Μελέτη ΤΕΔΚ Κοζάνης για διοικητική μεταρρύθμιση στο Ν. Κοζάνης

Η μελέτη που ανατέθηκε από την ΤΕΔΚ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2008, παραδόθηκε στην ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης και δόθηκε στα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ την 14.01.10 δίνεται παρακάτω:


Μελέτη αναπτυξιακών χαρακτηριστικών Δήμων Ν. Κοζάνης