικά διότι ο απλός κόσμος είναι αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες αρκεί να μην είναι μόνο επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Πρέπει όλοι μας (και ιδιαίτερα οι έχοντες εργασία που δεν μπορούν να τους λυγίσουν) να σταματήσουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το ανήθικο εμπόριο ελπίδων και υποσχέσεων εργασίας. Σοβαρός διάλογος τώρα με πρωτοβουλία των φορέων της περιοχής. Ας συζητήσουν και ας ομονοήσουν όλοι οι φορείς του Ν. Κοζάνης - πέραν των γνωστών θεμάτων του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, του Κ.Π.Σ. και του αναπτυξιακού νόμου - για την απασχόληση και το περιβάλλον ακόμη και για τη μη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου ας κάνει το χρέος του από το μετερίζι που ορίστηκε εάν θέλουμε να υπάρχει και αύριο σε αυτήν την περιοχή.


Δημήτρης Μαυροματίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δημ. Υψηλάντη

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

"Έλλειμμα δημοσιογραφικής δεοντολογίας" απάντηση σε δημοσίευμα

Η απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» της 28ης Δεκεμβρίου 2006 με θέμα: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ».

Κύριε, Πουγαρίδη,

Ως δημοσιογράφος εκδότης εφημερίδας οφείλετε να γνωρίζετε ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο άσκησης της δημοσιογραφικής λειτουργίας επιβάλλει την αυστηρή τήρηση ορισμένων κανόνων δεοντολογίας αλλά και των προϋποθέσεων της ορθής μετάδοσης της πληροφορίας από τον υπεύθυνο δημοσιογράφο.

Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο τύπος όπως σήμερα εκφράζεται μέσα από την έντυπη και ηλεκτρονική του έκφανση αποτελεί μία ιδιαίτερη μορφή εξουσίας, η οποία αν μη τι άλλο διαμορφώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον πολιτικό και όχι μόνο πολιτισμό της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα η αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών με την ορθή μεταφορά της πληροφορίας στον πολίτη αποτελεί ύψιστο καθήκον και ηθική υποχρέωση κάθε υπεύθυνου δημοσιογράφου ο οποίος οφείλει να κινείται και να ενεργεί μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Έτσι, ο υπεύθυνος δημοσιογράφος οφείλει κύρια να σέβεται και να προστατεύει στοιχειωδώς την προσωπικότητα και αξιοπρέπεια του αναφερόμενου και βέβαια να μην αποστερεί τη δυνατότητα ακρόασης αλλά και απάντησης στη θέση που διατυπώνεται από το δημοσιογράφο που έχει την επιμέλεια σύνταξης και μετάδοσης της πληροφορίας.

Αυτά τα ολίγα, αλλά ωφέλιμα περί « δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ί α ς » :.…. της αντικειμενικής και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας βέβαια εννοούμε….! και όχι της καθοδηγούμενης, υποκινούμενης και εξαρτημένης.

Είναι αλήθεια, ότι με το δημοσίευμα της από 28-12-2006 παραβιάσατε κατάφωρα τον κώδικα αντικειμενικής δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αντί του τίτλου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ», ο οποίος είναι καθ όλα ατυχής και φέρεται να μην απηχεί την αλήθεια και ορθότητα των αναγραφομένων, θα μπορούσε να φέρει εύστοχα τον πετυχημένο τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ) ΣΤΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ κ. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ».

Η σύνταξη και δημοσίευση αυτού του κειμένου αποτελεί έκφραση ανοιχτής ιδεολογικής παρέμβασης-στήριξης του εκδότη της εφημερίδας ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ στον κ. Μιχαηλίδη παράλληλα όμως συνιστά και έλλειμμα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Το ερώτημα που μπαίνει αβίαστα από τους αναγνώστες, δημότες ή μη του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, είναι ποια μπορεί να είναι η αληθής επιθυμία αγωνία του εκδότη της εφημερίδας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» : η αντικειμενική ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού για τα «διαδραματιζόμενα στο Δήμο Δ. Υψηλάντη» ή η ιδεολογική στήριξη συγκεκριμένου πολιτικού ; ποια είναι η σχέση εκδότη - δημοσιογράφου και πολιτικού (Δημάρχου) ; έχει άραγε, μόνο ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο, και τι μπορεί να υποκρύπτει αυτή η σχέση στοργής ;

Προκαλεί λοιπόν μεγάλη έκπληξη σε όλους το γεγονός ότι η εφημερίδα σας και πιο συγκεκριμένα σεις ως εκδότης «δημοσιογράφος» επιλέξατε να παρέμβετε στα δρώμενα του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη με ένα δημοσίευμα ΥΠΕΡ του κ. Κυριάκου Μιχαηλίδη ωμά και απροκάλυπτα. Είναι πρόδηλη η προσωπική τοποθέτηση και αγωνία σας, όταν – αγνοώντας κάθε κανόνα δημοσιογραφικής δεοντολογίας - δεν δημοσιεύσατε κανένα από τα άρθρα του συνδυασμού τον οποίο εκπροσωπώ (ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ), σε αντίθεση με όλες τις άλλες εφημερίδες του νομού μας.

Ήταν έκδηλη η αγωνία σας και κατά τη διαδικασία της κλήρωσης γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν ως οπαδός ποδοσφαιρικής ομάδας στην οποία «ο τερματοφύλακας πιάνει το πέναλτι στο 90ο» πανηγυρίζατε (αδιάψευστος μάρτυρας ο φακός των μη χειραγωγούμενων μέσων μαζικής ενημέρωσης) την εκλογή του κ. Κ. Μιχαηλίδη κατά τη διαδικασία της ελέω συνδρομής της θεάς τύχης και επιτηδειότητας του - εκλογής του.


Επί της ουσίας επιγραμματικά :

 • Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθορίζεται από την ίδια νομοθεσία με την οποία και ο κ. Μιχαηλίδης προσέφυγε με ένσταση βέβαια στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης. Λυπούμαστε αν η άσκηση του καθ όλα νόμιμου δικαιώματος μας, σας στενοχωρεί ως φίλο του κ. Μιχαηλίδη.
 • Η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας αποτελεί και συνιστά άσκηση νόμιμου δικαιώματος μας. Τη δυνατότητα αυτή προβλέπει και παρέχει ο νόμος. Η σαφής αναφορά μας για προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «υποκριτική συμπεριφορά». ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.
 • Γιατί άραγε συνιστά «ορθόφρονα πολιτική συμπεριφορά από τον Κυριάκο Μιχαηλίδη ο οποίος μέσα στα προβλεπόμενα νομικά πλαίσια κατέθεσε ένσταση διότι έτσι έπρεπε να πράξει», ενώ παράλληλα η άσκηση αναίρεσης δηλ. ενός νόμιμου δικαιώματος από εμάς συνιστά υποκριτική συμπεριφορά ;
 • Η παρουσία μου στο Δικαστήριο κατά τη διαδικασία της κλήρωσης ακριβώς επιβεβαίωνε το σεβασμό - όχι μόνο εμού - αλλά και όλων των συνεργατών μου στη λειτουργία των θεσμών. Το γεγονός ότι προσήλθα στη διαδικασία της κλήρωσης και συμμετείχα σ αυτήν, δεν είναι υποκρισία. Δικαιούμαι όμως να διατηρώ τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις μου ως προς την ορθότητα και τα εχέγγυα για την ισότιμη συμμετοχή μου στη διαδικασία της κλήρωσης. Μη διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Δεν απαξιώσαμε το νόμο, μήτε και τους θεσμούς, αντίθετα ο σεβασμός στη λειτουργία των θεσμών και η καθημερινή πρακτική μας είναι η καλύτερη απόδειξη. Σεβόμαστε τους θεσμούς και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων. Αλλά μη μπερδεύεστε. Σέβομαι δεν σημαίνει συμφωνώ.
 • Αλήθεια, θυμηδία προκαλούν οι παράτυπες μεταδημοτεύσεις οι οποίες αλλοίωσαν και διαμόρφωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα ; Ποια είναι η απάντηση σας στο μείζον αυτό πρόβλημα ;
 • Αλήθεια γιατί δεν αναφέρεστε σε ολόκληρο το κείμενο των δηλώσεων του κ. Μιχαηλίδη ; Η έντεχνη αυτή απόκρυψη του κειμένου που περιλαμβάνει τις δηλώσεις του με μόνη την αποσπασματική αναφορά σε ελάχιστα σημεία των (δηλώσεων του), μετά την κλήρωση, καθώς και η μεθοδευμένη παράλειψη αναφοράς σε άλλα δεδομένα η δρώμενα του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη) φανερώνει σοβαρό έλλειμμα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.


Κύριε Πουγαρίδη,


Όταν γράφετε και δημοσιεύετε ένα άρθρο, τούτο ας είναι ενυπόγραφο.

Όμως σκοπίμως και τούτο παραλείψατε να πράξετε.

Για να μην κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας σας δεχθείτε μία συμβουλή από ένα νεώτερο. Αν δεν μπορείτε σεμνά και ταπεινά να φέρεστε, τουλάχιστο να σωπαίνετε, διότι εκθέτετε τόσο τους πολιτικοοικονομικούς συνεργάτες σας όσο και αυτούς των οποίων την ευλογία και πάσης φύσεως συνδρομή ενίοτε αποζητάτε.

Την επόμενη φορά αφήστε να τοποθετούνται όσοι εκτιμούν ότι πρέπει πολιτικά να προσθέτουν στον υγιή πολιτικό διάλογο, δυσάρεστο ή ευχάριστο, που αναπτύσσεται και μην τους καπελώνετε ως αυτόκλητος πολιτικός σωματοφύλακας.

Με εκτίμηση

Μαυροματίδης Δημήτριος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση...