Ο συνδυασμός του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό του Περιφερειακού Τμήματος

Παραθέτουμε ως ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας τους υποψήφιους του συνδυασμού μας στη Δυτικής Μακεδονία, διότι θεωρούμε σκόπιμο όλοι οι συνάδελφοι να είναι ενήμεροι για την Δυναμική Ομάδα που απαρτίζει το συνδυασμό μας, τόσο για την Αντιπροσωπεία όσο και για το Πειθαρχικό του Περιφερειακού μας Τμήματος.
Ταυτόχρονα ενημερώνουμε ότι κανένας εκ των συναδέλφων του συνδυασμού μας δεν είναι υποψήφιος σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο του Κεντρικού ΤΕΕ. Διότι πιστεύουμε ότι οφείλουμε ως το πλέον δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας στη γνώση, να παλέψουμε γι’ αυτά που μας αξίζουν εκλέγοντας τους εκπροσώπους που μπορούν να σταθούν αδέσμευτα και προσηλωμένα στους σκοπούς του Περιφερειακού μας Τμήματος, με συνέπεια, ήθος, εντιμότητα, καθαρότητα, σεβασμό προς τον συνάδελφο και κυρίως να συνεργαστούν για το καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος όλων μας.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Παρέμβαση του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονιας για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ"

Με την νέα μορφή του το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον (ΕΚΟ) υλοποιήθηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2018. Πλήθος προβλημάτων παρουσιάστηκαν και οι μηχανικοί που ασχολήθηκαν με την υποβολή των αιτήσεων, δεν μπόρεσαν να επιτελέσουν ορθά το έργο που τους ανατέθηκε. Έγιναν δέκτες παραπόνων και θεωρήθηκαν οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το ότι δεν εξασφάλισαν τη συμμετοχή των πελατών τους στο πρόγραμμα. Ένας από τους λόγους που προκλήθηκαν αυτά τα προβλήματα ήταν το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας με το οποίο κατατάσσονταν οι αιτήσεις. Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας είχε παρέμβει[1] έγκαιρα και έγκυρα κατά την προηγούμενη φάση το 2018 για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την πλατφόρμα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...