Επισημάνσεις επί του σχεδίου Καλλικράτης στο ΔΣ της ΤΕΔΚ Κοζάνης [14.01.10]

Εδώ, σε αυτήν την αίθουσα πήραμε αποφάσεις υπέρ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Θεωρώ ότι πρέπει απευθείας να μπούμε στα καυτά θέματα:

Θέμα ορίων:


Σήμερα δίνεται η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε όλους μας. Είναι ένα εργαλείο που προσεγγίζει τεχνοκρατικά, και όχι «κόψε – ράψε», την ουσιαστικότερη μεταρρύθμιση της χώρας μας την τελευταία δεκαετία. Έτσι τουλάχιστον αποφασίσαμε στην ΤΕΔΚ ακόμη και όταν σταμάτησε η Διοικητική Μεταρρύθμιση το 2008.
Άρα πρέπει να μιλήσουμε για τα όρια των νέων Δήμων καθαρά και χωρίς περιστροφές. Να δούμε πια είναι τα κριτήρια τα πληθυσμιακά ή γεωγραφικά που έχουμε σε επίπεδο σχεδιασμού. Να παρουσιαστούν άμεσα από το Υπουργείο οι κανόνες και να πάμε σε διαβούλευση άμεσα. Τουλάχιστον για το Ν. Κοζάνης εγώ προσωπικά θα δεχθώ τα σενάρια αν αυτά προέκυψαν με τεχνοκρατική προσέγγιση (διότι την μελέτη δεν την έχουμε δει αφού την πήραμε μόλις σήμερα).

Εκλογικό σύστημα:

Ο θεματικός αντιδήμαρχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας. Δεν είναι δυνατόν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του που είναι το «όλον» του νέου Δήμου να είναι εκλεγμένος μόνο από ένα ευρύτερο Δημοτικό Διαμέρισμα που είναι ο «παλιός» Δήμος. Είναι αντιδημοκρατικό και είναι πραγματικά «μερεμέτι» διότι αντιπροσωπευτικά συνεχίζει να «χωρίζει» το Δήμο κατ’ ουσία σε «ευρύτερα» δημοτικά διαμερίσματα! Που είναι λάθος.
Δεν πρέπει να υπάρχει κατηγοριοποίηση δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων ιδιαίτερα όταν αυτοί θα κληθούν να είναι θεματικοί και όχι μόνο τοπικοί!
Τα άλλα μέλη υποχρεωτικά πρέπει να έχουν ευρύτερη αναφορά άρα και να εκλέγονται από τη βάση και όχι από «μέρος» αυτής αφού καλούνται να εκπροσωπήσουν όλους.
Η ουσιαστική ενίσχυση της «γειτονιάς» που είναι ζητούμενο επιτυγχάνεται μόνο με την ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων.
Προτείνω στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ να ενσωματωθεί στην εισήγηση μας: Η δυνατότητα ενός συστήματος εκλογής που να αντιπροσωπεύει τους δημότες και όχι μόνο τους πρώην δήμους χωρίς περιορισμούς.

Γενικές Διοικήσεις:

Πρέπει να ζητήσουμε τη ύπαρξη 13 διοικήσεων και όχι 7. Αφού η ανασυγκρότηση του κράτους θα συνεχισθεί και με επόμενες νομοθετικές ενέργειες, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την γρηγορότερη περαίωση των θεμάτων χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μεταξύ της αποκεντρωμένης κεντρικής διοίκησης και της αιρετής περιφέρειας. Εδώ οφείλουμε να επιμείνουμε και να τοποθετηθούμε ως ΤΕΔΚ Κοζάνης στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τη διασφάλιση της περιοχής μας.

Ο ρόλος της ΤΕΔΚ στον σχεδιασμό:

Με ευθύνη των ΤΕΔΚ, μπορούν ανά σχεδιαζόμενη χωρική ενότητα (νέο Δήμο) να προκληθούν να διοργανωθούν τα αντίστοιχα χωρικά συνέδρια και να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας με τα ίδια τα στελέχη των ΟΤΑ. Αυτά πρέπει να εμπλακούν, ως γνώστες των προβλημάτων και των προκλήσεων, τόσο στον ανασχεδιασμό του ΟΕΥ του νέου Δήμου και της νέας Περιφέρειας (με βάση και το πρότυπο αναφοράς που αναμένεται να δοθεί γα κάθε περίπτωση) όσο και με τη συνένωση των ΝΠΙΔ των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σήμερα λοιπόν πρέπει να ανακοινώσουμε αυτήν την πρόθεσή μας για να ξεκινήσει ο διάλογος.

Ζήτημα υπερχρεωμένων δήμων:

Νομίζω ότι τα οικονομικά πρέπει, επίσης, να εστιαστούν και στην επίλυση των προβλημάτων συνένωσης ΟΤΑ χωρίς δανειακές υποχρεώσεις με ΟΤΑ με δανειακές υποχρεώσεις. Είναι ίσως το σοβαρότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να γίνει με σοβαρή κεντρική πολιτική παρέμβαση.