Αποτελέσματα ψηφοφορίας επιλογής χώρου μετεγκατάστασης Ακρινής [1.7.2012]

Για τις εκλογές που διεξήχθησαν στην Ακρινή την 1.7.2012 για την επιλογή του χώρου μετεγκατάστασης είναι:
Ψηφίσαντες 448

1. Περιοχή ΖΕΠ [μεταξύ Αργίλου – Βατερού]: 412

2. Περιοχή μεταξύ Ξηρολίμνης – Αλωνακίων – Σκήτης: 6

3. Περιοχή μεταξύ Πτελέας – Οινόης: 26

Λευκά: 1- Άκυρα: 3