ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Οι θέσεις του για την Βιομηχανική Κληρονομιά στην ενεργειακή λεκάνη και την αναγκαιότητα συνολικού σχεδιασμού

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας κοινοποιεί τις θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής του αναφορικά με το θέμα της Βιομηχανικής Κληρονομιάς ύστερα από εισήγηση της σχετικής Ομάδας Εργασίας του με τα συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο από τις στοχευμένες συναντήσεις [στη ΔΕΗ, στα γραφεία του ΤΕΕ, επιτόπια επίσκεψη στη μονάδα της ΛΙΠΤΟΛ] όσο και από την ενασχόλησή του διαχρονικά με το θέμα καθώς και με τα συμπεράσματα της BRAU3 που κοινοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2015. Τα συμπεράσματα από τις παραπάνω συναντήσεις και οι θέσεις του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας δίνονται παρακάτω:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσβαση της Ελλάδας στην δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής [Επιστολή στον Υπ.Εν.]

Επιστολή απεστάλη στον Υπουργό Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτη από  το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Πρόσβαση της Ελλάδας στην δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής». Αναλυτικά η επιστολή δίνεται παρακάτω:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Αποφάσεις και ενέργειες μετά τη συνάντηση στο ΤΕΕ/ΤΔΜ ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών Κοζάνης και στελεχών ΥΔΟΜ Κοζάνης

Στις 04/07/2016 στην Κοζάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση μεταξύ μελών του ΤΕΕ, ελευθέρων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και στελεχών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Κοζάνης και του Προέδρου του ΤΕΕ/τΔΜ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Αναγκαιότητα άμεσης αποπληρωμής οφειλών της ΔΕΗ στις απασχολούμενες εργοληπτικές και τεχνικές επιχειρήσεις στα Ορυχεία και τους ΑΗΣ

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας σημειώνει ότι το πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας και οικονομικής ασφυξίας που έχει δημιουργηθεί σε δεκάδες Επιχειρήσεις της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...