Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε 1,5 δις Ευρώ;

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοίνωσε τη δημοπράτηση της καινούργιας λιγνιτικής μονάδας στο ενεργειακό λεκανοπέδιο της Δ. Μακεδονίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σε περίπου 12 με 18 μήνες από σήμερα, θα ξεκινήσουν τα βασικά έργα υποδομής και η περιοχή μας θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός μοναδικού κατασκευαστικού οργασμού.

Επιτακτικά προκύπτει το ερώτημα αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητας της τοπικής κοινωνίας να αξιοποιήσει στο έπακρο και με υψηλή προστιθέμενη αξία το προαναφερόμενο, «φαραωνικού» μεγέθους εγχείρημα. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, η ετοιμότητα αφορά στα ακόλουθα:

Μέριμνα και σχεδιασμός για τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς να καλύψει στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις των κατασκευαστών/αναδόχων σε υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες

Ετοιμότητα αποκωδικοποίησης των αναγκών με παράλληλη και συστηματική ενημέρωση των περιφερειακών και τοπικών αγορών, σε συνεργασία με τα οικεία θεσμικά και κλαδικά όργανα, στα πλαίσια των κανόνων της αγοράς

Δυνατότητα καταγραφής των απαιτήσεων σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, δημιουργία ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των δομών υποστήριξης και εκπαίδευσης της περιφέρειας μας

Η κατασκευή της καινούργιας μονάδας θα καταναλώσει κάθε είδους υλικά και αγαθά σε τεράστιες ποσότητες και σε απίθανη ποιοτική διασπορά. Είναι αναγκαία η προετοιμασία υποδομών ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ακόμη και ανάκτησης πρωτογενών ή δευτερογενών υλικών. Η Πράσινη Ανάπτυξη δεν επιβάλλεται με νόμους και διατάξεις. Προκύπτει αβίαστα μέσα από την ετοιμότητα και την ωριμότητα της κοινωνίας των Πολιτών. Προκύπτει από τη διορατικότητα και προνοητικότητα των επιχειρήσεων, από την αναμενόμενη θετική συμβολή του πολιτικού δυναμικού της περιφέρειας μας σε αυτήν την στόχευση.

Ικανότητα οργανωμένης παρακολούθησης των εργασιών, καταγραφής των αναγκών, δημιουργία βάσης δεδομένων και αξιοποίησή τους στην κατασκευή της επόμενης μονάδας. Αν στην κατασκευή της καινούργιας μονάδας της Πτολεμαΐδας «επαναπατριστούν» 1000 ευρώ /κάτοικο, στην επόμενη μονάδα της Μελίτης, με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους, μπορούν να γίνουν πολλαπλάσια. Μια βάση που θα μπορεί να χρησιμοποιείται για να τεκμηριώνεται με όρους κοινωνικούς, οικονομικούς, αναπτυξιακούς η δυνατότητα κατασκευής νέων μεγάλων ενεργειακών και σύνθετων έργων.

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης, οι ανάδοχες κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και η ΔΕΗ ΑΕ, σίγουρα θα ενδιαφερόταν για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και στη βάση της από κοινού επωφελούς συνεργασίας πλάνο δράσης με τις τοπικές κοινωνίες. Οι τελευταίες οφείλουν να προετοιμαστούν τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων (κατασκευαστικές, εργοληπτικές, εμπορικές, τροφίμων, προμηθευτές) όσο και σε επίπεδο θεσμικών φορέων με πολιτικές πρωτοβουλίες υποβοήθησης και προετοιμασίας τους ώστε να χτίσουμε τη δική μας «τοπική συμφωνία» ανάπτυξης.

Η κατασκευή της καινούργιας μονάδας είναι η τοπική μας «Ολυμπιάδα». Κανένα ευρώ, καμία πλαστική σακούλα, κανένα άδειο μπουκάλι νερού, κανένα «καλώδιο» δεν πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια. Κανένας Γερμανός, Γάλλος ή Πολωνός τεχνίτης που θα εργαστεί στην περιοχή μας δεν πρέπει να φύγει χωρίς να επισκεφτεί την Αιανή, τον Βελβεντό, τη Σιάτιστα, το Νυμφαίο, το Μουσείο της Κοζάνης. Και πρωτίστως, κεφαλαιοποίηση της ΓΝΩΣΗΣ και της ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ που σε τρομακτική πυκνότητα θα «περιφέρεται» στην περιοχή μας. Κεφαλοποίηση που θα συνεισφέρει και στις άλλες μεγάλες επενδυτικές επιλογές του σχεδιασμού και υλοποίησης του ενεργειακού πάρκου, των πρότυπων μετεγκαταστάσεων, δράσεις που θα αναδειχθούν και που πρέπει να προωθηθούν συντονισμένα ώστε να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τη Δυτική Μακεδονία κέντρο πρότυπης πράσινης ανάπτυξης.

Είναι καιρός να σταματήσουμε να σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Ας δοκιμάσουμε να τις δημιουργήσουμε.

Ευάγγελος Καρλόπουλος, Χημικός Μηχανικός
Δημήτρης Μαυροματίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Η τοποθέτηση μου για τον Καλλικράτη στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Κοζάνης [12.05.10]

Η τοποθέτηση μου στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ, Τετάρτη 12 Μαϊου 2010, εκθεσιακό κέντρο Κοίλων, ως προς τα θεσμικά και το χωροταξικό:

Ως προς τα θεσμικά:

Πρόταση 1η: Δυνατότητα προτίμησης εκλογέων άλλης εκλογικής περιφέρειας πλέον του ενός

Η Τροποποίηση του άρθρου 27 του προτεινόμενου σχεδίου Νόμου για τον Καλλικράτη ως προς τη δυνατότητα να μπορεί ο ψηφοφόρος να εκφράζει την προτίμηση του τουλάχιστον σε αριθμό ίσο με τις εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου (και εάν δεν είναι αντισυνταγματικό να καταργηθεί ο διαχωρισμός των εκλογικών περιφερειών). Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου ισχύει: "Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.". Το παραπάνω είναι απαραίτητο για να ενδυναμωθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η δημοτική συνείδηση.

Πρόταση 2η: Ο ενέργειες της ΤΕΔΚ στον σχεδιασμό

Με ευθύνη των ΤΕΔΚ, μπορούν ανά σχεδιαζόμενη χωρική ενότητα (νέο Δήμο), με την τελική ανακοίνωση τους, να διοργανωθούν τα αντίστοιχα χωρικά συνέδρια στα οποία θα συμμετέχουν και οι πολίτες και τα στελέχη των ΟΤΑ. Αυτά πρέπει να εμπλακούν, ως γνώστες των προβλημάτων και των προκλήσεων, τόσο στον ανασχεδιασμό του ΟΕΥ του νέου Δήμου και της νέας Περιφέρειας όσο και με τη συνένωση των ΝΠΙΔ των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Την πρόταση αυτή κατέθεσα και στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ [14.01.10]

Πρόταση 3η: Μοριοδότηση ή πρόσληψη προσωπικού

Κλικ για αναλυτικά όπως κατατέθηκε στο προεδρείο...

Ως προς το χωροταξικό:

Είναι γεγονός ότι όπου η πολιτική δεν μπορεί να δώσει λύσεις, είτε λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων είτε λόγω διαφορετικών "συμφερόντων" τοπικών κοινωνιών ή ομάδων, πρέπει να προσεγγίζονται τα ζητήματα με την, κατά το δυνατόν, καλύτερη τεκμηρίωση. Και η τεκμηρίωση έχει και αντικειμενικές παραμέτρους. Έχει δείκτες, στοιχεία και προτεινόμενες λύσεις.
Στο ζήτημα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου "Καλλικράτης" για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η αυτοδιοίκηση της περιφέρειας "κόλλησε" στο ζήτημα της χωροθέτησης των νέων ΟΤΑ. Και "κολλήσαμε" διότι αγνοήσαμε και συνεχίζουμε να αγνοούμε τις υπάρχουσες μελέτες που έγιναν σε "ψυχρό" χρόνο, όταν η διοικητική μεταρρύθμιση είχε παγώσει. Και οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν για λογαριασμό των ΤΕΔΚ της Δυτικής Μακεδονίας, 4 σε αριθμό, μετά από συζήτηση, με όσα επιτάσσει η σύγχρονη μεθοδολογία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το αντίστοιχο τμήμα. Σημειώνω ότι στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ της 14.01.10 είχα διατυπώσει ήδη την πρόταση ως βάση συζήτησης με σκοπό την αξιοποίηση της μελέτης ως "τεχνοκρατικό εργαλείο".
Αυτός είναι και ο λόγος που μετά την εμπλοκή με το ποιοι δήμοι θα δημιουργηθούν και ποιοι όχι, στο πρόσφατο περιπετειώδες συμβούλιο της ΤΕΔΚ Κοζάνης [30.04.10], διατύπωσα την πρόταση να προσφύγουμε σε γενική συνέλευση της ΤΕΔΚ, με εισηγητικό κείμενο τη μελέτη που παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2009, πριν 5 μήνες, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σήμερα είμαστε ήδη στο τέλος. Ίσως και να μην έχουμε πια πολιτικό χρόνο. Και σήμερα δεν πρέπει να "ματώσουμε" για πολλούς λόγους. Και κυρίως διότι η επόμενη ημέρα απαιτεί συνεργασίες και σύνθεση απόψεων. Διότι οι προκλήσεις ήδη είναι τέτοιες που δεν επιτρέπεται οι τοπικές κοινωνίες να είναι διχασμένες.
Να θέσω μία ερώτηση προς όλους εδώ μέσα: Υπήρχε κανείς που δεν ήξερε τη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας; Διαφωνεί κανείς ότι η μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν συνεντεύξεων και συζήτησης με τους αιρετούς των ΟΤΑ;

Είναι σίγουρο δεν μπορούμε να τα "βρούμε" εδώ μέσα αλλά και ούτε θέλουμε να είμαστε αντίθετοι στο δικαίωμα τοποθέτησης των τοπικών κοινωνιών. Οφείλουμε σίγουρα να σεβαστούμε τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που, δυστυχώς οι περισσότερες εξ’ αυτών λήφθηκαν με χαρακτηριστικά αντίδρασης, μετά την ανακοίνωση του χωροταξικού και λιγότερο με χαρακτηριστικά αναπτυξιακά. Εμείς εδώ μέσα δεν πρέπει να φοβηθούμε να αναλάβουμε το ρίσκο. Διότι το ζήτημα που τέθηκε με τον Καλλικράτη ήταν από ορισμένους δήμους: «Πώς θα παραμείνουμε δήμος για να εξυπηρετήσουμε το δημότη μας καλύτερα;» ενώ θα έπρεπε να είναι αντίστροφο: «Με βάση τις αρμοδιότητες που δίνονται ποια πρέπει να είναι η δομή άρα και ποιες οι προτεινόμενες συνενώσεις για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη;».

Προσωπικά δεν έχω καμμιά αντίρρηση εάν, για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ύπαρξης δήμων στον χωροταξικό σχεδιασμό χωρίς την ικανοποίηση των βασικών κριτηρίων, υιοθετούσαμε την άποψη ότι οι Δήμοι που δεν καλύπτουν τα κριτήρια να παραμείνουν και να αξιολογηθούν ως προς τη λειτουργία τους με τις νέες αρμοδιότητες του Καλλικράτη πριν τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή το 2013 το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση των δημοτών τους. Εάν όχι τότε θα συνενωθούν από τις εκλογές του 2014. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε στην ουσία μια συγκριτική αξιολόγηση των «Καλλικράτειων» και των «Καποδιστριακών» Δήμων.

Αλλά από τη στιγμή που καλούμαστε να αποφασίσουμε ως προς το χωροταξικό είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ τις μελέτες που εμείς αποφασίσαμε, αναθέσαμε και παραλάβαμε και να συμφωνήσω με το ισχυρό σενάριο που είναι: τέσσερις δήμοι στο Ν. Κοζάνης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Πρόταση για πρόβλεψη απορρόφησης του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού των συμβούλων υποστήριξης των Δήμων στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου «Καλλικράτης»

Η παρακάτω πρόταση κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ [12.05.10]:

