Επιστολή ΔΕΗ για μετεγκαταστάσεις οικισμών - Ερωτήματα...

Ο κ. Αθανασόπουλος έστειλε επιστολή [κλικ για αναλυτικά] εδώ αναφορικά με τη μετεγκατάσταση Μαυροπηγής Ποντοκώμης. Επι της επιστολής αυτής έχει ήδη σταλεί έγγραφο από μέρους μας στο Δήμο που θέτει κάποια θέματα ιδιαίτερα με το θέμα της ιδιοκτησίας των εκτάσεων [κλικ για αναλυτικά].

κλικ για πλήρη ανάγνωση...