Η παρουσίαση του τρόπου αποκατάστασης εδαφών εξαντλημένων ορυχείων άνθρακα στη Γερμανία [video]

Το video της εταιρείας LMBV που έχει ως στόχο την ταχεία και οικονομική αποκατάσταση των εξαντλημένων ορυχείων άνθρακα στην πρώην Ανατολική Γερμανία με στόχο την μετέπειτα χρήση των παραπάνω εκτάσεων για εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές, τουριστικές, αναπτυξιακές χρήσεις. Παρουσιάστηκε στην ημερίδα "Μεταλιγνιτική περίοδος – Η Πρόκληση για τη Δυτική Μακεδονία" που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2016 στο Κοβεντάρειο και είναι με υπότιτλους
[αν δεν φαίνονται υπότιτλοι ενεργοποιήστε τους από τις ρυθμίσεις στο youtube του video]:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου