ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Αποστoλή στο ΥΠΕΚΑ των θέσεων του για ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα

Κύριε Υπουργέ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμ. Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ), στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου ως Τεχνικού Συμβούλου της εκάστοτε Κυβέρνησης και της Πολιτείας γενικότερα για θέματα που άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου των μελών του, διαχρονικά έχει εκφράσει απόψεις και έχει επεξεργαστεί θέσεις αναφορικά με τις μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας και προφανώς της ηλεκτροπαραγωγής, ως έδρα του μεγαλύτερου ενεργειακού κέντρου της χώρας[1] .
Ειδικότερα, από εικοσαετίας το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει τοποθετηθεί σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, που εκτιμούμε ότι θα πρέπει να είναι σε γνώση σας, ιδιαίτερα σήμερα που η ενέργεια αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας και της καθολικά αιτούμενης αναπτυξιακής προοπτικής της κοινωνίας.
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα, στις επεξεργασμένες θέσεις του Τμήματός μας, που έχουν σταλεί στο σύνολο των αρμοδίων κεντρικών και τοπικών φορέων, είτε δεν λήφθηκαν υπόψη, είτε δεν προωθήθηκαν αρμοδίως για αξιολόγηση σας επισυνάπτουμε περιοριστικά και όχι εξαντλητικά, ορισμένες μόνο από τις πρόσφατες παρεμβάσεις μας:  

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι είναι σε εξέλιξη οι παρακάτω πρωτοβουλίες μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, που έχουν να κάνουν με ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος:
         «Προετοιμασία αξιοποίησης των μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή»[2]
         «Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τέφρας σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένα έργα»[3].

Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρωθεί και άμεσα θα δημοσιοποιηθεί, μια ακόμη σημαντική τοποθέτηση του Τμήματός μας, με θέμα: «Τεκμηρίωση  του κόστους  μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής».  Μια τοποθέτηση με θέσεις και απόψεις, που εκτιμούμε ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τον επιζητούμενο περαιτέρω ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, αλλά και για τον καθορισμό του πλαισίου μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η Δυτική Μακεδονία, προκειμένου με όσο το δυνατό πιο ομαλό τρόπο, να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική της δραστηριότητα στα κρίσιμα χρόνια της μεταλιγνιτικής περιόδου.
Κύριε Υπουργέ,
ευχόμενοι παραγωγική θητεία για το καλό του τόπου μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για μια δημιουργική και ουσιαστική συνεργασία, σεβόμενοι το ρόλο που ο καθένας επιτελεί και μάλιστα στην παρούσα δύσκολη συγκυρία.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος* Σημειώνεται ότι η πρωτότυπη επιστολή καθώς και οι επιμέρους παρεμβάσεις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι αναρτημένες στο www.tdm.tee.gr[1] Εκφρασμένες διαχρονικές θέσεις για αίτημα μακροχρόνιου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό κέντρο Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας, εκσυγχρονισμός και αντικαταστάσεις μονάδων της ΔΕΗ, έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, συναφείς περιβαλλοντικές απόψεις, κλπ
[2] Αντικείμενο, η αναμενόμενη δραστηριότητα, από την κατασκευή της νέας προγραμματιζόμενης λιγνιτικής μονάδας ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V
[3]  Tο τελικό στάδιο πολυετούς δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΔΜ, που στοχεύει στην αξιοποίηση της ελληνικής ιπτάμενης τέφρας από την καύση λιγνίτη στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ και ως συνέχεια των σχετικών Εθνικών Προδιαγραφών που έχουν εκδοθεί το 2007.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου