ΑπάντησηΥΠΕΣΔΔΑ για ερώτηση στη Βουλή περί Δημ. Υψηλάντη

Η απάντηση του ΥΠΕΣΔΔΑ στην ερώτηση στη Βουλή με θέμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης απόφασης και τήρησης της νομιμότητας για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη Κοζάνης


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ – Επισημάνσεις για την αιολική ενέργεια στην περιοχή μας

Δημοσιεύθηκε η έγκριση του «Eιδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» [ΦΕΚ Τεύχος Β 2464/03-12-2008]1*. Πρόκειται αναμφίβολα σε επίπεδο νομοθετήματος για θετική εξέλιξη επί της αρχής το οποίο περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία για την εγκατάσταση και χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Σύμφωνα με αυτό η ηπειρωτική χώρα διακρίνεται σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και σε Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ) ως εξής:
α. Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) : Είναι οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, που απεικονίζονται στο διπλανό διάγραμμα, οι οποίες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών , ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται από απόψεως επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Στις περιοχές αυτές, εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα).
β. Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ). Είναι ομάδες ή επιμέρους περιοχές πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας καθώς και μεμονωμένες θέσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε ΠΑΠ αλλά διαθέτουν ικανοποιητικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, και προσφέρονται για το λόγο αυτό για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων.
Είναι προφανές ότι η μη ένταξή μας ως Περιφέρεια σε περιοχές ΠΑΠ οφείλεται κατά κύριο λόγο στο χαμηλό αιολικό δυναμικό της περιοχής μας. Το τελευταίο διαπιστώνεται με μια πρώτη ματιά στον παραπάνω χάρτη όπου καταγράφεται το αιολικό δυναμικό σύμφωνα πάντα με τις μελέτες του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και που συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω ΚΥΑ. Η Περιφέρεια μας δεν είναι από τις ιδιαίτερα προνομιούχες στη μέση ετήσια ένταση του ανέμου (βλέπε χάρτη προσαρμοσμένο για τη Δυτική Μακεδονία)2*.
Η λογική των αξιόλογων σε μέγεθος αιολικών πάρκων στην περιοχή μας δεν μπορεί πρακτικά να τελεσφορήσει. Διότι στην παραπάνω ΚΥΑ προβλέπονται διαφορετικές μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ΟΤΑ (μεγαλύτερες για περιοχές ΠΑΠ σε σχέση με τις περιοχές ΠΑΚ).. Η αιολική ενέργεια δεν είναι το ισχυρό μας σημείο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Μέχρι σήμερα3* υπήρξαν θετικές γνωμοδοτήσεις σε αιτήσεις ιδιωτών από τη ΡΑΕ για αιολική ενέργεια για 567,45 ΜW στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (το σύνολο σχεδόν αφορά τους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας και αποτυπώνονται στον πίνακα).


Προφανώς δεν είναι σίγουρο ότι οι παραπάνω θετικές γνωμοδοτήσεις σε ιδιώτες θα μετεξελιχθούν και σε επενδύσεις, στην κατασκευή δηλαδή των αιολικών πάρκων.
Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε, πολίτες και φορείς τις δυνατότητες που έχουμε στις ΑΠΕ σε συνάρτηση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, διότι το επόμενο στοίχημα και δέσμευση ανεξάρτητα από τη χρήση ορυκτών καυσίμων (λιγνίτη) είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ ως ποσοστό στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας. Και είναι ακόμη πιο σημαντικό να δούμε που μπορούμε ως περιοχή να επενδύσουμε...


Δημήτρης Μαυροματίδης
www.mavromatidis.gr

1* Η ΚΥΑ και τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται στο energeiakozani.blogspot.com
2*Παρουσίαση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Τουρλιδάκη, 16.04.2008, με τίτλο "Δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Δυτ. Μακεδονία"
3* Στοιχεία ΡΑΕ 12.01.2009

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύεται στο e-pili.gr (τεύχος Μαϊου)

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Άνοιξε ο διάλογος για το μέλλον της συνοχής στην Ευρώπη

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση για την πολιτική συνοχής, δηλαδή με πολύ απλά λόγια η πολιτική με την οποία δημιουργήθηκαν τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Εμείς ως χώρα δυστυχώς δεν έχουμε κινήσει τέτοιο διάλογο και τις πιθανές προσαρμογές ανάλογα με τα σενάρια που θα υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι αυτό προϋποθέτει στρατηγική σε ορίζοντα άνω του ενός έτους που ως χώρα ουσιαστικά δεν κάνουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να προδικάσουμε το τι θα συμβεί με βεβαιότητα τα επόμενα χρόνια αλλά καλά θα κάναμε να προσαρμοζόμασταν με ένα σχέδιο ουσιαστικού διαλόγου που να υιοθετηθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο. Αναλυτικά το κείμενο που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2009:
Η επίτροπος Danuta Hübner και ο Fabrizio Barca υποβάλλουν μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Η κα Danuta Hübner, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, και ο κος Fabrizio Barca, γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, παρουσιάζουν σήμερα τα συμπεράσματα της έκθεσης Barca με τίτλο «πρόγραμμα μεταρρύθμισης για την πολιτική συνοχής». Η έκθεση, που ζητήθηκε από την επίτροπο, περιγράφει τη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και περιέχει συστάσεις για μια βαθιά μεταρρύθμιση η οποία στηρίζεται σε δέκα «πυλώνες». Οι προτάσεις του δόκτορα Barca εκπονήθηκαν σε πλήρη ανεξαρτησία από την Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από ακαδημαϊκούς και αξιωματούχους των κρατών μελών έπειτα από μια σειρά συνεδριάσεων στη διάρκεια του 2008. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός διεξοδικού προβληματισμού για τη μελλοντική πολιτική –μετά το 2013 - ο οποίος ξεκίνησε το 2007 με την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή.
Η επίτροπος κα Hübner δήλωσε: «Η έκθεση Barca επιβεβαιώνει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό πυλώνα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αναγνωρίζει ότι όλες οι περιφέρειες θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους για οικονομική ανάπτυξη και ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να επωφελούνται από την πολιτική αυτή, όπου κι αν ζουν. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εισαχθεί τα τελευταία χρόνια είναι οι σωστές. Ανοίγει επίσης νέους, τολμηρούς δρόμους που διευρύνουν το οπτικό μας πεδίο για την ανανέωση της πολιτικής.»

