ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Επιστολή στο ΥΠΕΚΑ για δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) στη Δυτική Μακεδονία

Κύριε Υπουργέ,
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο λεκανοπέδιο έχει διαπιστωμένα ξεφύγει πέρα από κάθε όριο σύμφωνα με τις μετρήσεις του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων περιβαλλοντικών συνθηκών.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας πρότεινε προς το ΥΠΕΚΑ και κοινοποίησε στο σύνολο των αρμοδίων φορέων, κεντρικών και τοπικών, το σχετικό έγγραφο μας: «Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου» το οποίο και σας επισυνάπτουμε. Μεταξύ άλλων προτείνουμε τη «δημιουργία ειδικού τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για τη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη».
Εκτιμώντας ότι θα δείτε με τη δέουσα προσοχή την αναγκαιότητα άμεσης σύστασής του, ως απολύτως αναγκαία, παραμένουμε στη διάθεση σας για ότι απαιτηθεί.
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος