Τοποθέτηση στο συνέδριο της ΤΕΔΚ [11.12.09]: Η ανάπτυξη στο Ν. Κοζάνης

Κυρίες και κύριοι, επιγραμματικά για να μην σας κουράσω:

Για την επικείμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση:

Οφείλουμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθούμε. Μπροστά από τις εξελίξεις ήμασταν με τις θέσεις μας για τον Καποδίστρια 2 πριν από 2 χρόνια βάζοντας αρκετούς προβληματισμούς πολλοί εξ’ αυτών είναι επίκαιροι και σήμερα. Το ζήτημα της διοικητικής αναδιάρθρωσης είναι πιο βαθύ από αυτό που πολλοί σήμερα ίσως εκτιμούν. Έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση των δύο βαθμών, την πραγματικά αιρετή περιφέρεια και την ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο πέραν των προϋποθέσεων που έχουμε βάλει ως τοπική αυτοδιοίκηση τόσο σε αυτήν την αίθουσα αλλά και στις αποφάσεις που έχουμε πάρει στα τακτικά συνέδρια της Κυλήνης και Αθήνας πρέπει, αφού αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η οποία παραδόθηκε, να προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπέρα. Να δούμε τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν στους νέους υπό διαμόρφωση Δήμους.
Θέτω λοιπόν μια πρόταση προς προβληματισμό: Εάν καταλήξουμε σε διοικητική μεταρρύθμιση εντός των επόμενων μηνών, να προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο ανά νέο διευρυνόμενο Δήμο, το οποίο κατά την άποψη μου είναι υποχρέωση της ΤΕΔΚ, ώστε να αποτυπωθούν ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν σε σχέση με τη συνεργασία των ΟΤΑ και της ευρύτερης χωρικής περιοχής αναφοράς του νέου Δήμου. Μην φοβίζει κανέναν αυτό . Διότι ανεξάρτητα εάν προχωρήσει ή όχι η Διοικητική Μεταρρύθμιση σίγουρα θα έχουμε ανοίξει έναν πιο συγκεκριμένο και εστιασμένο διάλογο μεταξύ των κατευθύνσεων διαδημοτικής συνεργασίας.
Επίσης ένα επιπλέον θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα της αξιοποίησης του αξιόλογου στελεχιακού δυναμικού των σημερινών ΟΤΑ . Πρέπει σε διάλογο μαζί τους να ανοίξει το θέμα της προσφοράς και της συνεισφοράς τους στη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Να θέσω ένα παράδειγμα: Έχουμε στελεχιακό δυναμικό στα ΝΠΙΔ και με τη διοικητική μεταρρύθμιση θα υπάρξει αναγκαιότητα συγκρότησης ευρύτερων οργάνων ΝΠΙΔ με κατάργηση ή συνένωση κάποιων εξ’ αυτών. Αυτό είναι χρήσιμο να γίνει σε επίπεδο προμελέτης που χωρίς να είναι δεσμευτικό να είναι υποβοηθητικό για τους νέους ΟΤΑ. Διότι κατά την άποψη μου το «σοκ» που θα δημιουργηθεί την 1-1-2011, με την έναρξη λειτουργίας των νέων ΟΤΑ, θα είναι μεγάλο. Και εδώ το στελεχιακό δυναμικό των ΟΤΑ πρέπει να ερωτηθεί και να τοποθετηθεί.
Τολμήσαμε να αναθέσουμε τη μελέτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ας τολμήσουμε να δούμε και σήμερα , όπως με τον Καποδίστρια 1 όπου η ΤΕΔΚ έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην υποβοήθηση των ΟΤΑ, βασικά σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με την στήριξη τους και το ρόλο που πρέπει να επιτελέσουν. Άλλωστε εάν αναβληθεί η Διοικητική Μεταρρύθμιση θα είναι μια προετοιμασία συγκεκριμένων διαδημοτικών συνεργασιών.

Πράσινη οικονομία και ενεργειακός άξονας:

Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένη η έναρξη μιας ουσιαστικής διαδικασίας με προτροπή της ΤΕΔΚ για τη μεταλιγνιτική περίοδο.
Ένα ψήφισμα από το σημερινή συνέδριο που θα μιλούσε για τη στήριξη της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5 και τις συνολικές μετεγκαταστάσεις των οικισμών Ποντοκώμης, Μαυροπηγής και Ακρινής επιβάλλεται.
Η εκπόνηση ενός master plan για την ανάπτυξη της περιοχής είναι επιβεβλημένη. Θεωρώ ότι δεν έχουμε πολλά χρόνια για να προετοιμαστούμε για τη μεταλιγνιτική περίοδο. Άλλωστε έχω τοποθετηθεί δημόσια πρόσφατα για το παραπάνω [Ενεργειακή λεκάνη Δυτικής Μακεδονίας: γιατί όχι κέντρο πρότυπης πράσινης ανάπτυξης; ] το οποίο μπορώ και να αναλύσω.