Χαμένες ευκαιρίες στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημήτρης Μαυροματίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Επικεφαλής συνδυασμού «Ισχυρός και Ανθρώπινος Δήμος» Δημητρίου Υψηλάντη

Έχοντας φθάσει στην τελική ευθεία διεξαγωγή των εκλογών του Οκτωβρίου για την ανάδειξη της νέας δημοτικής αρχής για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη θέλουμε να καταθέσουμε δημόσια ορισμένες απόψεις μας που θα συνεισφέρουν στο δημόσιο διάλογο.

Αναζητήσαμε στοιχεία σχετικά με τα έργα και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη ώστε να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των θέσεων του συνδυασμού μας για τον προγραμματισμό του μέλλοντος. Τι πιο απλό από την αναζήτηση του απολογιστικού έργου της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Αντίθετα λοιπόν από τις προσδοκίες μας περί συγκεντρωμένης παρουσίασης του έργου της, η μόνη δυνατότητα μας για να έχουμε συνολική εικόνα του έργου που υλοποιήθηκε στο Δήμο ήταν μέσω διάσπαρτων στοιχείων από επιμέρους χρηματοδοτικά μέσα δεδομένου ότι δεν υπάρχει απολογισμός του έργου της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ειδικότερα το 3ο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (3ο ΠΕΠ). Και δεν μπορούμε να κρύψουμε την έκπληξη μας όταν αντιληφθήκαμε την πραγματικότητα σε σχέση με τα έργα που είναι ενταγμένα στο 3ο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Είναι χαρακτηριστικό, και θα αναπτύξουμε την θέση μας παρακάτω, ότι από το σύνολο του προϋπολογισμού του 3ου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας που ανέρχεται σε 550 εκατομμύρια Ευρώ περίπου, ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη έχει μόνο 5 ενταγμένα έργα ύψους μόλις 1,5 εκατ. ευρώ, σε όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000 ~ 2006).

Τα έργα που εγκρίθηκαν είναι:

  • «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροδενδρίου», 615.000 ευρώ.
  • «Δημιουργία νέας δομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη στο Δ.Δ. Ποντοκώμης», 226.000 ευρώ.
  • «Δημιουργία νέας Μονάδας Βοήθειας στο σπίτι στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη», 130.000 ευρώ.
  • «Δημιουργία νέας δομής Παιδικού Σταθμού στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη στο Δ.Δ. Μαυροδενδρίου», 205.000 ευρώ
  • «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Σιδερών Δήμου Δημ. Υψηλάντη», 310.000 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η έκπληξή μας όταν διαπιστώσαμε ότι μόνο δύο από τα παραπάνω έργα προετοιμάστηκαν και εντάχθηκαν από την παρούσα Δημοτική Αρχή (τα 2 τελευταία) ενώ για τα υπόλοιπα 3 έργα η προετοιμασία και η ένταξη των έργων έγινε στη διάρκεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής!

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν αξιοποιήσαμε το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο που είχαμε ως Δήμος. Διότι το 3ο ΚΠΣ λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους και θεωρήθηκε για την περιφέρεια μας η μεγαλύτερη ευκαιρία που δόθηκε σε επίπεδο πόρων. Διαπιστώσαμε παράλληλα ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα εκπονημένο με τη συνεισφορά επιστημόνων και δημοτών με γνώση θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης (επιχειρησιακό πρόγραμμα), ώστε η παρούσα και η επόμενη δημοτική αρχή να έχει προσδιορίσει με σαφήνεια καθορισμένους στόχους για την ανάπτυξη του Δήμου μας.

Θα παραθέσουμε ενδεικτικά μερικές προκηρύξεις για ένταξη έργων που εκδόθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στις οποίες ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη είχε το δικαίωμα υποβολής πρότασης:

1. Έργα υποδομής ορεινών όγκων και λοιπών περιοχών (5.5.1)

Θα μπορούσε να υποβληθεί πρόταση που να αφορά έργα αγροτικής οδοποιίας

2. Έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής (5.5.2)

Θα μπορούσε να υποβληθεί πρόταση για την ανάδειξη των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Σιδερών και των Λιβερών.

3. Υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (6.2.2)

Η αποχέτευση του Μαυροδενδρίου και της Ποντοκώμης. Βέβαια αποτελεί θετικό βήμα, έστω και αρκετά καθυστερημένα, η ολοκλήρωση της μελέτης χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η ένταξη της στο 3ο ΠΕΠ σε συνδυασμό με το βιολογικό καθαρισμό της ΒΙ.ΠΕ.

4. Ανάπλαση - Ανακαίνιση χωριών (5.5.3)

Η ανάπλαση - ανακαίνιση των Κτενών με έμφαση στην ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων που θα αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών

5. Δράσεις στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση (4.6.1):

Από τους ελάχιστους Δήμους που δεν υπέβαλαν πρόταση για την βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες ή/ και προμήθεια λογισμικού. Δηλαδή δεν υποβάλλαμε πρόταση για τη δημιουργία ειδικού χώρου πρόσβασης των νέων ανθρώπων στο Internet χωρίς κόστος ή προμήθεια προγραμμάτων για τις μελέτες δημοσίων έργων.

6. Δράσεις στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο περιβάλλον (4.6.2)

Ενδεικτικά θα μπορούσε να υποβληθεί πρόταση για την παρακολούθηση και διαχείριση περιβαλλοντικών δεικτών λόγω ρύπανσης από τη ΔΕΗ.

7. Δράσεις στην Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην παιδεία και τον πολιτισμό (4.6.3)

Η ψηφιοποίηση της παράδοσης του πολιτισμού της περιοχής μας θα μπορούσε να υλοποιηθεί για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι αξιόλογοι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου μας.

Τα παραπάνω παρατέθηκαν ενδεικτικά για να μην κάνουμε ανάλυση όλων των προσκλήσεων του ΚΠΣ συμπεριλαμβανομένων και των προσκλήσεων για τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων για το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, καθώς επίσης και για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.

Εμείς σαφέστατα δηλώνουμε ότι έχουμε υψηλούς στόχους. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα, όλες τις δυνατότητες που θα έχουμε για το καλό του Δήμου μας σε σχέση με τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων με την καλύτερη αξιοποίηση των αξιόλογων υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου μας. Ο συνδυασμός μας έχει επεξεργασθεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα, έχουμε αναλύσει τις δυνατότητες που θα υπάρξουν και παρακολουθούμε όλες τις διαδικασίες κατάρτισης του επόμενου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να προγραμματίζουμε συντονισμένα και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου μας, με ουσία και σοβαρότητα.

Και αν το τρένο για το 3ο ΚΠΣ έφυγε, το τρένο για το 4ο ΚΠΣ (2007~2013) έρχεται.

Ας μη χάσουμε άλλες ευκαιρίες, είναι στο χέρι μας η ανάπτυξη και η προκοπή του τόπου μας.

Είναι στο χέρι μας να οικοδομήσουμε έναν Ισχυρό και Ανθρώπινο Δήμο.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...