Δελτίο Τύπου για πρόσληψη ειδ. συνεργάτη Δημ Υψηλάντη (Μάρτιος 07)

Με την παρούσα επιστολή δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην προσπάθεια υποβάθμισης της λειτουργίας του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη με την προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου με αντικείμενο «για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων» και απαιτούμενο πτυχίο που να συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτικής εκπαίδευσης!
Γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα για τους δημότες του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη με την εν λόγω προκήρυξη:

  1. Είναι απαραίτητη η πρόσληψη ειδικού συνεργάτη με «τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης τουλάχιστον» σε ένα Δήμο 3.000 κατοίκων με 4 μόνιμα στελέχη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;
  2. Είναι απαραίτητη αυτή η πρόσληψη όταν υπάρχει ήδη ένας ειδικός συνεργάτης σε ένα Δήμο με περιορισμένα τακτικά έσοδα;
  3. Είναι δυνατόν να προκηρύσσει ο Δήμαρχος θέση ειδικού συνεργάτη για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων και όχι επιστημονικού συμβούλου για θέματα περιβάλλοντος όταν ως Δήμος έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επιβίωση των κατοίκων του Δήμου, που είναι τα θέματα περιβάλλοντος και μεταξύ αυτών είναι και η επιχειρούμενη από τη ΔΕΗ Α.Ε. διάνοιξη του νέου ορυχείου Ποντοκώμης;
Εάν θέλετε κύριε Δήμαρχε θέση ειδικού συμβούλου είναι προτιμότερο να είναι για θέματα περιβάλλοντος, ασφαλώς με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να υπάρχει από πλευράς Δήμου μία ουσιαστικότερη παρακολούθηση και πάλη για τα εν λόγω θέματα. Η κοινωνία μας χρειάζεται αγώνα για λύσεις ουσιαστικές και όχι μόνο για μικροεξυπηρετήσεις…

Δημήτρης Μαυροματίδης
Επικεφαλής Συνδυασμού «Ισχυρός & Ανθρώπινος Δήμος»
Δημητρίου Υψηλάντη

κλικ για πλήρη ανάγνωση...