Πρόταση για πρόβλεψη απορρόφησης του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού των συμβούλων υποστήριξης των Δήμων στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου «Καλλικράτης»

Η παρακάτω πρόταση κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ [12.05.10]:

Σήμερα διατίθεται αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό που στελεχώνει τους δήμους είτε με τη μορφή συνεχόμενων συμβάσεων έργου είτε ως σύμβουλοι Δημάρχου και που στην πραγματικότητα αποτελούν το στελεχιακό δυναμικό ή μέρους αυτού των σημερινών Δήμων, ιδιαίτερα των «καποδιστριακών». Η παρουσία τους και την επόμενη μέρα, από 1-1-2011, είναι σημαντική διότι ακριβώς γνωρίζουν τον χώρο σε τεχνοκρατικό επίπεδο με την σημαντική εμπειρία που αποκόμισαν κατά την εργασία τους. Εδώ πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη άμεσης ενσωμάτωσης τους στους νέους Δήμους (με μοριοδότηση σε περίπτωση αδυναμίας λόγω του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου) για να στελεχώσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Το μεταβατικό διάστημα της πλήρους λειτουργίας των νέων Δήμων είναι κρίσιμο για την επιτυχία τους εγχειρήματος της διοικητικής μεταρρύθμισης και την υποστήριξη του πολίτη. Η ενσωμάτωση τους στους νέους Δήμους ίσως είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση διότι θα χρειαστεί άμεσα να δίνονται λύσεις σε όλη των επικράτεια των νέων διευρυμένων δήμων, με στελεχιακό δυναμικό το οποίο να γνωρίζει προβλήματα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εντός των ορίων ΟΤΑ που έχουν συνενωθεί. Η ανάγκη αξιοποίησης τους αυτή γίνεται μεγαλύτερη στους υπό «απορρόφηση» ΟΤΑ και μάλιστα χωρίς κόστος εκπαίδευσης που θα απαιτούνταν για χωρίς εμπειρία νέο στελεχιακό δυναμικό. Επισημαίνεται ότι για να δημιουργηθούν ανάλογα στελέχη κατά τον Καποδίστρια (1998) εκπονήθηκε ειδικό πρόγραμμα διάρκειας 14 μηνών από την ΕΕΤΑΑ για την πρόσληψη νέων επιστημόνων στους τότε νέους δήμους.
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι τα στελέχη αυτά μπορούν άμεσα να εμπλακούν στο σχεδιασμό των νέων ΟΕΥ των νέων Δήμων διότι γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής τους. Ταυτόχρονα θα μειωθεί η πίεση για μετακινήσεις στελεχιακού δυναμικού και οι προστριβές μεταξύ αιρετών για τη «διεκδίκηση» στελεχών κατά τη φάση της μη εθελούσιας μετακίνησης κατά την εφαρμογή του άρθρου 257 του προτεινόμενου προς ψήφιση νέου νόμου.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Μαυροματίδης
Διπλ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου