1η Επιτροπή Παρακολούθησης Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης

Σημειώνεται ότι ψηφίστηκαν ομόφωνα στις 11 Φεβρουαρίου 2008 από την Επιτροπή Παρακολούθησης οι παρακάτω προτάσεις (οι οποίες ψηφίσθηκαν κατά πλειοψηφία από το Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 08):

Προτεινόμενη δράση

Ποσό

Εισηγήσεις

Έργα ΟΤΑ Ν. Κοζάνης (εάν ζητηθεί μπορεί να αποσταλεί ο σχετικός πίνακας από την εισήγηση του Ν.Σ.)

10.000.000

Προτάσεις ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

Στήριξη και παρακολούθηση του ΕΑΠ 2007-2011

150.000

Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης

Έργα γέφυρες

4.500.000

Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης

Πρωτογενής τομέας (επιχορηγήσεις συνεταιρισμών)

1.740.000

Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ζητήθηκε συνολική επιχορήγηση 1.050.000€)

350.000

ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης

Επισκοπείο Ι.Μ. Κοζάνης και Σερβίων

150.000

ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης

Ολοκλήρωση Κόμβου Κοίλων Ν. Κοζάνης

860.000

ΓΓ Περιφέρειας κ. Λεούδης

Εγκατάσταση πειραματικής μονάδας καύσης κονιοποιημένου λιγνίτη (προβλέπεται 1.000.000€ και θα συμμετέχει αναλογικά και το ΕΑΠ Φλώρινας)

300.000

Προέδρος Ε.Π. Νομάρχης Κοζάνης

Σύνολο

18.050.000


Θυμίζω ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από μέρους μου επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου στην ΤΕΔΚ στις 28 Σεπτεμβρίου 2008, στην Κοινή Συνεδρίαση των ΤΕΔΚ την 31 Ιαν 2008 και επιστολή διαμαρτυρία για τις προτάσεις του Τοπικού Πόρου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη καθώς και η ισχύουσα Υ.Α. είναι δημοσιευμένα στο www.mavromatidis.gr

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης αποτελείται από:
1. Δακής Γιώργος (Πρόεδρος)
2. Σόκουτης Ιωάννης
3. Ανδρεάδης lορδάνης
4. Μιχαηλίδης Κυριάκος
5. Κοσμίδης Κωνσταντίνος
6. Τσανακτσίδης Κυριάκος
7. Πεταλίδης Δημήτριος (Ήταν απών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων ΤΕΕ)
8. Κοεμτζόπουλο Δημήτρη
9. Ζαμανίδης Σάββας
10. Σάββας Χρήστος
11. Τσιλφίδης Αναστάσιος
12. Δαβάκος Χρήστος
13. Τουρλιδάκης Αντώνιος
14. Τζιούτζιος Νίκος
15. Μπαλλά Γεωργία (Απούσα)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου