Το βιογραφικό μου

Αναφορικά με τη συμμετοχή μου στις διαδικασίες εκλογής, της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2009, ως επικεφαλή του ψηφοδελτίου της ΠΑΣΚ Διπλωματούχων Μηχανικών και Συνεργαζόμενοι για υποψήφιος πρόεδρος στις επικείμενες εκλογές (Απρίλιος 2009) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, παραθέτω συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα:

Προσωπικά στοιχεία:
Γεννηθείς το 1971, παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ 1996)

Δραστηριότητα:
Υποψήφιος Δήμαρχος στις εκλογές του 2006 στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη (όπου με δικαστικές αποφάσεις ανατράπηκε το αρχικό νικηφόρο αποτέλεσμα)
Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Κοζάνης (2007~2010)
Εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπείας του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) στις εκλογές του 2000 και 2003.
Πρόεδρος Καποδιστριακών Επιστημόνων Ν. Κοζάνης (1999~2002)
Σύμβουλος Διοίκησης ΑΝΚΟ (2001)

Ενδεικτική δραστηριότητα:
Επιμέλεια του www.energeiakozani.gr
Συντονιστής (φυσικό πρόσωπο) Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Ν. Κοζάνης [29 φορείς]
Συμμετοχή ενδεικτικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα:
LIFE 03ENV/GR/00214 “Utilization of MABE Asbestos Mine as a disposal site for asbestos wastes”
Interreg IIIC East “Αποκατάσταση και χρησιμοποίηση των περιοχών μεταλλείων λιγνίτη στην Ευρώπη” («Reclamation and Utilisation of Brown Coal Mining areas in Europe / ReRegions») (Νοέμβριος 2005~2007)

Εργασία:
Ελεύθερος επαγγελματίας [1997~1998]
Στέλεχος Δήμου Ασκίου [1998~2002]
Στέλεχος Δνσης Προγραμματισμού / Τμήμα Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης [2003~σήμερα]

Παρεμβάσεις - τοποθετήσεις -άρθρα:
κλικ για να δείτε αναλυτικά...

ΤΕΕ:
Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής από 1-12-2002 και Γραμματέας από 15-6-2003 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) έως 15-2-2004.
Μέλος της μόνιμης ομάδας εργασίας (από 1-2005) του ΤΕΕ/ΤΔΜ με αντικείμενο «Παρακολούθηση υλοποίησης 3ου ΚΠΣ και σχεδιασμού 4ου ΚΠΣ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διαμόρφωση σχετικών προτάσεων, θέσεων και παρεμβάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ». Εκπόνηση «Εμπειρογνωμοσύνης Περιφερειακής Ανάπτυξης» (4ος 2005) με σκοπό την διατύπωση των θέσεων και την συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στη διαδικασία σχεδιασμού του 4ου κοινοτικού χρηματοδοτικού πλαισίου Π.Σ.Σ.Α.
Μέλος της Ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ «το ΤΕΕ/ΤΔΜ στην αναπτυξιακή διαδικασία της Δυτικής Μακεδονίας».
Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Ανασχεδιασμός διεργασιών και κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία του e - Τεχνικού Επιμελητηρίου» (2003).
Από Μάρτιο 1997 έως Μάϊο 2000 μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Νέων Μηχανικών – Παλιννοστούντων – Επαγγελματικών Θεμάτων» του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Από Ιούλιο 2004 έως Δεκ 2006 επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής «Εθνικών – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Καινοτομίας» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ)
Από Μαϊο 2001 έως Μάϊο 2004 μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Θεμάτων Κοινωνίας της Πληροφορίας & Καινοτομίας» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ).
Από Μάρτιο 1997 μέλος και από Οκτώβριο 1999 έως Μάϊο 2004 Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής «Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαβαλκανικής Συνεργασίας, θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης» του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Από Ιούλιο 2000 έως Απρίλιο 2004 μέλος της ομάδας εργασίας του Τ.Ε.Ε. «Διαμόρφωση θέσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2ης Προγραμματικής Περιόδου 2002~2006 (προϋπολογισμού 7.000.000 ευρώ ετησίως) – παρακολούθηση και διαμόρφωση θέσεων υπόλοιπου Αναπτυξιακού Προγράμματος 1ης Προγραμματικής Περιόδου 1997~2001».
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την ημερίδα «Η ανάπτυξη στο νέο τοπίο της Αυτοδιοίκησης στη Δυτική Μακεδονία» που διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ στις 16 Μαϊου 1999 με τη συμμετοχή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Κοζάνης.
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την ημερίδα «Η Κοινωνίας της Πληροφορίας στη Δυτική Μακεδονίας και ο ρόλος των μηχανικών» που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στις 8 Φεβρουαρίου 2002.
Μέλος ΕΜΔΥΔΑΣ.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου