Τοποθέτηση - πρόταση στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για την Απασχόληση

Κυρίες και κύριοι,Τα περί μερικής απασχόλησης και Stage δεν χρειάζεται να τονίζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση διότι, ας το ομολογήσουμε, είναι ντροπή για όλους μας. Η ευελιξία που χρειάστηκε ο ιδιωτικός τομέας για να είναι ανταγωνιστικός ας μην «ποτίσει» την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στο κείμενο εργασίας σας αναφέρεται ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διακυβέρνηση και στην αξιοποίηση του κοινωνικού ταμείου.
Εγώ θα θέσω ένα ζήτημα το οποίο θίχτηκε ακροθιγώς στο κείμενο σας προς προβληματισμό:
Τα εργαλεία για την υλοποίηση πραγματικών συμφώνων απασχόλησης και τοπικών πρωτοβουλιών των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών απέχουν πολύ από αυτά που έχουμε εμείς σήμερα (ΟΑΕΔ). Δηλαδή πρακτικά δεν έχουμε εργαλεία σε θεσμικό επίπεδο ως αυτοδιοίκηση. Ο ΟΑΕΔ έχει μπλέξει σε μία γραφειοκρατικού τύπου διαδικασία παρόλο που τα στελέχη του καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να βοηθήσουν την απασχόληση.
Σήμερα οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εάν δεν απέτυχαν, επί της ουσίας τουλάχιστον δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αλλαγή νοοτροπίας, θεσμικό πλαίσιο που αυτοαναιρείται (ξεχωριστές επιδοτήσεις μέσα από τις ΤΠΑ και αυξημένες ανταγωνιστικές από τον ίδιο των ΟΑΕΔ!), κλπ
Θα καταθέσω μία πρόταση αναφορικά με τους άξονες που προδιαγράφονται για την ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης που είναι η δημιουργία πραγματικού παρατηρητηρίου απασχόλησης. Δεν μιλάμε για μία απλή σύζευξη ανέργων και επιχειρήσεων αλλά για δυναμικό εργαλείο, web based, με δυνατότητες ανεύρεσης στοιχείων που να είναι ένα προγραμματικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση.
Προτείνω τη δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας σε επίπεδο ΚΕΔΚΕ όπου οι ΤΕΔΚ θα συνεισφέρουν και θα διαχειρίζονται τα ζητήματα που αναλογούν τα γεωγραφικά όρια του νομού τους και στα οποία είναι πολιτικά υπεύθυνες. Θα έχουν αυτόνομη δυνατότητα παρέμβασης μέσω μίας διαρκούς ομάδας εργασίας σε επίπεδο Νομού. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στις ΤΕΔΚ να συλλέγουν και να τροφοδοτούν με στοιχεία το σύστημα. Ταυτόχρονα η ΚΕΔΚΕ θα το τροφοδοτεί με τα αποτελέσματα αναλύσεων και μελετών σε επίπεδο χώρας.
Σε αυτό το σύστημα τα δημοτικά και κοινοτικά γραφεία ενημέρωσης για την απασχόληση, άρθρο 75 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση κατά παρόμοιο τρόπο με τα ΚΕΠ.
Δηλαδή στην ουσία θα χτίσουμε ένα σύστημα δυναμικό, το οποίο δεν θα είναι στατικό, θα τροφοδοτείται με στοιχεία και θα έχει διττό ρόλο: αφενός μεν την δυνατότητα σύζευξης εργοδοτών και ανέργων - υποαπασχολουμένων και αφετέρου ένα αξιόπιστο εργαλείο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Άρα θα διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ.
Σημειώνω ότι ο ομιλών είχε την τύχη να είναι συντονιστής Τοπικής Πρωτοβουλίας στο Ν. Κοζάνης όπου η ΤΕΔΚ Κοζάνης ήδη σε συνεργασία με τη Ν.Α. Κοζάνης και άλλους φορείς προχωρεί δυναμικά στη δημιουργία της παραπάνω δομής για το νομό Κοζάνης. Στη διάθεση σας για περαιτέρω ανάλυση εάν κρίνετε χρήσιμο. Είμαστε πια στη χρονική φάση όπου τεχνολογία και προγραμματισμός μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε σύγχρονα πρακτικά ζητήματα – προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας.
Μαυροματίδης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για τον Καποδίστρια 2

