Δήλωση για δημοσίευμα που με εμφανίζει υποψήφιο Δήμαρχο Κοζάνης

Με αφορμή δημοσίευμα που με φέρει ως υποψήφιο Δήμαρχο Κοζάνης, δηλώνω ότι ουδέποτε εκδήλωσα αυτή την πρόθεση, πολύ δε περισσότερο όταν αφορά αυτόνομη υποψηφιότητα και εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στη σχετικά πρόσφατη ενασχόλησή μου με τα κοινά, πάντοτε όταν έκρινα ότι είχα τη δυνατότητα να συνεισφέρω με τη δική μου υποψηφιότητα, τo δήλωνα επισήμως και πάντα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως έχω ήδη πράξει δηλώνοντας την πρόθεσή μου για τις προσεχείς εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας) .