Ο κος Fabrizio Barca τόνισε: «Η ανασκόπηση της πράξης και της θεωρίας, στην οποία προβαίνει η έκθεση, δείχνει ότι η Ένωση χρειάζεται μια πολιτική οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες πολύ διαφορετικών τόπων. Η πολιτική αυτή πρέπει να μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες και να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ λόγω της ενοποίησης των αγορών. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής μπορεί να επιτύχει αυτό τον στόχο, με την εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών, με μεγάλη έμφαση στα αποτελέσματα και με την άσκηση σύγχρονης, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.»

Οι συστάσεις της έκθεσης για τη μεταρρύθμιση στηρίζονται σε δέκα «πυλώνες».

1: Επικέντρωση στις βασικές προτεραιότητες

Ο δρ. Barca υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώσει περίπου το 65% της χρηματοδότησής της σε τρεις ή τέσσερις βασικές προτεραιότητες, η δε κατανομή της χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνει κατ' αναλογία προς τις ανάγκες και τις στρατηγικές των κρατών μελών και των περιφερειών. Τα κριτήρια κατανομής της χρηματοδότησης θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ως έχουν σήμερα (δηλ. θα βασίζονται στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ). Μία ή δύο βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να αφορούν την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να υπάρχουν περιθώρια για την ανάπτυξη μιας «κοινωνικής ατζέντας με έντονα εδαφικά στοιχεία».

2: Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο

Ο στρατηγικός διάλογος που διεξάγεται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών (ή των περιφερειών σε ορισμένες περιπτώσεις) θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να τεθεί σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης, με σαφώς καθορισμένες αρχές, δείκτες και στόχους για την αξιολόγηση των επιδόσεων.

3: Μια νέα συμβατική σχέση, υλοποίησή της και υποβολή έκθεσης

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν μια νέου τύπου συμβατική συμφωνία (μια εθνική σύμβαση στρατηγικής ανάπτυξης), με έμφαση στις επιδόσεις και στις επαληθεύσιμες δεσμεύσεις.

4: Ενισχυμένη διακυβέρνηση για τις βασικές προτεραιότητες

Η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει μια σειρά προϋποθέσεις για τα εθνικά θεσμικά όργανα οι οποίες θα προαπαιτείται να πληρούνται πριν τη χορήγηση χρηματοδότησης για συγκεκριμένες προτεραιότητες. Θα πρέπει επίσης να αξιολογεί την πρόοδο προς την εκπλήρωση των στόχων.

5: Προώθηση πρόσθετων, καινοτομικών και ευέλικτων δαπανών

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την αρχή της «προσθετικότητας», η οποία εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη δεν υποκαθιστούν τις εθνικές τους δαπάνες με δαπάνες της ΕΕ, προβλέποντας άμεση διασύνδεση με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης Χρειάζεται μια συμβατική δέσμευση ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα μέτρα είναι καινοτομικά και επιφέρουν προστιθέμενη αξία.

6: Προώθηση των πειραματισμών και της κινητοποίησης τοπικών φορέων

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον πειραματισμό και να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της δημιουργίας κινήτρων για συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στις διάφορες πολιτικές και, αφετέρου, της αποφυγής φαινομένων σφετερισμού της πολιτικής από ομάδες συμφερόντων.

7: Προώθηση της διαδικασίας άντλησης διδαγμάτων: μία κίνηση προς την ανάλυση προοπτικών και επιπτώσεων

Η βελτίωση του σχεδιασμού και η καλύτερη εφαρμογή μεθόδων για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων που θα είχαν προκύψει εάν δεν είχε υπάρξει παρέμβαση αναμένεται να βοηθήσουν να κατανοηθεί καλύτερα τι λειτουργεί και πού, καθώς και να επιδράσουν με τρόπο πειθαρχικό στο σχεδιασμό των ενεργειών.

8: Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής ως κέντρου ειδικών γνώσεων

Ανάπτυξη περισσότερο εξειδικευμένης εμπειρογνωσίας μέσα στην Επιτροπή με μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των γενικών διευθύνσεων, κατ’ αντιστοιχία με τον αναβαθμισμένο ρόλο και τη μεγαλύτερη διακριτική εξουσία της Επιτροπής στην πολιτική συνοχής. Αυτό συνεπάγεται την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και οργανωτικών αλλαγών.

9: Εξέταση της δημοσιονομικής διαχείρισης και του ελέγχου

Επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη διοίκηση των διαρθρωτικών ταμείων με τη συνέχιση του προγράμματος απλούστευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και με την εξέταση και άλλων τρόπων για τη μείωση του κόστους και του φόρτου που έχουν επωμιστεί η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι.

10: Ενίσχυση του υψηλού επιπέδου πολιτικού συστήματος ελέγχων και ισορροπιών

Ενίσχυση του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέσω της δημιουργίας επίσημου συμβουλίου για την πολιτική συνοχής. Ενθάρρυνση του συνεχούς διαλόγου για το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής.

Για την ανάγνωση ολόκληρης της έκθεσης, καθώς και των συνοδευτικών εγγράφων, ανατρέξτε στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm

κλικ για πλήρη ανάγνωση...