Κυρίες και κύριοι,

Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την εισήγηση που μας δώσατε ως ΚΕΔΚΕ και στην οποία εξειδικεύετε τις προτάσεις σας για τη διοικητική μεταρρύθμιση.
Για να μην επαναλαμβάνομαι σημειώνω ότι στο κείμενο σας η επιδιωκόμενη αναφερόμενη «σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας των ΟΤΑ ανά ανθρωπογεωγραφική ενότητα» είναι κατουσίαν η εθελούσια συνένωση η οποία επιζητάται από όλους την τελευταία εικοσαετία. Το ερώτημα που γεννάται είναι «τα θεσμικά κριτήρια πότε θα δοθούν για τις εθελούσιες συνενώσεις;»
Σε ένα σημείο του κειμένου σας αναφέρεται ότι το 2014 θα υποδειχθεί η αναγκαστική συνένωση για τους ΟΤΑ οι οποίοι σε προγενέστερο χρόνο δεν θα συμφωνήσουν.

Λοιπόν κύριοι συμφωνώ με όσα λέτε αλλά βάζω ένα «αλλά». Ο ομιλών είναι δημοτικός σύμβουλος μικρού καποδιστριακού δήμου με τη μικρή εμπειρία ενός καποδιστριακού μηχανικού που συμμετείχε σε ορισμένα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ ως παρατηρητής.
Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει γιατί είναι τόσο αυτονόητος ο «Καποδίστριας 2» και μάλιστα κάποιοι να ισχυρίζονται ότι είναι ώριμες οι κοινωνίες να τον αποδεχθούν; Οι κοινωνίες είναι ενήμερες, όχι ώριμες…
Η απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κανείς στο παραπάνω ερώτημα είναι: για την ενδυνάμωση των ΟΤΑ με την ύπαρξη αξιόπιστου μηχανισμού υποστήριξης των Δήμων. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από τη διαδημοτική στήριξη των ΟΤΑ στα επί μέρους θέματα που αναφέρονται στο κείμενο εργασίας; Τους μηχανισμούς τους έχουμε. Τη γνώση για το πώς την έχουμε και τουλάχιστον κάποιοι μπορούν να ανατρέξουν και σε προηγούμενα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ. Θα μπορούσα απλοϊκά να πω ότι όπως προβλέφθηκαν, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ, η δυνατότητα συγκρότησης μηχανισμών υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να προβλεφθούν και οι όποιες δομές οριζόντιας στήριξης των ΟΤΑ. Για τα παραπάνω εάν θέλετε είμαι στη διάθεση σας όποτε απαιτηθεί. Γνώμονας πάντα θα πρέπει να είναι η ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η χρησιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων δομών στήριξης.

Κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα σύστημα σχεδιασμού που θα καταλήγει σε εφαρμόσιμο επιχειρησιακό πρόγραμμα στο οποίο δεν θα συμμετέχουν οι υφιστάμενοι ΟΤΑ και οι ΤΕΔΚ. Οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες. Άλλα τα χαρακτηριστικά των Δήμων με αυτάρκεια και άλλα των προβληματικών. Άλλα των επαρκώς στελεχωμένων με μία κουλτούρα εύρυθμης λειτουργίας και άλλα αυτών που από την πρώτη στιγμή λειτουργίας τους είναι με προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι πρακτικά ήδη έχουμε τη δημιουργία δημοτικής συνείδησης και κουλτούρας μετά από 10 περίπου χρόνια και τώρα πρέπει να τολμήσουμε να πειραματιστούμε για τη δημιουργία νέας δημοτικής συνείδησης ιδιαίτερα των κατοίκων των μικρών ΟΤΑ χωρίς μεγάλα αστικά κέντρα.
Ας μην ξεχνάμε ότι τον πολίτη, δημότη, κάτοικο αυτής της χώρας δεν τον ενδιαφέρει εάν μία δράση ή ένα έργο γίνει από το Δήμο, τη Νομαρχία, την Περιφέρεια ή το κράτος.
Τον ενδιαφέρει απλά να γίνει με το σωστό τρόπο, στο σωστό χρόνο, με τη μέγιστη ωφέλεια.
Ο κοινός στόχος όλων μας είναι μία σύγχρονη διοικητική δομή η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην αυτοδιοίκηση α’ βαθμού. Διαφορετικά θα μπούμε σε περιπέτειες πειραματισμών που θα έχουν ως απώλεια πόρους του ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πάνω από 200 ΣΧΟΟΑΠ, έχουμε σχεδιασμό ΕΣΠΑ με 5 διοικητικές περιφέρειες και ζητήματα που έχουν σχέση με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ζητήσαμε, όσοι λέμε να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό ο «Καποδίστριας 2», να σταματήσουν άμεσα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα περισσότερα από το Θησέα, λόγω της επερχόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης για να μην έχουμε σπατάλη πόρων;
Σχεδιάζουμε με δεδομένα Καποδίστρια α’, μιλάμε για Καποδίστρια β’ και στην ουσία αυξάνουμε άγαρμπα την αβεβαιότητα του συστήματος ιδιαίτερα στους μικρούς, θα μου επιτρέψετε να πω, «υπό απορρόφηση», ΟΤΑ.
Άρα ορθή η 1η προϋπόθεση που τίθεται από την ΚΕΔΚΕ ότι καμιά αποσπασματική μεταρρύθμιση που δεν είναι ενταγμένη σε Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Άρα να εμμένουμε ότι καμιά διαφοροποίηση δεν πρέπει να τολμηθεί εάν αυτή δεν γίνει συνολικά και συγκροτημένα με αναμόρφωση ουσιαστικά του 2ου βαθμού και της αιρετής περιφερειακής διοίκησης. Ας τολμήσουμε να πούμε ως αυτοδιοίκηση και να δείξουμε το ειδικό πολιτικό μας βάρος λέγοντας στην πολιτεία: «σύμφωνοι αλλά ας ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από το 2ο βαθμό και την περιφερειακή αναδιάρθωση της χώρας μας και μετά η Τοπική Αυτοδιοίκηση παράλληλα θα ακολουθήσει».

Η λογική του κόστους οφέλους με κοινωνικές παραμέτρους πρέπει πραγματικά να υπολογισθεί όπως και ο σχεδιασμός για τα νερά που πρέπει να βασίζεται στις ορισμένες από το θεσμικό πλαίσιο (Ν.3199/03) και που συζητείται σε διπλανή αίθουσα για το Περιβάλλον με τις Λεκάνες Απορροής Ποταμού. Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και αυτοί που μπορούν να συνεισφέρουν κυρίως, για να μην τονίσω μόνο, είναι οι έχοντες την εμπειρία στα τοπικά δρώμενα της κάθε περιοχής, και γνωρίζουν καλά οι ΤΕΔΚ.

Συνεπώς προτείνω: συγκεκριμένο πρόγραμμα με ομάδα εργασίας από κάθε ΤΕΔΚ σε συνεργασία με τεχνοκράτες από την ΚΕΔΚΕ, το οποίο σε ορισμένο χρονικό διάστημα θα καταθέσει τις προτάσεις του στα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων σε επίπεδο Νομού (γενική συνέλευση ΤΕΔΚ).
Οι αναγκαστικές συνενώσεις θα ήταν απαραίτητες εάν δεν είχαμε την εμπειρία του Καποδίστρια α’ στην πράξη. Άρα να σταματήσουμε να μιλάμε τουλάχιστον άμεσα για υποχρεωτικές συνενώσεις. Δεν μας τιμά. Ζητούμε το μαστίγιο ή τον «μεγάλο» που πρέπει να μας νουθετήσει;
Ας μην αγωνιούν κάποιοι. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση που αναζητούμε εναγωνίως μεταρρυθμίσεις, εμείς είμαστε αυτοδιοίκηση που χρειαζόμαστε ουσία και αυτή μόνο μέσα από διάλογο μπορεί να προέλθει με συμμετοχή όλων όσων αφορά ο «Καποδίστριας 2» και που είναι οι κάτοικοι των ΟΤΑ μας. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια, είμαστε σίγουροι ότι από πλευράς προσόντων και μηχανισμών μπορούν όλες οι Δημοτικές Αρχές μας να εξασκήσουν project management σε δήμους με πολλά δημοτικά διαμερίσματα; Πολύ φοβάμαι πως όχι…

