Σημαντικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δημητρίου Υψηλάντη

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη στα προς συζήτηση τακτικά θέματα για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης των έργων αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης των οικισμών Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης καταθέσαμε πρόταση για υποβολή των παραπάνω έργων ξεχωριστά στο ΕΣΠΑ για κάθε οικισμό και όχι με ενιαία μελέτη όπως προτάθηκε αρχικά. Προτείναμε την παραπάνω λύση, ως την μόνη ενδεδειγμένη, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην υλοποίηση ουσιωδών έργων περιβάλλοντος για τον οικισμό του Μαυροδενδρίου αφού σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε συνολική απόρριψη των προτάσεων λόγω της σχεδιαζόμενης μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης. Για να μην υπάρξουν ανάλογα προβλήματα σχεδιασμού και υλοποίησης στο επόμενο διάστημα ζητήσαμε να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία να κοινοποιηθεί στους αρμόδιους πολιτειακούς παράγοντες, με την οποία να ζητείται η λήψη απόφασης νομοθετικού περιεχομένου, για την κατά το δυνατόν ενωρίτερη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης ώστε να είναι πια ξεκάθαρα τα θέματα των επενδύσεων στους οικισμούς Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης καθώς και ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της περιοχής.
Επίσης προτείναμε να γίνει προμελέτη από την ΑΝΚΟ, στελέχη της οποίας ήταν παρόντα κατά το Δημοτικό Συμβούλιο, για την δυνατότητα παροχής τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας σε μεμονωμένους οικισμούς πράγμα για το οποίο η ΑΝΚΟ απάντησε θετικά αφού είναι στον προγραμματισμό της παρόμοια σχέδια παροχής τηλεθέρμανσης.
Τα παραπάνω ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εξαντλητική συζήτηση.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Χρειάζεται σοβαρός σχεδιασμός για τον Καποδίστρια 2

Μεγάλο θέμα προέκυψε για τον Καποδίστρια 2 και τον χρόνο εφαρμογής του. Υπάρχουν 2 τάσεις: Η τάση των "ζεστών" που άμεση θεσμοθέτησή του και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στην πορεία και η τάση των πιο "ήρεμων" που λέει ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν προχώρησε ο Καποδίστριας 2 με την προηγούμενη κυβέρνηση συνεχίζουν να υφίστανται και σήμερα. Θέλει σχέδιο, πόρους, νέο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως... διαβούλευση. Ελπίζω ο νέος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ραγκούσης, που είναι και αυτοδιοικητικός, να προχωρήσει με σχέδιο στο νέο εγχείρημα. Διότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι το νέο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί για την ανάκαμψη της χώρας μας. Έχω πολλές φορές αναφερθεί και τοποθετηθεί για το θέμα της διοικητικής μεταρρύθμισης (Μπορείτε να το δείτε επιλέγοντας τα θέματα Καποδίστριας).

κλικ για πλήρη ανάγνωση...