Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Eurostat επιβάλλεται ο αγώνας για τα αυτονόητα…

Η Δυτική Μακεδονία με την πρόσφατη ανακοίνωση της Eurostat [Μάρτιος 2013] έχει κατά κεφαλήν εισόδημα το 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συνεχίζει να την κατατάσσει στις Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με στοιχεία του 2010 (!). Τις συνέπειες της παραπάνω λανθασμένης εκτίμησης του ΑΕΠ στην περιφέρεια μας και της κατάταξης της σε Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου (δηλαδή σε περιφέρεια άνω του 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τις βιώνουμε σε αναπτυξιακό επίπεδο με πρόσφατο παράδειγμα την παρέμβαση «Εκτός η Δυτική Μακεδονία από την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΣΠΑ» όπου η Δυτική Μακεδονία αποκλείστηκε!!! Σε αυτό έρχεται να προστεθεί με επίσημο τρόπο από την Eurostat [Μάιος 2013] ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, 72,5%, στις ηλικίες 15 - 24 ετών.

Αυτή η στρέβλωση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα λόγω της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνουμε και είναι εμφανής στην Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη ανεργία στη χώρα. Διότι σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο επαναξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει το 2016 για τα χρηματοδοτικά προγράμματα όταν θα έχουν «κλειδωθεί» οι μειωμένοι πόροι για την Δυτική Μακεδονία και δεν θα καθίσταται δυνατή η τροποποίηση τους.
Σημειώνεται ότι  σε άρθρο της η ΑΝΚΟ αναφέρει: «για τον καθορισμό του βιοτικού επιπέδου, δηλαδή του κατά κεφαλήν εισοδήματος των περιφερειών, δεν λαμβάνει [η Ευρωπαϊκή Ένωση] πλήρως υπόψη τη μεγάλη ύφεση στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία που συρρίκνωσε το ΑΕΠ. Την περίοδο 2009-2011 το ΑΕΠ υποχώρησε περίπου 14 μονάδες στη χώρα μας, ποσοστό που φέτος θα φτάσει αθροιστικά το 20%. Ωστόσο, η Επιτροπή λαμβάνει για τον καθορισμό του πλούτου κάθε περιφέρειας την τριετία 2008-2010 και όχι το 2011 και το 2012, που στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη υποχώρηση του ΑΕΠ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο λιγότερες φτωχές περιφέρειες έχει στα χαρτιά μια χώρα τόσο λιγότερα χρήματα παίρνει.»
Συμπερασματικά πρέπει να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση και να αναστρέψει αυτήν την στρεβλή κατάσταση. Άμεσα. Σε μια Ελλάδα που επιβλήθηκαν θεσμικού τύπου ανατροπές δεν νοούνται εφησυχασμοί και ερασιτεχνισμοί. Δεν νοούνται λογικές του "δεν προβλέπεται" ... Δεν νοείται με όρους παρελθόντος να σχεδιάζουμε το μέλλον... Τα αποτελέσματα δεν είναι απλά αντιληπτά, είναι ήδη βιωματικά...