Τοποθετήσεις στο ΔΣ Δημ Υψηλάντη για μετεγκαταστάσεις

Η τοποθέτηση μας (όπως κατατέθηκε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη) αναλυτικά [κλικ εδώ]

Η τοποθέτηση του Νομάρχη Κοζάνης (όπως κατατέθηκε στα πρακτικά του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη) αναλυτικά [κλικ εδώ]

Το ερωτηματολόγιο της ΑΝΚΟ περί της μεταγκατάστασης του οικισμού αναλυτικά [κλικ εδώ]

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα θέματα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 08 στα ενημερωτικά Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.