Κυρίες και κύριοι,

για να προχωρήσουμε στον Καποδίστρια 2 θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τοπικά δημοψηφίσματα, τα οποία προφανώς οι ίδιοι οι ΟΤΑ θα προκαλέσουν, ώστε να υπάρχει ουσιαστική νομιμοποίηση. Τέλος σημειώνω ότι καμιά ομάδα εργασίας με στόχο τον κάθετο σχεδιασμό δεν πρέπει να γίνει εάν δεν είναι οι ΤΕΔΚ υπεύθυνες. Ο ρόλος της ΚΕΔΚΕ σε αυτή τη φάση να περιοριστεί στο ρόλο ενός helpdesk για τις ΤΕΔΚ και τους ΟΤΑ και να φροντίσει για τη χρηματοδότηση των ΤΕΔΚ. Έχουμε πολύ δουλειά εάν θέλουμε να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας και να καταστήσουμε την αυτοδιοίκηση πυλώνα ευημερίας των πολιτών μας. Και σε αυτό το εγχείρημα δεν υπάρχουν μονόδρομοι…
Μαυροματίδης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση στο συνέδριο της ένωσης ΤΕΔΚ 1-11-07 για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 4η Προγραμματική Περίοδο

Κυρίες και κύριοι,

τον Μάϊο του 2007 κατατέθηκε από μέρους μας, πρόταση για την πιστοποίηση όλων των ΟΤΑ α’ βαθμού με οριζόντιο τρόπο, θέμα που συζητήθηκε στην ΤΕΔΚ Κοζάνης τον Ιούλιο του 2007 όπου υπήρξε και η σχετική ομόφωνη απόφαση. Θυμίζω σε όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα της ΤΕΔΚ ότι στην εισήγηση μας ζητήθηκε πέραν της πιστοποίησης και η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης από την ΤΕΔΚ και την ΑΝΚΟ προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού για την ωρίμανση ως προς τις διαδικασίες των προς ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ (4ο ΚΠΣ) με ενδεικτική χρηματοδότηση 500.000€ από το διαδημοτικό Θησέα. Τότε θεωρήθηκε από κάποιους υπερβολικό, ωστόσο το ποσό ψηφίστηκε. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες με θέμα τη «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» προσπαθεί να αντιμετωπίσει, κατά την άποψή μου όχι με ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο τρόπο αυτό το έλλειμμα σχεδιασμού και προγραμματισμού, για το οποίο εμείς ήδη ως ΤΕΔΚ κινηθήκαμε έγκαιρα.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι τον Οκτώβριο του 2000, συμμετείχα σε ομάδα έργου με στελέχη της ΤΕΔΚ και της ΑΝΚΟ όπου και καταθέσαμε επεξεργασμένη πρόταση για τη διαδημοτική συνεργασία με τη δημιουργία Συνδέσμου Τεχνικής Στήριξης (Σ.ΤΕ.Σ.). Στην πρόταση εκείνη προτείναμε την ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης ως φορέα πολιτικού σχεδιασμού και την ΑΝΚΟ Α.Ε. ως επιχειρησιακό μηχανισμό εφαρμογής και υλοποίησης. Στόχος τότε ήταν η δημιουργία του τεχνοκρατικού υποβάθρου που θα υπερβαίνει τις αδυναμίες και ελλείψεις της ΤΥΔΚ (που πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης αλλά της Περιφερειακής Διοίκησης) ώστε οι ΟΤΑ να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες απαιτήσεις που διαμορφωνόταν με το 3ο ΚΠΣ.
Τα παραπάνω τα αναφέρω διότι όλοι μας λίγο πολύ είτε γνωρίζουμε είτε οφείλουμε να γνωρίζουμε την ουσία που είναι η ισότιμη προγραμματική και επιχειρησιακή συμμετοχή των ΟΤΑ της περιφέρειας μας στο ΕΣΠΑ. Οφείλουμε, λοιπόν, με τις πολιτικές μας αποφάσεις να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις προς όφελος της αυτοδιοίκησης.
Εκτίμησή μου είναι ότι με το νέο νομοσχέδιο, παρόλο που είναι πολύπλοκο, δημιουργούνται νέα εργαλεία όπως η δημιουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας (ΑΟΠ), της ΔΗΜΟΣ ΑΕ, η δυνατότητα εκχώρησης σε άλλον φορέα της υλοποίησης έργου, μεταξύ αυτών και αναπτυξιακών εταιρειών καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας από τις ΤΕΔΚ ομάδων υποστήριξης των ΟΤΑ α’ βαθμού.
Καταθέτω λοιπόν τις παρακάτω προτάσεις για να πάρουμε από κοινού αποφάσεις:
  • Δημιουργία από τις ΤΕΔΚ των ομάδων εργασίας για το ΕΣΠΑ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσω των αναπτυξιακών μας εταιρειών όπου θα συμμετέχουν εκτός από στελέχη της ΤΕΔΚ και το απαραίτητο προσωπικό με διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη η ομάδα εργασίας για την πιστοποίηση των ΟΤΑ α’ βαθμού ενεργοποιείται στο Ν. Κοζάνης. Προτείνω να διευρυνθεί η ομάδα εργασίας για την υποστήριξη των ΟΤΑ α’ βαθμού όπως γίνεται με την πρόβλεψη που υπάρχει για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στο άρθρο 27 του προτεινόμενου προς ψήφιση νομοσχεδίου.
  • Τον ορισμό μίας ομάδας συντονισμού των ομάδων των ΤΕΔΚ με ένα στέλεχος από κάθε ομάδα σε επίπεδο νομού, εάν θέλουμε η Ένωση ΤΕΔΚ της Περιφέρειας μας να έχει ουσιαστικό προγραμματικό λόγο και να διαγιγνώσκει άμεσα τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια μας.
  • Να υπάρξει ψήφισμα της ένωσης ΤΕΔΚ που να σταλεί στο ΥΠΟΙΟ, στα κόμματα και στους βουλευτές της περιφέρειάς μας ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων της ΤΕΔΚ από την Τεχνική Στήριξη του ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα και όχι να καλύπτεται μόνο από ιδίους πόρους των ΟΤΑ όπως προβλέπει το τρέχον νομοσχέδιο (που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή).
  • Επειδή το ΕΣΠΑ χρονικά συμπίπτει με το διάλογο για το νέο «Καποδίστρια β’» θα θέλαμε να μάθουμε το οριστικό σχέδιο νόμου και τις προθέσεις της πολιτείας το αργότερο στο ερχόμενο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη διαφορετικά οφείλουμε ως ΟΤΑ να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό με την υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση, διότι στο ΕΣΠΑ έχουμε καθυστέρηση κατά ένα έτος (η υλοποίησή του άρχισε το 2007) και υπάρχει ορατός κίνδυνος να χάσουμε πόρους. Το ενδεχόμενο αυτό επιτείνεται και από την εμπροσθοβαρή κατανομή των πιστώσεων του 4ου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας κυρίως στα πρώτα χρόνια υλοποίησής του. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν οι απαραίτητες συναινέσεις για τον «Καποδίστρια β’» ιδιαίτερα από τους ΟΤΑ που έχουν προγραμματίσει έργα με βάση τα σημερινά διοικητικά τους όρια. Αναφέρω ενδεικτικά έργα ΣΔΙΤ, βιολογικούς καθαρισμούς, κ.ά.

Κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να τρέξουμε. Να δούμε την ουσία. Να αφήσουμε προσωπικές στρατηγικές ή στρατηγικές που αφορούν στενά και μόνο τα συμφέροντα του οίκου μας. Το 3ο ΚΠΣ μας έμαθε πολλά κυρίως στην ανάπτυξη συνεργασιών. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο στοίχημα που είναι η αναβαθμισμένη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι του τόπου μας.


Μαυροματίδης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

κλικ για πλήρη ανάγνωση...