Ανοιχτή επιστολή ως επικεφαλής της παράταξης ΠΑΣΚ Μηχανικών και Συνεργαζόμενοι, του ΤΕΕ–ΤΔΜ

Η ΠΑΣΚ Μηχανικών και Συνεργαζόμενοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, ολοκλήρωσε χθες τις διαδικασίες ανασυγκρότησης της παράταξης.

Τα μέλη και οι φίλοι της παράταξης, μέσα από μια μαζική και πρωτόγνωρη για τα χρονικά του ΤΕΕ δημοκρατική διαδικασία, εξέλεξαν τον επικεφαλής και τα όργανά της.

Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι συνάδελφοι στο πρόσωπό μου και με εξέλεξαν επικεφαλής της παράταξης, αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα.

Αισθάνομαι την ανάγκη μέσα από αυτή την επιστολή, να τους ευχαριστήσω θερμά και να υποσχεθώ ότι θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους, ώστε η ΠΑΣΚ και Συνεργαζόμενοι να καταστεί πρωτοπόρα παράταξη, δύναμη ανανέωσης και δημιουργίας. Δύναμη δημιουργίας για ένα ΤΕΕ παρεμβατικό, προοδευτικό και μαχητικό, στα θέματα που επιτάσσει ο θεσμικός του ρόλος, με την ισότιμη συμμετοχή όλων των συναδέλφων.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνυποψήφιο μου συνάδελφο Νίκο Συλλίρη για τον καλό του αγώνα και να τον διαβεβαιώσω ότι τις μάχες για το μέλλον του ΤΕΕ θα τις δώσουμε από κοινού.


Δημήτρης Μαυροματίδης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Επικεφαλής Ψηφοδελτίου ΠΑΣΚ Μηχανικών
και Συνεργαζόμενοι

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Προς μια νέα Διοικητική μεταρρύθμιση: Σκέψεις και επισημάνσεις για την αξιοποίηση του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού

Είναι πραγματικά δύσκολο να προσεγγίσει κανείς την έννοια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με ουσιαστικούς όρους και όχι με όρους «Μεταρρύθμισης» όπως προσεγγίστηκε πριν 2 μόλις χρόνια [1*].
Το ιδιαίτερα αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό που στελεχώνει τους σημερινούς δήμους και τις σημερινές νομαρχίες (οι ανθρώπινοι πόροι της αυτοδιοίκησης με άλλα λόγια) είναι το κλειδί στην επιτυχή έκβαση της επικείμενης μεταρρύθμισης.
Ας διδαχθούμε λίγο από το παρελθόν: Στην εφαρμογή του Καποδίστρια 1 έγινε το 1998 μια πολύ σημαντική προσπάθεια στήριξης με επιστημονικό δυναμικό των νέων καποδιστριακών ΟΤΑ. Υπήρξε 14μηνη κατάρτιση και μετέπειτα στελέχωση των ΟΤΑ (με μηχανικούς, γεωπόνους, οικονομολόγους) με αποτέλεσμα οι νέοι Δήμοι να έχουν ουσιαστική στήριξη στην προσπάθεια τους να οργανώσουν τις βασικές λειτουργίες τους οι οποίες «ξέφευγαν» από την μέχρι πρότινος γνωστή διευθέτηση απλών διοικητικών πράξεων από τους γραμματείς των πρώην κοινοτήτων.
Σήμερα έχουμε ένα πιο σύνθετο τοπίο. Έχουμε ΟΤΑ δύο κατηγοριών. Αυτών που θα δεχθούν την «προσθήκη» μικρότερων ΟΤΑ και αυτών που θα «απορροφηθούν». Στην πρώτη κατηγορία οι διαμορφωμένες διοικητικές δομές είναι ήδη σε λειτουργία και εδώ συμπεριλαμβάνονται τόσο ο οργανισμός του ΟΤΑ όσο και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν. Στη δεύτερη κατηγορία παρά το γεγονός ότι έχουμε νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, είναι αλήθεια ότι η στελεχιακή τους συγκρότηση παραμένει ελλιπής.

Στην προοπτική λοιπόν μεγαλύτερων διοικητικών σχημάτων προκύπτουν αβίαστα ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό:

Ποια είναι σήμερα τα χαρακτηριστικά του στελεχιακού δυναμικού των νέων ΟΤΑ που θα κληθεί να δώσει την αναπτυξιακή ώθηση που πρέπει στους νέους διευρυμένους ΟΤΑ;

Ποιες είναι (ή θα πρέπει να είναι) οι βασικές αρμοδιότητες που θα κληθούν τα στελέχη αυτά να επιτελέσουν, ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα;

Πώς θα γίνει η προσαρμογή αυτών των αρμοδιοτήτων στο νέο διευρυμένο χώρο;

Ενόψει συγχωνεύσεων Δημοτικών - Νομαρχιακών Επιχειρήσεων, πως θα διασφαλισθεί ότι ο προσδιορισμός του στελεχιακού δυναμικού θα γίνει με βάση τις ανάγκες των διοικητικών δομών και όχι αντιστρόφως;

Τα λειτουργικά οργανογράμματα των Περιφερειών θα επανεξετασθούν εφ’ όλης της ύλης, καθότι θα κληθούν να εξυπηρετήσουν αυτοτελείς ανάγκες και στόχους διαφοροποιημένους από αυτούς ενός εξαρτημένου από την κεντρική κυβέρνηση διοικητικού μηχανισμού όπως είναι μέχρι σήμερα;

Και το κρισιμότερο ερώτημα όλων, δεδομένου ότι η τεχνοκρατική εμπειρία των στελεχών είναι πολύτιμη:

Τα στελέχη αυτά θα ερωτηθούν ώστε να συμμετέχουν και να συμβάλουν ουσιαστικά στο διάλογο για τη στελέχωση των νέων σχημάτων α’ και β’ αυτοδιοικητικού βαθμού;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να δοθούν με διαβούλευση. Με ευθύνη των ΤΕΔΚ, μπορούν ανά σχεδιαζόμενη χωρική ενότητα (νέο Δήμο) να προκληθούν να διοργανωθούν τα αντίστοιχα χωρικά συνέδρια [2*] και να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας με τα ίδια τα στελέχη των ΟΤΑ. Ικανό πολιτικό και τεχνοκρατικό στελεχιακό δυναμικό υπάρχει. Η πολιτική βούληση είναι το ζητούμενο. Αντιστοίχως θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση σε επίπεδο Νομαρχιών για τις αντίστοιχες κινήσεις για τις νέες αιρετές περιφέρειες (πρακτικά υπερνομαρχιών).

Σημαντικό θέμα είναι ότι η κατάρτιση όλων των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις νέες δομές θα πρέπει να αποτελεί 1η προτεραιότητα της κεντρικής διοίκησης, ώστε η ενσωμάτωση τους στις νέες δομές να είναι άμεση και αποτελεσματική. Άλλωστε αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει μάλιστα της επικείμενης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ.

Επειδή ο διάλογος για τη διοικητική μεταρρύθμιση έχει πρακτικά ανοίξει και θα κορυφωθεί με το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Αθήνα 18~20 Ιανουαρίου 2010, βασικός στόχος είναι να μην μείνει κανένα ζήτημα χωρίς απάντηση, στο επίπεδο της θεσμικής οικοδόμησης της προτεινόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης, και οι λύσεις που θα προταθούν να μην αφήνουν καμία δυνατότητα ασάφειας στο μέλλον. Άλλωστε θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο εξής: Εάν η διοικητική μεταρρύθμιση προχωρήσει, τότε θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν οι κινήσεις σε επίπεδο πολιτικό και τεχνοκρατικό ώστε να αποφευχθεί το «σοκ» που αναμένεται να επέλθει με την έναρξη λειτουργίας των νέων σχημάτων την 1-1-2011. Ακόμη και εάν η διοικητική μεταρρύθμιση αναβληθεί ή ματαιωθεί, θα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαγνώσουμε τα προβλήματα και να εκκινήσουμε το διάλογο για ευρύτερες διαδημοτικές συνεργασίες. Άλλωστε όλοι συμφωνούμε ότι επίκεντρο των ενεργειών μας πρέπει να είναι Πρώτα ο Πολίτης!

Δημήτρης Μαυροματίδης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης


[1*] Βλέπε τελευταία συνέδρια ΚΕΔΚΕ και βασικά κείμενα kapodistrias2.blogspot.com
[2*] Τοποθέτηση μου στο συνέδριο της ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης στις 11.12.09

Το παραπάνω άρθρο εστάλη τον Δεκέμβριο του 2009 και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό e-pili [Τεύχος 21, Ιανουαρίου 2010].

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Το βιογραφικό μου

Αναφορικά με τη συμμετοχή μου στις διαδικασίες εκλογής, της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2009, ως επικεφαλή του ψηφοδελτίου της ΠΑΣΚ Διπλωματούχων Μηχανικών και Συνεργαζόμενοι για υποψήφιος πρόεδρος στις επικείμενες εκλογές (Απρίλιος 2009) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, παραθέτω συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα:

Προσωπικά στοιχεία:
Γεννηθείς το 1971, παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ 1996)

Δραστηριότητα:
Υποψήφιος Δήμαρχος στις εκλογές του 2006 στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη (όπου με δικαστικές αποφάσεις ανατράπηκε το αρχικό νικηφόρο αποτέλεσμα)
Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Κοζάνης (2007~2010)
Εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπείας του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) στις εκλογές του 2000 και 2003.
Πρόεδρος Καποδιστριακών Επιστημόνων Ν. Κοζάνης (1999~2002)
Σύμβουλος Διοίκησης ΑΝΚΟ (2001)

Ενδεικτική δραστηριότητα:
Επιμέλεια του www.energeiakozani.gr
Συντονιστής (φυσικό πρόσωπο) Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Ν. Κοζάνης [29 φορείς]
Συμμετοχή ενδεικτικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα:
LIFE 03ENV/GR/00214 “Utilization of MABE Asbestos Mine as a disposal site for asbestos wastes”
Interreg IIIC East “Αποκατάσταση και χρησιμοποίηση των περιοχών μεταλλείων λιγνίτη στην Ευρώπη” («Reclamation and Utilisation of Brown Coal Mining areas in Europe / ReRegions») (Νοέμβριος 2005~2007)

Εργασία:
Ελεύθερος επαγγελματίας [1997~1998]
Στέλεχος Δήμου Ασκίου [1998~2002]
Στέλεχος Δνσης Προγραμματισμού / Τμήμα Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης [2003~σήμερα]

Παρεμβάσεις - τοποθετήσεις -άρθρα:
κλικ για να δείτε αναλυτικά...

ΤΕΕ:
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής από 1-12-2002 και Γραμματέας από 15-6-2003 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) έως 15-2-2004.
Μέλος της μόνιμης ομάδας εργασίας (από 1-2005) του ΤΕΕ/ΤΔΜ με αντικείμενο «Παρακολούθηση υλοποίησης 3ου ΚΠΣ και σχεδιασμού 4ου ΚΠΣ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διαμόρφωση σχετικών προτάσεων, θέσεων και παρεμβάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ». Εκπόνηση «Εμπειρογνωμοσύνης Περιφερειακής Ανάπτυξης» (4ος 2005) με σκοπό την διατύπωση των θέσεων και την συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στη διαδικασία σχεδιασμού του 4ου κοινοτικού χρηματοδοτικού πλαισίου Π.Σ.Σ.Α.
Μέλος της Ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ «το ΤΕΕ/ΤΔΜ στην αναπτυξιακή διαδικασία της Δυτικής Μακεδονίας».
Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Ανασχεδιασμός διεργασιών και κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία του e - Τεχνικού Επιμελητηρίου» (2003).
Από Μάρτιο 1997 έως Μάϊο 2000 μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Νέων Μηχανικών – Παλιννοστούντων – Επαγγελματικών Θεμάτων» του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Από Ιούλιο 2004 έως Δεκ 2006 επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής «Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Καινοτομίας» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ)
Από Μαϊο 2001 έως Μάϊο 2004 μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Θεμάτων Κοινωνίας της Πληροφορίας & Καινοτομίας» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ).
Από Μάρτιο 1997 μέλος και από Οκτώβριο 1999 έως Μάϊο 2004 Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής «Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαβαλκανικής Συνεργασίας, θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης» του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Από Ιούλιο 2000 έως Απρίλιο 2004 μέλος της ομάδας εργασίας του Τ.Ε.Ε. «Διαμόρφωση θέσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2ης Προγραμματικής Περιόδου 2002~2006 (προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ ετησίως) – παρακολούθηση και διαμόρφωση θέσεων υπόλοιπου Αναπτυξιακού Προγράμματος 1ης Προγραμματικής Περιόδου 1997~2001».
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την ημερίδα «Η ανάπτυξη στο νέο τοπίο της Αυτοδιοίκησης στη Δυτική Μακεδονία» που διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ στις 16 Μαϊου 1999 με τη συμμετοχή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Κοζάνης.
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την ημερίδα «Η Κοινωνίας της Πληροφορίας στη Δυτική Μακεδονίας και ο ρόλος των μηχανικών» που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στις 8 Φεβρουαρίου 2002.
Μέλος ΕΜΔΥΔΑΣ.


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Επισημάνσεις επί του σχεδίου Καλλικράτης στο ΔΣ της ΤΕΔΚ Κοζάνης [14.01.10]

Εδώ, σε αυτήν την αίθουσα πήραμε αποφάσεις υπέρ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Θεωρώ ότι πρέπει απευθείας να μπούμε στα καυτά θέματα:

Θέμα ορίων:


