Προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας [23.07.2012] αναφορικά με την ενέργεια

Από την τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Μελέτης εκτίμησης του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

Άμεση διεκδίκηση πόρων για την κάλυψη της αναπτυξιακής υστέρησης από τις πολιτικές για το λιγνίτη


Υπάρχει η ανάγκη διεκδίκησης πόρων για να δημιουργηθεί το καλάθι των χρηματοδοτήσεων για να στηριχθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Διεκδίκηση ποσοστού κατά αναλογία της χρηματοδότησης των ΑΠΕ ως επενδυτικό ποσό εξισορρόπησης των συνεπειών της μονοκαλλιέργειας και της βίαιης επιχειρούμενης προσαρμογής για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι λογικό να προέλθει από ποσοστό των χρημάτων από την αγοραπωλησία του CO2 και χρειάζεται περαιτέρω μελέτη ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες του και το βάζουμε για πρώτη φορά στη δημόσια συζήτηση.

Τήρηση συμφωνηθέντων – οφειλομένων στη Δυτική Μακεδονία από το πιθανό «άνοιγμα» της αγοράς λιγνίτη
Πρέπει άμεσα οι τοπικοί φορείς να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση να μην αναιρεθούν οι «συμφωνημένες» επενδύσεις με τη ΔΕΗ οι οποίες πρέπει να κοστολογηθούν και να συμπεριληφθούν στις όποιες συμφωνίες περί ανοίγματος της αγοράς του λιγνίτη. Για να δούμε το πραγματικό κόστος των αναμενόμενων επενδύσεων. Τέτοιες είναι η κατασκευή των νέων μονάδων, οι αποκαταστάσεις των εδαφών, οι μετεγκαταστάσεις οικισμών. Και εκεί θα δούμε επί της ουσίας ποιοι με όρους πραγματικής οικονομίας και όχι εκποίησης θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν πραγματικά.

Επιχειρησιακό μεταλιγνιτικής περιόδου

Το παρόν εκτιμούμε ότι θα στηρίξει την προσπάθεια των φορέων της Περιφέρειας για το επιχειρησιακό σχέδιο της μεταλιγνιτικής περιόδου και πιστεύουμε ότι σήμερα είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίο διότι σύμφωνα με τη μελέτη ξεκίνησε από το 2001~2003. Η οριστικοποίηση του παραπάνω σχεδίου πρέπει να γίνει με ουσιαστική διαβούλευση, με κοστολογημένες δράσεις, χωρίς αποκλεισμούς διότι δεν μπορούν να υπεισέλθουν ερασιτεχνικές προσεγγίσεις ή προσωπικές επιδιώξεις και στρατηγικές. Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμμετέχει με υποστήριξη συναδέλφων στο εν λόγω σχέδιο μετά από σχετική πρωτοβουλία της Περιφέρειας.

Think tank για θέματα ενέργειας

Υπάρχει η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός think tank για την Περιφέρεια μας στα ενεργειακά θέματα. Εννοείται ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συμμετέχει και θα το υποστηρίξει με την τεχνογνωσία των μελών του, όπως πράττει όποτε του ζητείται.