Τοποθέτηση στο ενεργειακό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κοζάνη 3-4 Σεπ 09

Κυρίες και κύριοι, παραθέτω ανά θεματικό πεδίο την παρέμβαση μου:

1. Παράσταση ΚΕΔΚΕ για αγώνες κατοίκων

Πριν μπω στην πρόταση μου θα πω το εξής: Πρέπει η ΚΕΔΚΕ να παρίσταται νομικά, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, εναντίον των διώξεων αγώνων κατοίκων τοπικών διαμερισμάτων για περιβαλλοντικά θέματα (κάτοικοι Αγ. Δημητρίου, Ρυακίου). Εδώ είχαμε πρόσφατα τις διώξεις της ΔΕΗ εναντίον κατοίκων τοπικών διαμερισμάτων που διαμαρτυρήθηκαν για περιβαλλοντικά ζητήματα. Παρακαλώ να ενσωματωθεί στα συμπεράσματα του Συνεδρίου και το προτείνω προς ψήφισμα στο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ.

2. Έργα επίδειξης από την ΚΕΔΚΕ οι υπό μετεγκατάσταση οικισμοί
«Στο τακτικό μας συνέδριο της ΚΕΔΚΕ κατέθεσα μια πρόταση για το περιβάλλον και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα. Είχα αναφέρει «Επειδή η ενέργεια είναι στην κορυφή πια των θεμάτων αντιμετώπισης μιας κοινωνίας γνωρίζετε τι συμβαίνει στην ενεργειακή λεκάνη Κοζάνης – Φλώρινας; Γνωρίζεται τι πρόβλημα υπάρχει με τη ρύπανση;» Μάλλον διαπιστώσατε τι συμβαίνει πραγματικά με τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος στην Κοζάνη. Είχα προτείνει στο Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Προστατευόμενες Περιοχές» να προβλεφθούν ονομαστικά και οι ενεργειακές περιοχές της Αρκαδίας της Κοζάνης και της Φλώρινας κατά αντίστροφη αναλογία διότι και αυτές πρέπει είναι «προστατευόμενες» περιοχές μάλιστα με τις ίδιες δράσεις που προβλέπονταν στην εισήγηση σας (ενημέρωση- ευαισθητοποίηση, παρακολούθηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση, πρόληψη, προφύλαξη, προώθηση της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης).»
Επειδή η ΚΕΔΚΕ έχει αποδείξει ότι παρεμβαίνει εκτάκτως όταν απαιτείται πρότεινα τα παρακάτω, με γραπτή τοποθέτησή μου, και επανακαταθέτω και σήμερα και παρακαλώ να εξεταστεί. Δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στην αυτοδιοίκηση διότι υπάρχει η δυνατότητα η ΚΕΔΚΕ να εφαρμόσει τις πολιτικές της στα θέματα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή της στον προγραμματισμό της μετεγκατάστασης οικισμών της Κοζάνης ως εθνικό έργο επίδειξης (demonstration project) της ελληνικής αυτοδιοίκησης για το μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να συμμετέχετε και να δημιουργηθεί με τη συμβολή της ΚΕΔΚΕ ένα έργο καλής πρακτικής με τους δύο οικισμούς. Διότι για όσους δεν γνωρίζουν, όσοι ήταν χθες εδώ παρόντες το είδαν με τα ερωτήματα που τέθηκαν στον Πρόεδρο της ΔΕΗ, έχουμε την αναγκαστική κατασκευή νέων οικισμών από το μηδέν διότι έχουμε τη δυνατότητα του σχεδιασμού και όχι του ανασχεδιασμού.
Θα μπορούσαμε λοιπόν, συνδέοντας το και με το στόχο του συνεδρίου, σύμφωνα και με την βασική εισήγηση της ΚΕΔΚΕ, δια του κ. Κοτρωνιά, αυτός ο οικισμός να έχει τις βέλτιστες πρακτικές για
- την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων
- την εξοικονόμηση της ενέργειας
- την κατάκτηση ενεργειακής συνείδησης
- την προστασία του περιβάλλοντος
Άρα οι παραπάνω οικισμοί, στο υπό δημιουργία ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και ως έργα επίδειξης της εφαρμοσμένης ενεργειακής πολιτικής των ΟΤΑ. Εκεί, ενισχυτικά στην εισήγηση του κ. Κοτρωνιά, θα δίναμε με πρότυπο τρόπο, σε μια περιοχή που είναι στην καρδιά της περιοχής με τα πιο έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ελλάδα, το μοντέλο που η ΚΕΔΚΕ οραματίζεται να επιδείξει ως πρότυπο οικισμό.

3. ΚΕΔΚΕ για πράσινη οικονομία

Θα μπορούσε επίσης η ΚΕΔΚΕ να δημιουργήσει το δικό της κέντρο για την πράσινη οικονομία. Θέλετε ένα καλό παράδειγμα; Το Lahti centre of expertise στην Φινλανδία. Μνημονεύεται ως καλό παράδειγμα καινοτομίας στην πράσινη οικονομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με 1,5 εκατομμύρια ευρώ από το αντίστοιχο ΚΠΣ επένδυσαν στην καινοτομία και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών με τη συγκέντρωση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και περιφερειακών αρχών. Τα αποτελέσματα μιλούν μόνα τους: δημιουργήθηκαν 170 νέες θέσεις απασχόλησης, συστάθηκαν 20 νέες επιχειρήσεις καθαρής τεχνολογίας στην περιφέρεια Lahti και το πρόγραμμα προσήλκυσε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε συνολικές επενδύσεις.
Ας τολμήσουμε ένα βήμα παραπάνω ας δείξουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να προχωρήσει και σε υποδομές ακόμα και ας χρειάζεται από μέρους της ΚΕΔΚΕ, αν δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, μια ομάδα γι’ αυτά τα ειδικά θέματα.

Κοζάνη 4-9-09
Μαυροματίδης Δημήτρης
Μέλος ΔΣ ΤΕΔΚ Κοζάνης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...