Πλήγμα στο ΑΕΠ της χώρας θα επιφέρει η μεταλιγνιτική εποχή

Tου Θαναση Tσιγγανα από την Καθημερινή, 25/7/12...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τεράστιο κόστος στην απασχόληση και στον τομέα των εισοδημάτων, με κύριο χαρακτηριστικό τις απανωτές «εκρήξεις ανεργίας», θα επιφέρει στη Δυτική Μακεδονία και κατ’ επέκταση και στο ΑΕΠ της χώρας η μεταλιγνιτική εποχή.

Δύο χρόνια μετά τη βούληση της κυβέρνησης να μειώσει δραστικά τη συμμετοχή του λιγνίτη στο εθνικό ενεργειακό κεφάλαιο για να ανταποκριθεί στους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε., μελέτη του Τμήματος Δ. Μακεδονίας του ΤΕΕ δείχνει ότι η στροφή αυτή, αν δεν συνοδευτεί με τις κατάλληλες δράσεις και μέτρα, θα φέρει τα «πάνω κάτω» στην περιοχή και στο ΑΕΠ της χώρας. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας ο πρόεδρος του τμήματος, Δημ. Μαυροματίδης, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις «η υλοποίηση των οποίων πρέπει να ξεκινήσει τώρα».

Σήμερα, στον ενεργειακό άξονα της Δ. Μακεδονίας εξορύσσονται ετησίως 50 εκατ. τόνοι λιγνίτη. Τροφοδοτούν τους πέντε ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής, συνολικής ισχύος 4.270 MW, και 6.882 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι της ΔΕΗ συντηρούν συνολικά 22.573 θέσεις εργασίας που δημιουργούν συνολικό πλούτο 1.198 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. για ανταγωνιστική, βιώσιμη και ασφαλή ενέργεια που εξειδικεύεται στον κανόνα 20-20-20, δηλ. 20% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 20% αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και 20% περικοπή στην ενεργειακή κατανάλωση, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να μειώσει τη χρήση λιγνίτη. Με τις σχεδιαζόμενες πολιτικές του ΥΠΕΚΑ, το 2025 αναμένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας το 50% της υπάρχουσας εγκατεστημένης λιγνιτικής ισχύος.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΤΔΜ/ΤΕΕ, η απόσυρση μόνο 300 MW λιγνιτικής ισχύος στην περιοχή θα στερήσει από την τοπική οικονομία 83 εκατ. ευρώ ετησίως και θα προκαλέσει απώλεια 1.559 θέσεων. «Αν αποσυρθούν 2.400 ΜW χωρίς ισοδύναμα μέτρα στήριξης της τοπικής οικονομίας, τα μεγέθη θα αποδειχθούν εφιαλτικά και μη αναστρέψιμα για την περιοχή». Επίσης, η αντικατάσταση λιγνιτικής ισχύος με ισχύ προερχόμενη από εισαγόμενο φυσικό αέριο με τιμή αγοράς δικαιωμάτων CO2 στα 10 ευρώ/τόνο θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 83 εκατ. ευρώ ετησίως για τη Δ. Μακεδονία και επιπλέον 22,8 εκατ. ευρώ ετήσιες απώλειες για την εθνική οικονομία.

Ο λιγνίτης από το 1960 έως σήμερα πρόσφερε στη Δ. Μακεδονία 35 δισ. ευρώ και ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα 562.000 GWh. Απέτρεψε την εισαγωγή 154.000.000 τόνων πετρελαίου και πρόσφερε στην εθνική οικονομία εξοικονόμηση συναλλάγματος 50 δισ. δολ. Μέχρι το 2054 που προβλέπεται να αποσυρθεί η τελευταία μονάδα, αναμένεται να προσφέρει άλλα 20 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οριακό και κρίσιμο σημείο καμπής για την περιοχή θα είναι το 2021, οπότε και θα έχει απολεσθεί σημαντικό μέρος των θέσεων και των εισοδημάτων από τη λιγνιτική δραστηριότητα.