Η παρουσίαση του τρόπου αποκατάστασης εδαφών εξαντλημένων ορυχείων άνθρακα στη Γερμανία [video]

Το video της εταιρείας LMBV που έχει ως στόχο την ταχεία και οικονομική αποκατάσταση των εξαντλημένων ορυχείων άνθρακα στην πρώην Ανατολική Γερμανία με στόχο την μετέπειτα χρήση των παραπάνω εκτάσεων για εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές, τουριστικές, αναπτυξιακές χρήσεις. Παρουσιάστηκε στην ημερίδα "Μεταλιγνιτική περίοδος – Η Πρόκληση για τη Δυτική Μακεδονία" που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2016 στο Κοβεντάρειο και είναι με υπότιτλους

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση στην Ημερίδα του Δήμου Κοζάνης “Μεταλιγνιτική περίοδος – Η Πρόκληση για τη Δυτική Μακεδονία"

Η τοποθέτηση που έγινε στο πλαίσιο της ημερίδας “Μεταλιγνιτική περίοδος – Η Πρόκληση για τη Δ. Μακεδονία”:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...