Αποτελέσματα εκλογών νεολαίας Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη την Κυριακή 23 Μαρτίου 08. Τα αποτελέσματα στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

1η Επιτροπή Παρακολούθησης Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης

Σημειώνεται ότι ψηφίστηκαν ομόφωνα στις 11 Φεβρουαρίου 2008 από την Επιτροπή Παρακολούθησης οι παρακάτω προτάσεις (οι οποίες ψηφίσθηκαν κατά πλειοψηφία από το Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 08):

Προτεινόμενη δράση

Ποσό

Εισηγήσεις

Έργα ΟΤΑ Ν. Κοζάνης (εάν ζητηθεί μπορεί να αποσταλεί ο σχετικός πίνακας από την εισήγηση του Ν.Σ.)

10.000.000

Προτάσεις ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

Στήριξη και παρακολούθηση του ΕΑΠ 2007-2011

150.000

Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης

Έργα γέφυρες

4.500.000

Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης

Πρωτογενής τομέας (επιχορηγήσεις συνεταιρισμών)

1.740.000

Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ζητήθηκε συνολική επιχορήγηση 1.050.000€)

350.000

ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης

Επισκοπείο Ι.Μ. Κοζάνης και Σερβίων

150.000

ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης

Ολοκλήρωση Κόμβου Κοίλων Ν. Κοζάνης

860.000

ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης

Εγκατάσταση πειραματικής μονάδας καύσης κονιοποιημένου λιγνίτη (προβλέπεται 1.000.000€ και θα συμμετέχει αναλογικά και το ΕΑΠ Φλώρινας)

300.000

Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης

Σύνολο

18.050.000


Θυμίζω ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από μέρους μου επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΤΕΔΚ στις 28 Σεπτεμβρίου 2008, στην Κοινή Συνεδρίαση των ΤΕΔΚ την 31 Ιαν 2008 και επιστολή διαμαρτυρία για τις προτάσεις του Τοπικού Πόρου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη καθώς και η ισχύουσα Υ.Α. είναι δημοσιευμένα στο www.mavromatidis.gr

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης αποτελείται από:
1. Δακής Γιώργος (Πρόεδρος)
2. Σόκουτης Ιωάννης
3. Ανδρεάδης lορδάνης
4. Μιχαηλίδης Κυριάκος
5. Κοσμίδης Κωνσταντίνος
6. Τσανακτσίδης Κυριάκος
7. Πεταλίδης Δημήτριος (Ήταν απών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων ΤΕΕ)
8. Κοεμτζόπουλο Δημήτρη
9. Ζαμανίδης Σάββας
10. Σάββας Χρήστος
11. Τσιλφίδης Αναστάσιος
12. Δαβάκος Χρήστος
13. Τουρλιδάκης Αντώνιος
14. Τζιούτζιος Νίκος
15. Μπαλλά Γεωργία (Απούσα)

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθετήσεις στο ΔΣ Δημ Υψηλάντη για μετεγκαταστάσεις

Η τοποθέτηση μας (όπως κατατέθηκε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη) αναλυτικά [κλικ εδώ]

Η τοποθέτηση του Νομάρχη Κοζάνης (όπως κατατέθηκε στα πρακτικά του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη) αναλυτικά [κλικ εδώ]

Το ερωτηματολόγιο της ΑΝΚΟ περί της μεταγκατάστασης του οικισμού αναλυτικά [κλικ εδώ]

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα θέματα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 08 στα ενημερωτικά Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Προετοιμασία Συμβουλίου Περιβάλλοντος στην ΕΕ

Προετοιμασία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας... [κλικ για σύνδεση]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...