Τοποθέτηση στο συνέδριο της ένωσης ΤΕΔΚ 1-11-07 για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 4η Προγραμματική Περίοδο

Κυρίες και κύριοι,

τον Μάϊο του 2007 κατατέθηκε από μέρους μας, πρόταση για την πιστοποίηση όλων των ΟΤΑ α’ βαθμού με οριζόντιο τρόπο, θέμα που συζητήθηκε στην ΤΕΔΚ Κοζάνης τον Ιούλιο του 2007 όπου υπήρξε και η σχετική ομόφωνη απόφαση. Θυμίζω σε όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα της ΤΕΔΚ ότι στην εισήγηση μας ζητήθηκε πέραν της πιστοποίησης και η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης από την ΤΕΔΚ και την ΑΝΚΟ προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού για την ωρίμανση ως προς τις διαδικασίες των προς ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ (4ο ΚΠΣ) με ενδεικτική χρηματοδότηση 500.000€ από το διαδημοτικό Θησέα. Τότε θεωρήθηκε από κάποιους υπερβολικό, ωστόσο το ποσό ψηφίστηκε. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες με θέμα τη «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» προσπαθεί να αντιμετωπίσει, κατά την άποψή μου όχι με ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο τρόπο αυτό το έλλειμμα σχεδιασμού και προγραμματισμού, για το οποίο εμείς ήδη ως ΤΕΔΚ κινηθήκαμε έγκαιρα.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι τον Οκτώβριο του 2000, συμμετείχα σε ομάδα έργου με στελέχη της ΤΕΔΚ και της ΑΝΚΟ όπου και καταθέσαμε επεξεργασμένη πρόταση για τη διαδημοτική συνεργασία με τη δημιουργία Συνδέσμου Τεχνικής Στήριξης (Σ.ΤΕ.Σ.). Στην πρόταση εκείνη προτείναμε την ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης ως φορέα πολιτικού σχεδιασμού και την ΑΝΚΟ Α.Ε. ως επιχειρησιακό μηχανισμό εφαρμογής και υλοποίησης. Στόχος τότε ήταν η δημιουργία του τεχνοκρατικού υποβάθρου που θα υπερβαίνει τις αδυναμίες και ελλείψεις της ΤΥΔΚ (που πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης αλλά της Περιφερειακής Διοίκησης) ώστε οι ΟΤΑ να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες απαιτήσεις που διαμορφωνόταν με το 3ο ΚΠΣ.
Τα παραπάνω τα αναφέρω διότι όλοι μας λίγο πολύ είτε γνωρίζουμε είτε οφείλουμε να γνωρίζουμε την ουσία που είναι η ισότιμη προγραμματική και επιχειρησιακή συμμετοχή των ΟΤΑ της περιφέρειας μας στο ΕΣΠΑ. Οφείλουμε, λοιπόν, με τις πολιτικές μας αποφάσεις να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις προς όφελος της αυτοδιοίκησης.
Εκτίμησή μου είναι ότι με το νέο νομοσχέδιο, παρόλο που είναι πολύπλοκο, δημιουργούνται νέα εργαλεία όπως η δημιουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας (ΑΟΠ), της ΔΗΜΟΣ ΑΕ, η δυνατότητα εκχώρησης σε άλλον φορέα της υλοποίησης έργου, μεταξύ αυτών και αναπτυξιακών εταιρειών καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας από τις ΤΕΔΚ ομάδων υποστήριξης των ΟΤΑ α’ βαθμού.
Καταθέτω λοιπόν τις παρακάτω προτάσεις για να πάρουμε από κοινού αποφάσεις:
  • Δημιουργία από τις ΤΕΔΚ των ομάδων εργασίας για το ΕΣΠΑ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσω των αναπτυξιακών μας εταιρειών όπου θα συμμετέχουν εκτός από στελέχη της ΤΕΔΚ και το απαραίτητο προσωπικό με διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη η ομάδα εργασίας για την πιστοποίηση των ΟΤΑ α’ βαθμού ενεργοποιείται στο Ν. Κοζάνης. Προτείνω να διευρυνθεί η ομάδα εργασίας για την υποστήριξη των ΟΤΑ α’ βαθμού όπως γίνεται με την πρόβλεψη που υπάρχει για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στο άρθρο 27 του προτεινόμενου προς ψήφιση νομοσχεδίου.
  • Τον ορισμό μίας ομάδας συντονισμού των ομάδων των ΤΕΔΚ με ένα στέλεχος από κάθε ομάδα σε επίπεδο νομού, εάν θέλουμε η Ένωση ΤΕΔΚ της Περιφέρειας μας να έχει ουσιαστικό προγραμματικό λόγο και να διαγιγνώσκει άμεσα τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια μας.
  • Να υπάρξει ψήφισμα της ένωσης ΤΕΔΚ που να σταλεί στο ΥΠΟΙΟ, στα κόμματα και στους βουλευτές της περιφέρειάς μας ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων της ΤΕΔΚ από την Τεχνική Στήριξη του ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα και όχι να καλύπτεται μόνο από ιδίους πόρους των ΟΤΑ όπως προβλέπει το τρέχον νομοσχέδιο (που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή).
  • Επειδή το ΕΣΠΑ χρονικά συμπίπτει με το διάλογο για το νέο «Καποδίστρια β’» θα θέλαμε να μάθουμε το οριστικό σχέδιο νόμου και τις προθέσεις της πολιτείας το αργότερο στο ερχόμενο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη διαφορετικά οφείλουμε ως ΟΤΑ να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό με την υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση, διότι στο ΕΣΠΑ έχουμε καθυστέρηση κατά ένα έτος (η υλοποίησή του άρχισε το 2007) και υπάρχει ορατός κίνδυνος να χάσουμε πόρους. Το ενδεχόμενο αυτό επιτείνεται και από την εμπροσθοβαρή κατανομή των πιστώσεων του 4ου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας κυρίως στα πρώτα χρόνια υλοποίησής του. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν οι απαραίτητες συναινέσεις για τον «Καποδίστρια β’» ιδιαίτερα από τους ΟΤΑ που έχουν προγραμματίσει έργα με βάση τα σημερινά διοικητικά τους όρια. Αναφέρω ενδεικτικά έργα ΣΔΙΤ, βιολογικούς καθαρισμούς, κ.ά.

Κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να τρέξουμε. Να δούμε την ουσία. Να αφήσουμε προσωπικές στρατηγικές ή στρατηγικές που αφορούν στενά και μόνο τα συμφέροντα του οίκου μας. Το 3ο ΚΠΣ μας έμαθε πολλά κυρίως στην ανάπτυξη συνεργασιών. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο στοίχημα που είναι η αναβαθμισμένη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι του τόπου μας.


Μαυροματίδης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου