Καταγγελία για λήψη κρίσιμης απόφασης από το τρέχων Δ.Σ. Δήμου Δημ. Υψηλάντη

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημ. Υψηλάντη η παράταξη του κ. Μιχαηλίδη, εκτελώντας χρέη Δημοτικής Αρχής, έφερε ως θέμα προς συζήτηση, χωρίς εισήγηση και υπό τον αόριστο τίτλο: «Αναδάσωση δημοτικών εκτάσεων Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη». Το έργο, που ετέθη μετά από ερώτημά μας, αφορούσε την υλοποίηση έργου 600.000€ από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης. Ζητήθηκε και εξασφαλίσθηκε η δεδομένη «τυπική» πλειοψηφία, δηλαδή μόνο της παράταξης του κ. Μιχαηλίδη, προκειμένου να προχωρήσει, με χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο, η υλοποίηση της απόφασης που λήφθηκε. Και αυτό συνέβη παρά την έντονη αντίδρασή μας προ εξαμήνου στο Δημοτικό Συμβούλιο της 04.02.2008 , για λόγους που εξηγήσαμε επαρκώς τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται μάλιστα για λόγους που συνδέονται με την προετοιμασία για την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης, για τις ενέργειες – δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την περιβαλλοντική προστασία του Μαυροδενδρίου και με τις, χωρίς κανένα σχέδιο, σημαντικές αποφάσεις του Δήμου μας που επηρεάζουν την ανάπτυξή του.

Επισημαίνεται ότι όλα αυτά τα κάναμε ευρέως γνωστά με δημοσιοποίηση τους στα ΜΜΕ τον περασμένο Φεβρουάριο, καταγγέλλοντας τον απαράδεκτο τρόπο που διαχειρίζεται πολιτικά ο κ. Μιχαηλίδης τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης που αναλογεί στο Δήμο μας.

Αποδείξαμε και αποδεικνύουμε καθημερινά, ακόμη και ως αντιπολίτευση τους προηγούμενους μήνες, ότι μέλημά μας είναι μόνο η πρόοδος των χωριών μας. Καταγγέλλουμε ως πολιτικά μετέωρη αυτήν την απόφαση. Και αυτό διότι, όπως έχουμε καταθέσει και στα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου:

«Μετά από όσα συνέβησαν είναι προφανές ότι θεωρείται η προηγούμενη δημοτική αρχή, από όλους εντός και εκτός του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, πολιτικά «υπηρεσιακή» δημοτική αρχή.

Ως εκ τούτου, σεβόμενη κατ’ ελάχιστον την πολιτική δεοντολογία και την πολιτική ηθική που πρέπει να διακατέχει όλους όσους καλούνται να υπηρετούν κατ’ ουσίαν τα κοινά, οφείλει, η παρούσα Δημοτική Αρχή, στο μεσοδιάστημα, να ασχολείται μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Οτιδήποτε άλλο θέμα προκύψει πρέπει να είναι επείγον ή να υπάρχει ομοφωνία γιανά ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά οφείλουμε για να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας να αναδεικνύουμε στους πολίτες και στις θεσμικές αρχές την ανάρμοστη πολιτικά αυτή συμπεριφορά.»

Μαυροματίδης Δημήτριος

www.mavromatidis.gr