Ανακοίνωση ΥΠ.ΑΝ για αναγκαστική απαλλοτρίωση Ποντοκώμης

κλικ για...

1. Ανακοίνωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Ποντοκώμης

2. Εφαρμογή Νομοθεσίας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων σχετικά με την ανακοίνωση

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Καταγγελία για λήψη κρίσιμης απόφασης από το τρέχων Δ.Σ. Δήμου Δημ. Υψηλάντη

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημ. Υψηλάντη η παράταξη του κ. Μιχαηλίδη, εκτελώντας χρέη Δημοτικής Αρχής, έφερε ως θέμα προς συζήτηση, χωρίς εισήγηση και υπό τον αόριστο τίτλο: «Αναδάσωση δημοτικών εκτάσεων Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη». Το έργο, που ετέθη μετά από ερώτημά μας, αφορούσε την υλοποίηση έργου 600.000€ από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Ζητήθηκε και εξασφαλίσθηκε η δεδομένη «τυπική» πλειοψηφία, δηλαδή μόνο της παράταξης του κ. Μιχαηλίδη, προκειμένου να προχωρήσει, με χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο, η υλοποίηση της απόφασης που λήφθηκε. Και αυτό συνέβη παρά την έντονη αντίδρασή μας προ εξαμήνου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 04.02.2008 , για λόγους που εξηγήσαμε επαρκώς τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται μάλιστα για λόγους που συνδέονται με την προετοιμασία για την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, για τις ενέργειες – δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την περιβαλλοντική προστασία του Μαυροδενδρίου και με τις, χωρίς κανένα σχέδιο, σημαντικές αποφάσεις του Δήμου μας που επηρεάζουν την ανάπτυξή του.

Επισημαίνεται ότι όλα αυτά τα κάναμε ευρέως γνωστά με δημοσιοποίηση τους στα ΜΜΕ τον περασμένο Φεβρουάριο, καταγγέλλοντας τον απαράδεκτο τρόπο που διαχειρίζεται πολιτικά ο κ. Μιχαηλίδης τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης που αναλογεί στο Δήμο μας.

Αποδείξαμε και αποδεικνύουμε καθημερινά, ακόμη και ως αντιπολίτευση τους προηγούμενους μήνες, ότι μέλημά μας είναι μόνο η πρόοδος των χωριών μας. Καταγγέλλουμε ως πολιτικά μετέωρη αυτήν την απόφαση. Και αυτό διότι, όπως έχουμε καταθέσει και στα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου:

«Μετά από όσα συνέβησαν είναι προφανές ότι θεωρείται η προηγούμενη δημοτική αρχή, από όλους εντός και εκτός του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, πολιτικά «υπηρεσιακή» δημοτική αρχή.

Ως εκ τούτου, σεβόμενη κατ’ ελάχιστον την πολιτική δεοντολογία και την πολιτική ηθική που πρέπει να διακατέχει όλους όσους καλούνται να υπηρετούν κατ’ ουσίαν τα κοινά, οφείλει, η παρούσα Δημοτική Αρχή, στο μεσοδιάστημα, να ασχολείται μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Οτιδήποτε άλλο θέμα προκύψει πρέπει να είναι επείγον ή να υπάρχει ομοφωνία γιανά ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά οφείλουμε για να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας να αναδεικνύουμε στους πολίτες και στις θεσμικές αρχές την ανάρμοστη πολιτικά αυτή συμπεριφορά.»

Μαυροματίδης Δημήτριος

www.mavromatidis.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Επιστολή προς ΓΓ Περιφέρειας για εγκατάσταση Δημοτικής Αρχής

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου εστάλη επιστολή στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΣΔΔΑ και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία ζητείται άμεσα η εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη. Η επιστολή τεκμηριώνει ότι ήδη η απόφαση της ανακήρυξης κατέστη αμετάκλητη διότι το ένδικο μέσο που προβλέπεται από τον νόμο (άρθρο 65 παρ. 2, εδ. α ΚΔΚ) δεν είναι η αναίρεση αλλά η ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου (η απόφαση του οποίου, βεβαίως, υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως). Τέτοια ένσταση όμως δεν ασκήθηκε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, με αποτέλεσμα η ίδια απόφαση της ανακήρυξης να μην είναι δυνατόν να ανατραπεί δικαστικά.

Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι λόγω των παραπάνω δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος για την καθυστέρηση της εγκατάστασης της δημοτικής αρχής βάσει της ανακήρυξης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Η επιστολή υπογράφεται από τον Μαυροματίδη Δημήτρη ως ανακηρυχθένα Δήμαρχο και το καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργο Σωτηρέλη ως πληρεξούσιου δικηγόρου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...