Σήμερα δίνεται η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε όλους μας. Είναι ένα εργαλείο που προσεγγίζει τεχνοκρατικά, και όχι «κόψε – ράψε», την ουσιαστικότερη μεταρρύθμιση της χώρας μας την τελευταία δεκαετία. Έτσι τουλάχιστον αποφασίσαμε στην ΤΕΔΚ ακόμη και όταν σταμάτησε η Διοικητική Μεταρρύθμιση το 2008.
Άρα πρέπει να μιλήσουμε για τα όρια των νέων Δήμων καθαρά και χωρίς περιστροφές. Να δούμε πια είναι τα κριτήρια τα πληθυσμιακά ή γεωγραφικά που έχουμε σε επίπεδο σχεδιασμού. Να παρουσιαστούν άμεσα από το Υπουργείο οι κανόνες και να πάμε σε διαβούλευση άμεσα. Τουλάχιστον για το Ν. Κοζάνης εγώ προσωπικά θα δεχθώ τα σενάρια αν αυτά προέκυψαν με τεχνοκρατική προσέγγιση (διότι την μελέτη δεν την έχουμε δει αφού την πήραμε μόλις σήμερα).

Εκλογικό σύστημα:

Ο θεματικός αντιδήμαρχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας. Δεν είναι δυνατόν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του που είναι το «όλον» του νέου Δήμου να είναι εκλεγμένος μόνο από ένα ευρύτερο Δημοτικό Διαμέρισμα που είναι ο «παλιός» Δήμος. Είναι αντιδημοκρατικό και είναι πραγματικά «μερεμέτι» διότι αντιπροσωπευτικά συνεχίζει να «χωρίζει» το Δήμο κατ’ ουσία σε «ευρύτερα» δημοτικά διαμερίσματα! Που είναι λάθος.
Δεν πρέπει να υπάρχει κατηγοριοποίηση δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων ιδιαίτερα όταν αυτοί θα κληθούν να είναι θεματικοί και όχι μόνο τοπικοί!
Τα άλλα μέλη υποχρεωτικά πρέπει να έχουν ευρύτερη αναφορά άρα και να εκλέγονται από τη βάση και όχι από «μέρος» αυτής αφού καλούνται να εκπροσωπήσουν όλους.
Η ουσιαστική ενίσχυση της «γειτονιάς» που είναι ζητούμενο επιτυγχάνεται μόνο με την ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων.
Προτείνω στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ να ενσωματωθεί στην εισήγηση μας: Η δυνατότητα ενός συστήματος εκλογής που να αντιπροσωπεύει τους δημότες και όχι μόνο τους πρώην δήμους χωρίς περιορισμούς.

Γενικές Διοικήσεις:

Πρέπει να ζητήσουμε τη ύπαρξη 13 διοικήσεων και όχι 7. Αφού η ανασυγκρότηση του κράτους θα συνεχισθεί και με επόμενες νομοθετικές ενέργειες, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την γρηγορότερη περαίωση των θεμάτων χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μεταξύ της αποκεντρωμένης κεντρικής διοίκησης και της αιρετής περιφέρειας. Εδώ οφείλουμε να επιμείνουμε και να τοποθετηθούμε ως ΤΕΔΚ Κοζάνης στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τη διασφάλιση της περιοχής μας.

Ο ρόλος της ΤΕΔΚ στον σχεδιασμό:

Με ευθύνη των ΤΕΔΚ, μπορούν ανά σχεδιαζόμενη χωρική ενότητα (νέο Δήμο) να προκληθούν να διοργανωθούν τα αντίστοιχα χωρικά συνέδρια και να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας με τα ίδια τα στελέχη των ΟΤΑ. Αυτά πρέπει να εμπλακούν, ως γνώστες των προβλημάτων και των προκλήσεων, τόσο στον ανασχεδιασμό του ΟΕΥ του νέου Δήμου και της νέας Περιφέρειας (με βάση και το πρότυπο αναφοράς που αναμένεται να δοθεί γα κάθε περίπτωση) όσο και με τη συνένωση των ΝΠΙΔ των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σήμερα λοιπόν πρέπει να ανακοινώσουμε αυτήν την πρόθεσή μας για να ξεκινήσει ο διάλογος.

Ζήτημα υπερχρεωμένων δήμων:

Νομίζω ότι τα οικονομικά πρέπει, επίσης, να εστιαστούν και στην επίλυση των προβλημάτων συνένωσης ΟΤΑ χωρίς δανειακές υποχρεώσεις με ΟΤΑ με δανειακές υποχρεώσεις. Είναι ίσως το σοβαρότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να γίνει με σοβαρή κεντρική πολιτική παρέμβαση.


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Μελέτη ΤΕΔΚ Κοζάνης για διοικητική μεταρρύθμιση στο Ν. Κοζάνης

Η μελέτη που ανατέθηκε από την ΤΕΔΚ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2008, παραδόθηκε στην ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης και δόθηκε στα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ την 14.01.10 δίνεται παρακάτω:


Μελέτη αναπτυξιακών χαρακτηριστικών Δήμων Ν. Κοζάνης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...