Σήμερα διατίθεται αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό που στελεχώνει τους δήμους είτε με τη μορφή συνεχόμενων συμβάσεων έργου είτε ως σύμβουλοι Δημάρχου και που στην πραγματικότητα αποτελούν το στελεχιακό δυναμικό ή μέρους αυτού των σημερινών Δήμων, ιδιαίτερα των «καποδιστριακών». Η παρουσία τους και την επόμενη μέρα, από 1-1-2011, είναι σημαντική διότι ακριβώς γνωρίζουν τον χώρο σε τεχνοκρατικό επίπεδο με την σημαντική εμπειρία που αποκόμισαν κατά την εργασία τους. Εδώ πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη άμεσης ενσωμάτωσης τους στους νέους Δήμους (με μοριοδότηση σε περίπτωση αδυναμίας λόγω του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου) για να στελεχώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Το μεταβατικό διάστημα της πλήρους λειτουργίας των νέων Δήμων είναι κρίσιμο για την επιτυχία τους εγχειρήματος της διοικητικής μεταρρύθμισης και την υποστήριξη του πολίτη. Η ενσωμάτωση τους στους νέους Δήμους ίσως είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση διότι θα χρειαστεί άμεσα να δίνονται λύσεις σε όλη των επικράτεια των νέων διευρυμένων δήμων, με στελεχιακό δυναμικό το οποίο να γνωρίζει προβλήματα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εντός των ορίων ΟΤΑ που έχουν συνενωθεί. Η ανάγκη αξιοποίησης τους αυτή γίνεται μεγαλύτερη στους υπό «απορρόφηση» ΟΤΑ και μάλιστα χωρίς κόστος εκπαίδευσης που θα απαιτούνταν για χωρίς εμπειρία νέο στελεχιακό δυναμικό. Επισημαίνεται ότι για να δημιουργηθούν ανάλογα στελέχη κατά τον Καποδίστρια (1998) εκπονήθηκε ειδικό πρόγραμμα διάρκειας 14 μηνών από την ΕΕΤΑΑ για την πρόσληψη νέων επιστημόνων στους τότε νέους δήμους.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι τα στελέχη αυτά μπορούν άμεσα να εμπλακούν στο σχεδιασμό των νέων ΟΕΥ των νέων Δήμων διότι γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής τους. Ταυτόχρονα θα μειωθεί η πίεση για μετακινήσεις στελεχιακού δυναμικού και οι προστριβές μεταξύ αιρετών για τη «διεκδίκηση» στελεχών κατά τη φάση της μη εθελούσιας μετακίνησης κατά την εφαρμογή του άρθρου 257 του προτεινόμενου προς ψήφιση νέου νόμου.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαυροματίδης
Διπλ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Ποια πρέπει να είναι η νέα διοικητική δομή στο νέο τοπίο και με ποιες παραμέτρους θα επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα;

Είναι γεγονός ότι όπου η πολιτική δεν μπορεί να δώσει λύσεις, είτε λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων είτε λόγω διαφορετικών "συμφερόντων" τοπικών κοινωνιών ή ομάδων, πρέπει να προσεγγίζονται τα ζητήματα με την, κατά το δυνατόν, καλύτερη τεκμηρίωση. Και η τεκμηρίωση έχει και αντικειμενικές παραμέτρους. Έχει δείκτες, στοιχεία και προτεινόμενες λύσεις.
Στο ζήτημα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου "Καλλικράτης" για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η αυτοδιοίκηση της περιφέρειας "κόλλησε" στο ζήτημα της χωροθέτησης των νέων ΟΤΑ. Και "κολλήσαμε" διότι αγνοήσαμε και συνεχίζουμε να αγνοούμε τις υπάρχουσες μελέτες που έγιναν σε "ψυχρό" χρόνο, όταν η διοικητική μεταρρύθμιση είχε παγώσει. Και οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν για λογαριασμό των ΤΕΔΚ της Δυτικής Μακεδονίας, 4 σε αριθμό, μετά από συζήτηση, με όσα επιτάσσει η σύγχρονη μεθοδολογία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το αντίστοιχο τμήμα. Σημειώνω ότι στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ της 14.01.10 είχα διατυπώσει ήδη την πρόταση ως βάση συζήτησης με σκοπό την αξιοποίηση της μελέτης ως "τεχνοκρατικό εργαλείο".
Αυτός είναι και ο λόγος που μετά την εμπλοκή με το ποιοι δήμοι θα δημιουργηθούν και ποιοι όχι, στο πρόσφατο περιπετειώδες συμβούλιο της ΤΕΔΚ Κοζάνης [30.04.10], διατύπωσα την πρόταση να προσφύγουμε σε γενική συνέλευση της ΤΕΔΚ, με εισηγητικό κείμενο τη μελέτη που παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2009, πριν 5 μήνες, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Διότι έτσι θα απαντηθεί το μόνο και κυρίαρχο ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί: "ποια πρέπει να είναι η νέα διοικητική δομή στο νέο τοπίο και με ποιες παραμέτρους θα επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα;".

Σχετικά κείμενα - αναφορές:
Μελέτη ΤΕΔΚ Κοζάνης για διοικητική μεταρρύθμιση στο Ν. Κοζάνης
Προς μια νέα Διοικητική μεταρρύθμιση: Σκέψεις και επισημάνσεις για την αξιοποίηση του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού
ΚΕΔΚΕ, Αθήνα 19 Μαρτίου 2010: Τοποθέτηση για το ρόλο των ΤΕΔΚ και των Συμβούλων Δήμων ενόψει Καλλικράτη
Επισημάνσεις επί του σχεδίου Καλλικράτης στο ΔΣ της ΤΕΔΚ Κοζάνης [14.01.10]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...