Τροπολογία για 20.000 θέσεις εργασίας στους Δήμους. Η ώρα της ΑΥΤΟ-διοίκησης;

Αναφορικά με την τροπολογία του πολυδιαφημισμένου προγράμματος των 20.000 θέσεων εργασίας στους ΟΤΑ παραθέτω παρακάτω μια άλλη οπτική, πλην της προφανούς σκοπιμότητας της λόγω των επικείμενων εθνικών εκλογών. Για λόγους σύγκρισης αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, κ. Βερναδάκη, στο τελευταίο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Θεσσαλονίκη 26~28 Νοεμβρίου 2008):
«…όποιος νομίζει ότι μπορεί να διαχειριστεί επιλεκτικά και αφ’ υψηλού τα θέματα της απασχόλησης, χωρίς τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ευρύτερα όλων των παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτά τα θέματα, είναι γελασμένος. Είναι μονόδρομος η συνεργασία στα θέματα αυτά.»
«…είναι πεποίθησή μας και θα υλοποιηθεί τους αμέσως προσεχείς μήνες, η δυνατότητα διασύνδεσης των Δήμων κατευθείαν με τον ΟΑΕΔ, διασύνδεση τέτοια που θα δώσει τη δυνατότητα της άμεσης εξυπηρέτησης των ανέργων της περιοχής, όχι μόνο για πληροφόρηση, αλλά και για να εγγράφονται ως άνεργοι για να διεκπεραιώνονται προγράμματα, αλλά και γενικότερα με μια σειρά από εκχωρημένες αρμοδιότητες από τον ΟΑΕΔ, που θα μπορούν να ασκηθούν από τους Δήμους και ιδιαίτερα από τα Γραφεία Απασχόλησης.»
«…Συμβόλαιο ανάθεσης σημαίνει ότι ο ΟΑΕΔ πλέον έχει τη δυνατότητα να αναθέσει έναντι αμοιβής προγράμματα σε Δήμους προκειμένου να υλοποιηθούν και να οδηγηθούν στην απασχόληση άνεργοι της περιοχής του Δήμου. Αυτά τα προγράμματα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2009 και σε αυτά τα προγράμματα νομίζουμε ότι η στενή συνεργασία θα δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί κανείς δεν ξέρει τα τοπικά προβλήματα, τις τοπικές ανάγκες, καλύτερα από τους Δήμους, οι οποίοι σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μπορούν να εκπονούν τοπικά προγράμματα που θα καλύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες.»


Επισημάνθηκαν τα παραπάνω διότι κατατέθηκε, μόλις πριν μερικές μέρες, αιφνιδιαστικά τροπολογία στη Βουλή όπου εξειδικεύει μεταξύ άλλων τον τρόπο επιλογής 20.000 ανέργων για απασχόληση τους στους ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα αναγράφεται: «Με βάση την παραπάνω κατανομή, οι Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα θα μπορούν να αιτούνται την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων εργασίας, εξειδικεύοντας και περιγράφοντας τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (ειδικότητα, προσόντα, κλπ.) και υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, ενώ ο ΟΑΕΔ θα προβαίνει στην εξατομικευμένη κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του ως φορέας σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια της εντοπιότητας και της εμπειρίας.»
Δηλαδή με απλά λόγια, ως πρώτη επισήμανση, όχι μόνο δεν εκχωρούνται στους ΟΤΑ αρμοδιότητες για την απασχόληση αλλά οι ΟΤΑ αντιμετωπίζονται ως απλοί επιχειρηματίες (!) που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα τους για τις ειδικότητες που επιθυμούν και ο ΟΑΕΔ θα «επιλέξει» με εξατομικευμένη παρέμβαση μεταξύ των υποψηφίων.
Είναι λυπηρό που ο κ. Βερναδάκης "εκτέθηκε" έτσι στην ΚΕΔΚΕ και μάλιστα στο Συνέδριο της, διότι τίποτα δεν υλοποιήθηκε από τα παραπάνω που επισημάνθηκαν. Δεν έγινε φυσικά ούτε η διασύνδεση των Δήμων με τον ΟΑΕΔ, με την ουσιαστική εμπλοκή της αυτοδιοίκησης, ούτε φυσικά τα τοπικά προγράμματα απασχόλησης με χρηματοδότηση των δήμων όπως δεσμεύτηκε. Και θα είναι κρίμα αν η τοπική αυτοδιοίκηση δεχτεί αυτή τη παραπάνω λογική επιλογής.
Η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριοι του ΟΑΕΔ και της πολιτικής του ηγεσίας, είναι το τελευταίο και ουσιαστικότερο κύτταρο στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε για να ξεπεράσουμε την κρίση. Με διαδικασίες διάφανες και σωστής αξιολόγησης. Με σύστημα επιλογής που να είναι σαφές και ξεκάθαρο και να προβλέπει διαδικασία ενστάσεων (τα κριτήρια της μερικής απασχόλησης είναι ενδεικτικά και ικανοποιητικά).

Δεύτερη επισήμανση: με τον παραπάνω σχεδιασμό οι δήμοι, χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο, θα προσλάβουν ανέργους για 36 μήνες χωρίς επιδόματα και θα τους απολύσουν μετά (;). Και αυτό θεωρείται σοβαρή και στοχευμένη πολιτική απασχόλησης από μια χώρα που θέλει να ξεπεράσει την κρίση; Κρίμα. Ελπίζω ως αυτοδιοίκηση να έχουμε το σθένος να αντιδράσουμε, όχι προφανώς για τις νέες θέσεις εργασίας αλλά για τον πρόχειρο σχεδιασμό που μας επιβάλλεται.

Δημήτρης Μαυροματίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη και Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Κοζάνης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...