Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Eurostat επιβάλλεται ο αγώνας για τα αυτονόητα…

Η Δυτική Μακεδονία με την πρόσφατη ανακοίνωση της Eurostat [Μάρτιος 2013] έχει κατά κεφαλήν εισόδημα το 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συνεχίζει να την κατατάσσει στις Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με στοιχεία του 2010 (!). Τις συνέπειες της παραπάνω λανθασμένης εκτίμησης του ΑΕΠ στην περιφέρεια μας και της κατάταξης της σε Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου (δηλαδή σε περιφέρεια άνω του 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τις βιώνουμε σε αναπτυξιακό επίπεδο με πρόσφατο παράδειγμα την παρέμβαση «Εκτός η Δυτική Μακεδονία από την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΣΠΑ» όπου η Δυτική Μακεδονία αποκλείστηκε!!! Σε αυτό έρχεται να προστεθεί με επίσημο τρόπο από την Eurostat [Μάιος 2013] ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, 72,5%, στις ηλικίες 15 - 24 ετών.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για μετεγκαταστάσεις Ποντοκώμης - Ακρινής και απαλλοτριώσεις [video]

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης [16.05.2013] για:
Διαδικασία  μετεγκατάστασης Ποντοκώμης [πρόσφατη επίσκεψη με Δήμαρχο Κοζάνης στην Αθήνα 10.5.2013]
Διαδικασίες συνεδριάσεων Ακρινής
Απόσυρση διάταξης απαλλοτριώσεων

κλικ για πλήρη ανάγνωση...