Η τοποθέτηση μου για τον Καλλικράτη στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Κοζάνης [12.05.10]

Η τοποθέτηση μου στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ, Τετάρτη 12 Μαϊου 2010, εκθεσιακό κέντρο Κοίλων, ως προς τα θεσμικά και το χωροταξικό:

Ως προς τα θεσμικά:

Πρόταση 1η: Δυνατότητα προτίμησης εκλογέων άλλης εκλογικής περιφέρειας πλέον του ενός

Η Τροποποίηση του άρθρου 27 του προτεινόμενου σχεδίου Νόμου για τον Καλλικράτη ως προς τη δυνατότητα να μπορεί ο ψηφοφόρος να εκφράζει την προτίμηση του τουλάχιστον σε αριθμό ίσο με τις εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου (και εάν δεν είναι αντισυνταγματικό να καταργηθεί ο διαχωρισμός των εκλογικών περιφερειών). Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου ισχύει: "Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.". Το παραπάνω είναι απαραίτητο για να ενδυναμωθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η δημοτική συνείδηση.

Πρόταση 2η: Ο ενέργειες της ΤΕΔΚ στον σχεδιασμό

Με ευθύνη των ΤΕΔΚ, μπορούν ανά σχεδιαζόμενη χωρική ενότητα (νέο Δήμο), με την τελική ανακοίνωση τους, να διοργανωθούν τα αντίστοιχα χωρικά συνέδρια στα οποία θα συμμετέχουν και οι πολίτες και τα στελέχη των ΟΤΑ. Αυτά πρέπει να εμπλακούν, ως γνώστες των προβλημάτων και των προκλήσεων, τόσο στον ανασχεδιασμό του ΟΕΥ του νέου Δήμου και της νέας Περιφέρειας όσο και με τη συνένωση των ΝΠΙΔ των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Την πρόταση αυτή κατέθεσα και στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ [14.01.10]

Πρόταση 3η: Μοριοδότηση ή πρόσληψη προσωπικού

Κλικ για αναλυτικά όπως κατατέθηκε στο προεδρείο...

Ως προς το χωροταξικό:

Είναι γεγονός ότι όπου η πολιτική δεν μπορεί να δώσει λύσεις, είτε λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων είτε λόγω διαφορετικών "συμφερόντων" τοπικών κοινωνιών ή ομάδων, πρέπει να προσεγγίζονται τα ζητήματα με την, κατά το δυνατόν, καλύτερη τεκμηρίωση. Και η τεκμηρίωση έχει και αντικειμενικές παραμέτρους. Έχει δείκτες, στοιχεία και προτεινόμενες λύσεις.
Στο ζήτημα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου "Καλλικράτης" για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η αυτοδιοίκηση της περιφέρειας "κόλλησε" στο ζήτημα της χωροθέτησης των νέων ΟΤΑ. Και "κολλήσαμε" διότι αγνοήσαμε και συνεχίζουμε να αγνοούμε τις υπάρχουσες μελέτες που έγιναν σε "ψυχρό" χρόνο, όταν η διοικητική μεταρρύθμιση είχε παγώσει. Και οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν για λογαριασμό των ΤΕΔΚ της Δυτικής Μακεδονίας, 4 σε αριθμό, μετά από συζήτηση, με όσα επιτάσσει η σύγχρονη μεθοδολογία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το αντίστοιχο τμήμα. Σημειώνω ότι στο Δ.Σ. της ΤΕΔΚ της 14.01.10 είχα διατυπώσει ήδη την πρόταση ως βάση συζήτησης με σκοπό την αξιοποίηση της μελέτης ως "τεχνοκρατικό εργαλείο".
Αυτός είναι και ο λόγος που μετά την εμπλοκή με το ποιοι δήμοι θα δημιουργηθούν και ποιοι όχι, στο πρόσφατο περιπετειώδες συμβούλιο της ΤΕΔΚ Κοζάνης [30.04.10], διατύπωσα την πρόταση να προσφύγουμε σε γενική συνέλευση της ΤΕΔΚ, με εισηγητικό κείμενο τη μελέτη που παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2009, πριν 5 μήνες, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σήμερα είμαστε ήδη στο τέλος. Ίσως και να μην έχουμε πια πολιτικό χρόνο. Και σήμερα δεν πρέπει να "ματώσουμε" για πολλούς λόγους. Και κυρίως διότι η επόμενη ημέρα απαιτεί συνεργασίες και σύνθεση απόψεων. Διότι οι προκλήσεις ήδη είναι τέτοιες που δεν επιτρέπεται οι τοπικές κοινωνίες να είναι διχασμένες.
Να θέσω μία ερώτηση προς όλους εδώ μέσα: Υπήρχε κανείς που δεν ήξερε τη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας; Διαφωνεί κανείς ότι η μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν συνεντεύξεων και συζήτησης με τους αιρετούς των ΟΤΑ;

Είναι σίγουρο δεν μπορούμε να τα "βρούμε" εδώ μέσα αλλά και ούτε θέλουμε να είμαστε αντίθετοι στο δικαίωμα τοποθέτησης των τοπικών κοινωνιών. Οφείλουμε σίγουρα να σεβαστούμε τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που, δυστυχώς οι περισσότερες εξ’ αυτών λήφθηκαν με χαρακτηριστικά αντίδρασης, μετά την ανακοίνωση του χωροταξικού και λιγότερο με χαρακτηριστικά αναπτυξιακά. Εμείς εδώ μέσα δεν πρέπει να φοβηθούμε να αναλάβουμε το ρίσκο. Διότι το ζήτημα που τέθηκε με τον Καλλικράτη ήταν από ορισμένους δήμους: «Πώς θα παραμείνουμε δήμος για να εξυπηρετήσουμε το δημότη μας καλύτερα;» ενώ θα έπρεπε να είναι αντίστροφο: «Με βάση τις αρμοδιότητες που δίνονται ποια πρέπει να είναι η δομή άρα και ποιες οι προτεινόμενες συνενώσεις για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη;».

Προσωπικά δεν έχω καμμιά αντίρρηση εάν, για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ύπαρξης δήμων στον χωροταξικό σχεδιασμό χωρίς την ικανοποίηση των βασικών κριτηρίων, υιοθετούσαμε την άποψη ότι οι Δήμοι που δεν καλύπτουν τα κριτήρια να παραμείνουν και να αξιολογηθούν ως προς τη λειτουργία τους με τις νέες αρμοδιότητες του Καλλικράτη πριν τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή το 2013 το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση των δημοτών τους. Εάν όχι τότε θα συνενωθούν από τις εκλογές του 2014. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε στην ουσία μια συγκριτική αξιολόγηση των «Καλλικράτειων» και των «Καποδιστριακών» Δήμων.

Αλλά από τη στιγμή που καλούμαστε να αποφασίσουμε ως προς το χωροταξικό είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ τις μελέτες που εμείς αποφασίσαμε, αναθέσαμε και παραλάβαμε και να συμφωνήσω με το ισχυρό σενάριο που είναι: τέσσερις δήμοι στο Ν. Κοζάνης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου